İYTE Konutlarından Yararlanmak İsteyen Personelimizin Dikkatine

Enstitümüz sıra tahsisli konutları, “Sıra Tahsisli Konutlara Başvuru ve Takip Sistemi” üzerinden 2 Temmuz 2024 saat 08:30’dan 11 Temmuz 2024 saat 17:30’a kadar başvurulara açılacak olup başvuru formuna https://lojman.iyte.edu.tr  adresinden ulaşılabilecektir.

Konutlara başvurular, İYTE Konut Tahsis Yönergesinin 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, sadece elektronik ortamda yapılacak olup ayrıca herhangi bir fiziki evrak gönderilmeyecektir. Başvuru sistemi, başvuru süresince açık tutulacağından dolayı belirlenen süre dışında başvuru yapılamayacaktır.

Boş durumda olan konutlar (1/103-1/84a-1/111) 4 Temmuz 2024 ile 5 Temmuz 2024 tarihlerinde başvurmak isteyen personelin görebilmeleri için açık tutulacaktır.

Konutlara ilişkin yapılacak başvuruların değerlendirilmesi, İYTE Konut Tahsis Yönergesinin 4. maddesinde belirtilen ölçütlere göre İYTE Konut Tahsis Komisyonu tarafından yapılacak olup anılan Yönergenin 6. maddesi uyarınca, öncelikle konuttan faydalanmayan personelin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Boş konut kaldığı takdirde, konutlardan daha önce yararlanmış personelin başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.

Başvuru sonuçları, 29 Temmuz 2024 tarihinde https://iyte.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuruya Açılan Konutun
NumarasıDoluluk DurumuM2’siTipi
1/84aBoş451. Kat
1/103Boş90Dublex
1/101*Dolu90Dublex
1/111Boş90Zemin
1/105a*Dolu90Dublex

*Dolu konutların 2024 yılı içerisinde boşaltılması beklenmektedir.

Not: 12.12.2023 tarih ve 42/4 sayılı Senato Kararı gereğince; idari personel için 90m2’lik 3 adet, 45 m2’lik 3 adet konut sıra tahsisli olarak tahsis edilebileceğinden ve ilan tarihi itibariyle idari personele ayrılan kontenjan dolu olduğundan, 2024 Temmuz döneminde Enstitümüz sıra tahsisli konutlarına sadece öğretim üyeleri başvuruda bulunabilecektir.

 

İYTE Konut Tahsis Yönergesi

 

X