Bilimsel Araştırma Projeleri

İYTE, yüksek standartlarda lisans eğitimi vermesinin yanında, bilim ve teknoloji alanında en gelişmiş teknik üniversite modellerinden teknoloji enstitüsü modeliyle; ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda stratejik alanlara yönlendirilmiş, araştırma-geliştirme hedefi yüksek, lisansüstü programları ve farklı disiplinlerden uzman araştırmacıların bir araya gelmesiyle oluşan bir araştırma üniversitesidir.

Malzeme, enerji, biyo ve nanoteknoloji gibi ülkemiz ve dünyada araştırmaların hızla arttığı alanlarda stratejik seçimler yapma yönelimine giren İYTE, bir yandan özgün araştırmalar yaparken, diğer yandan ülkemizin ileri teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu yetkin araştırmacıları yetiştirme misyonunu da üstlenmektedir. Lisansüstü öğrenci sayısını lisans öğrenci sayısına eşitlemeye çalışan İYTE, gelişmiş laboratuvar donanımı ile araştırmacılar için önemli araştırma kaynakları sağlamaktadır.

İYTE, öncelikle, yürütülmekte olan araştırmalara altyapı desteği sağlamak, üniversite ve sanayi kuruluşlarının problemlerinin çözümünde yardımcı olmak amacıyla çok sayıda merkez araştırma laboratuvarı ve tematik ileri araştırma merkezi kurmuştur. DPT tarafından sağlanan yatırım desteği ile kurulan bu merkezlerden Malzeme Araştırma Merkezi, İzmir ve Çevresi Çevre Referans Ar-Ge Merkezi, Jeotermal Enerji Ar-Ge ve Test Eğitim Merkezi, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırmaları Merkezi, tüm olanaklarıyla İYTE ve diğer üniversitelerde yürütülen araştırmalara destek vermekte, sanayinin problemlerine çözüm getirmeye çalışmaktadır.

Aynı şekilde, DPT desteği ile kurulan Kütle Spektrometre Merkezi, Kompozit Malzemeler Araştırmalar Merkezi ve Uygulamalı Kuantum Merkezi de kuruluş aşamalarını tamamlayıp kısa süre içinde İYTE ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden araştırmacıların kullanımına açık hale gelecektir. Gerek merkez laboratuvarları ve ileri araştırma merkezleri, gerekse bölüm ve programlarındaki gelişmiş laboratuvar donanımıyla İYTE, çok sayıda ulusal (TÜBİTAK, DPT, SAN-TEZ, BAP) ve uluslararası (AB) proje yürütmektedir.

İYTE’nin ana misyonu ile örtüşen hedefleriyle, İzmir ve Türkiye girişimcilik ortamına katkı sunmak, katma değerli ürünler ortaya koyacak araştırmalara ev sahipliği yapmak amacıyla kurulan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi – Teknopark İzmir, İYTE Kampüs sınırları içerisinde bulunuyor. Teknopark İzmir’de; yazılım, elektrik ve elektronik, tasarım, ileri malzemeler, enerji, makine, otomotiv, biyoteknoloji, gıda, çevre, savunma vb. alanlarda 181 şirket, yaklaşık 1338 Ar-Ge personeli ile 200’ün üzerinde proje yürütmektedir.

Katma değeri yüksek üretim yapılmasına, ileri teknoloji kullanan/üreten şirketlerin oluşumu ve büyümesine, teknoloji transferinin sağlanarak ticarileştirilmesine, şirketlerin Ar-Ge çalışmaları için altyapı ve teknik bilgi sağlanmasına destek veren Teknopark İzmir, ülkemizin ekonomik ve teknolojik düzeyini yükselterek uluslararası rekabet gücünün artırılmasına çalışmaktadır.

Genç, dinamik ve üretken araştırmacıları, stratejik alanlarda yürüttüğü projeler, akademik bölüm ve merkezlerdeki gelişmiş laboratuvar olanakları ve İzmir ili Teknopark alanını da içeren kampüsüyle İYTE, bölgede önemli bir teknoloji koridoru olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Tübitak, DPT, Endüstri ve diğer kurumlar tarafından desteklenen projeler:

İYTE Araştırmalar Direktörlüğü Yönergeler ve Senato Kararları

İYTE Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

X