Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Duyurusu

İYTE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 

SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR VE SINAV ESASLARI

Enstitümüzde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere, istenilen belgeleri tarafımıza teslim eden adayların belge kontrolleri yapılmış ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilmiştir.

Sözlü sınav 25.11.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Rektörlük Binası Senato Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Adaylar, isimlerinin karşılarında belirtilen saatte görüşmeye alınacak olup, her adayın kendisi için belirtilen zamandan en az yarım saat önce Rektörlük Binası’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananların Listesi.

Güvenlik Görevlisi (1 İşçi)

Temizlik Görevlisi (1 İşçi-Engelli)

Temizlik Görevlisi (2 İşçi-Normal)

 

SÖZLÜ SINAV USUL VE ESASLARI

1-) Mülakata girmeye hak kazanan adaylara, söz konusu mülakatlarda, başvuru yaptıkları meslek unvanlarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik mesleki alan soruları ile Genel Kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorular ve adayların kendini ifade etme, liyakat, temsiliyet, tutum ve davranışların göreve uygunluğu vs. gibi ölçütlerinin değerlendirilebilmesine yönelik sorular sorulacaktır.

2-) Söz konusu soruların puan dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

KONU BAŞLIKLARI

PUAN

1- Mesleki Alan Bilgisi Sorusu-1.Soru

10

2- Mesleki Alan Bilgisi Sorusu-2.Soru

10

3- Genel Kültür Sorusu

10

4- Kendini ifade etme, liyakat, temsiliyet, tutum ve davranışların göreve uygunluğu

70

TOPLAM

100


3-)
 Adayların mülakatta başarılı sayılabilmesi için ilgili sorulardan 100 (yüz) üzerinden en az 60 (atmış) puan alması gerekmektedir.

4-) Söz konusu mülakat puanı, toplam 5 kişiden oluşan mülakat komisyonunun her bir üyesinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların toplamının, aritmetik ortalaması (toplam puan/5) alınarak elde edilecektir.

5-) Yapılan mülakat sınavı sonucunda Sınav Kurulu’nca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday (yeterli sayıda aday bulunması halinde) belirlenecektir.

X