Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu Duyurusu

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitelere ayrılan kontenjan dâhilinde 11 öğrenciye burs imkânı sağlanacaktır. Belirtilen burs, Kredi ve Yurtlar Kurumuna kyk.gsb.gov.tr adresi üzerinden başvurusu yapılan kredi ve burs başvuruları ile aynı değildir.

 1. Burs başvuruları 6 Kasım 2020 – 9 Kasım 2020 tarihleri arasında İYTE ana sayfa üzerinden yapılacaktır.
 1. Kredi Yurtlar Kurumu bursunu almaya aday öğrenci listesi 10 Kasım 2020 (Salı) günü İYTE ana sayfada ilan edilecektir.
 1. 12 Kasım 2020 (Perşembe) günü aday öğrencilere gönderilecek link üzerinden Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu için mülakat yapılacaktır. Lütfen formda İYTE mail adresinizi belirtiniz. Mülakat Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.

İlan edilen, Kredi ve Yurtlar Kurumu bursunu almak üzere mülakata girecek öğrencilerden, aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir.

 1. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 2. Ailenin ikametgâh belgesi
 3. GPA (1. ve 2. dönem not ortalaması belgesi)
 4. Anne, baba ve çalışan kardeşlerin gelirinin belgelendirilmesi
  1. Kamu ya da özel sektörde çalışanlar için onaylı maaş bordosu
  2. Emekliler için maaş durumunu belirten belge
  3. Serbest meslek sahipleri için vergi levhası fotokopisi
  4. Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı güvencesi olmadığına dair belgeler
 5. Anne veya baba çalışmıyor ise herhangi bir gelirinin olmadığına dair belge
 6. Öğrenci olan kardeşlerin öğrenim belgesi
 7. Varsa kronik sağlık sorununun belgelendirilmesi
 8. Kira beyanı varsa sözleşme örneği
 9. 1 adet vesikalık fotoğraf

Not: Belgelerin fotokopi veya faks çıktıları kabul edilmektedir. Islak imza şartı aranmamaktadır. Belgelerinizi sks@iyte.edu.tr e-posta adresine göndermeniz rica olunur.

 1. 16 Kasım 2020 (Pazartesi) günü Kredi ve Yurtlar Kurumu bursunu almak üzere sisteme girişi yapılan öğrenci listesi İYTE ana sayfadan ilan edilecektir.

DİKKAT!!!

Burs Kredi Yönetmeliğinin 9.Maddesi Uyarınca, Kredi Yurtlar Kurumu Bursu Verilemeyecek Öğrenciler:

Madde9-

(a) 2. lisans programını okuyan öğrencilerden kurumdan daha önce öğrenim kredisi veya burs almış veya almakta olan öğrencilere,

(b) 5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere

(c) Burs isteğinde bulunduğu tarihte bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere

(d) Yabancı uyruklu öğrencilere

(e) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine

(f) Ek süre öğrenim gören öğrencilere

(g) Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere

(h) Bu yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere burs verilmez. Hükmüne amirdir.

Başvuru için tıklayınız.

X