TÜBİTAK Projeleri

SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 117Z585 Drosophila melanogaster Mantar Mikrobiyotası’na Etki Eden Genetik Faktörlerin ve Mantar Mikrobiyotasının Metabolizmaya Olan Etkilerinin Yeni Nesil Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi Doç. Efe SEZGİN               Gıda Mühendisliği Bölümü   
2 117F296 Kozmolojide Bose-Einstein Yoğuşmasının Oluşması ve Çökmesi ve Karanlık Madde Kara Delikleri Prof.Dr. Recai ERDEM  Fizik Bölümü
3 117F480 Mechanic: İki-Boyutlu Malzeme Tabanlı Kompozitlerde Yük ve Isıl Taşınımının Modellenmesi Doç.Dr.Haldun SEVİNÇLİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
4 113Y533 Acı ve Kirlenmiş Suların Arıtımına Yönelik Yüksek Performanslı Nano-Mikrofiltrasyon Araçlarının Geliştirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Dr. Çekdar Vakıf AHMETOĞLU                         Makine Mühendisliği Bölümü
5 117E747 Yürüme Verisi ve Konum Mahremiyeti Doç.Dr.Berkant USTAOĞLU Matematik Bölümü
6 117Z841 Biyomalzeme Olarak Sentetik Serisin Üretimi ve Yumuşak Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Enjekte Edilebilir Hidrojellerinin Hazırlanması Dr.Öğr.Üyesi Nur Başak SÜRMELİ Biyomühendislik Bölümü
7 217M442 Hibrit Fiberli Beton Panellerin Patlama Yükü Altında Yapısal Davranışları Dr.Öğr.Üyesi Selçuk SAATÇİ İnşaat Mühendisliği Bölümü
8 217M451 Yüzer Rüzgar Türbini Salınım Dinamiği ve Performansının Deniz Dalgaları ve Aşırı Rüzgar Hızları Altında İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Ünver ÖZKOL Makine Mühendisliği Bölümü
9 217M460 Nano Yüzey Yapıları Kullanarak Islanma ve Akış Kontrolü Dr.Öğr.Üyesi Murat BARIŞIK                  Makine Mühendisliği Bölümü
10 117F372 Rydberg Atomlarında Üç-Foton Uyarımlı Elektromanyetik Olarak İndüklenmiş Şeffaflık/Soğurma Doç.Dr.Sevilay SEVİNÇLİ Fotonik Bölümü
11 117F449 Dördüncü Mertebeden Doğrusal Olmayan Schrödinger Denklemlerinin Sınırı Olan Bölgelerde Homojen Olmayan Sınır Koşulları Altında Analizi ve Kontrol Teorisi Doç.Dr.Türker ÖZSARI Matematik Bölümü
12 217M272 Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi ile Hidrojen Üretimi için Şeker Pancarı Atık Sularının Değerlendirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Aslı  YÜKSEL ÖZŞEN Kimya Mühendisliği Bölümü
13 217M366 Duvara Entegre Faz Değişim Malzemeli Isı Geri Kazanım Sistemi Tasarımı; Havalandırma ve Isıl Performansının Deneysel ve Sayısal Değerlendirilmesi Prof.Dr.Tahsin BAŞARAN Mimarlık Bölümü
14 217M931 Bifonksiyonel Katalizör ile Selilozun Sorbitole Seçici Katalitik Hidrotermal Elektrolizi Dr.Öğr.Üyesi Aslı  YÜKSEL ÖZŞEN Kimya Mühendisliği Bölümü
15 117E784 Hayali ve Gerçek Motor Fonksiyonlarda Beyin Bölgeleri Arasındaki Uyumlu Davranışı Veri Odaklı Çözümleyen Yeni Bir Beyin-Bilgisayar Arayüzü Yaklaşımı Prof.Dr.Bilge KARAÇALI Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
16 217S518 Yonga Üstü Laboratuvar Platformunda Otomatize Elisa Protokolleri Kullanarak Kreatinin Kantitatif Analizi Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Cumhur TEKİN Biyomühendislik Bölümü
17 117E884 Çevik Yazılım Ürün Hatları İçin Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi Geliştirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Tuğkan TUĞLULAR Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

18 117F243 Orta Dalga Kızılötesi Fotonik Bölümü Cihaz: Solunum İle Oluşan Uçucu Organik Bileşiklerim Tayini İçin Maliyet – Etkin Taşınabilir Nefes Analizörü Doç.Dr.Ümit Hakan YILDIZ Kimya Bölümü
19 PATKA 2018  PATKA 2018 TÜBİTAK (İHA) 2018 Yılı İnsansız Hava Araçları Yarışları Organizasyonu-Takım Destekleri Dr.Öğr.Üyesi Ünver ÖZKOL Makine Mühendisliği Bölümü
20 217E092 Gizli Parmak İzlerinin Sentetik Üretimi Dr.Öğr.Üyesi Nesli ERDOĞMUŞ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
21 217Z234 Apoptozun Düzenlenmesinde Rol Oynayan m6A RNA Modifikasyonlarının Araştırılmazı Doç.Dr.Bünyamin AKGÜL Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
22 118Y254 Atmosferik Kalıcı Organik Kirletici Seviyelerine Türkiye’nin Güneyindeki Savaş Bölgesinin Etkisi  Prof.Dr.Sait Cemil SOFUOĞLU Çevre Mühendisliği Bölümü
23 118F083 SU(2)-değişmez Hund etkileşimi içeren Çok-orbitalli Anderson Modeli ile kuantum Monte Carlo çalışması Prof.Dr.Nejat BULUT Fizik Bölümü
24 217Z280 1002-Fullerenlere Alternatif Yeni Asetil Köprülü Perilendiimidlerin Sentezi ve Akseptör Özelliklerinin Fotofiziksel Süreçlerle Araştırılması Prof.Dr.Canan VARLIKLI Fotonik Bölümü
25 118O372 Kuru İncir İşleme Atıkları,Yan Ürünleri ve Hurdalarından Pektin Üretimim:Pektin Ekstraksiyonun Optimizasyonu ve Moleküler,Fonksiyonel ve Sağlık Üzerindeki Etkilerinin Karekterizasyonu Prof.Dr.Ahmet YEMENİCİOĞLU Gıda Mühendisliği Bölümü
26 118Z172 Türk Eriğinde (Prunus cerasifera) Moleküler Genetik Analizler Prof.Dr.Anne FRARY Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
27 117F495 Altıgen bor nitrür kusur merkezlerinden elde edilen tek fotonlar ile kuantum kriptoloji Doç.Dr.Serkan ATEŞ Fizik Bölümü
28 118O555 Peynir Altı Suyu (Pas) Proteini-Hemiselüloz Kompleksine Lactobacillus Pentosus’un Mikroenkapsülasyonu ve Sofralık Zeytine Empregnasyonu Prof.Dr.Hayriye Şebnem HARSA Gıda Mühendisliği Bölümü
29 216M219 Sualtında Manipülasyon Için İnsansız Robot Mürekkepbalığı Doç.Dr.Tolga AYAV Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
30 118Z552 Geliştirilmesi Ve Tasarımı Doç.Dr.Yaşar AKDOĞAN Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
31 118Z344 Lizin ve Polietilenglikol yapılı Gadolinyum fonksiyonlandırılmış yeni nesil paramanyetik ajanların sentezi,karakterizasyonu ve manyetik levitasyon yöntemiyle hücre kültüründe kullanılması Dr.Öğr.Üyesi Ahu Arslan YILDIZ Biyomühendislik Bölümü
32 118M192 Kurşun İçermeyen Ferro/Piezoelektrik BaTi03, BaO.8Sr0.2Ti1-xZrxO3 TiO3 seramiklerinin Yönlendirilmiş Olarak Üretilmesi ve Elektrokalorik Özelliklerinin Elektrokalorik Soğutucu Uygulaması İçin Yönlendirme İle Geliştirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Umut ADEM Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
33 118Z418 Floresan altın iyon algılayıcıları: tasarım, sentez ve görüntüleme Doç.Dr.Mustafa EMRULLAHOĞLU Kimya Bölümü
34 118M710 Mezaforlu Silika Partiküllerin Yüzey Elektrik Yüklerinin ve Elektrostatik Kuvvet Etkileşimlerinin Karakterizasyonu Dr.Öğr.Üyesi Murat BARIŞIK Makine Mühendisliği Bölümü                
35 118F119 Altıgen bor nitrür temelli tek-foton kaynaklarının grafen ve Fotonik Bölümü mikro kavitelerle etkileşimi Doç.Dr.Serkan ATEŞ Fizik Bölümü
36 118Z341 Su/iyonik sıvı mikroemülsiyonları içerisinde ilaç yüklü albümin nanoparçacıkların sentezi, karakterizasyonu, kanser hücreleri ile olan etkileşimi, ve ilaç takibinin EPR spektroskopisi ile çalışılması Doç.Dr.Yaşar AKDOĞAN Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
37 118O378 Kurkumin ve beta-karotenin ince bağırsak karma misellerinde çözünme mekanizmaları ve bu olaya etki eden faktörlerin moleküler dinamiksimülasyonlar ile incelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Beste BAYRAMOĞLU Gıda Mühendisliği Bölümü
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 116F152 Düzensiz Grafen Kuantum Noktaların Elektronik, Manyetik, Optik, ve Taşınım Özellikleri Doç.Dr. Alev Devrim GÜÇLÜ
Fizik Bölümü

2 116M205 Birlikte Çökertme Yöntemiyle Katkılanmış Bor Karbürün Geliştirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Fatih TOKSOY
Makine Mühendisliği Bölümü

3 116M298 Kanser Hücelerinin İşaretleme Yöntemi Kullanmaksızın Manyetik Levitasyon Prensibi İle Mikroakışkan Çip Üzerinden Ayrıştırılması

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Cumhur TEKİN
Biyomühendislik Bölümü 


4 116F115 Grafen Kaplı Metal Malzemelerin Isıl İletiminin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Kasım TOPRAK                                Makine Mühendisliği Bölümü
5 116F188 Kuantum Anahtar Dağıtımı İçin NanoFotonik Bölümü Işık Kaynakları Doç.Dr. Serkan ATEŞ             
Fotonik Bölümü

6 116Z547 Konformasyon Değişikliğine Hassas Politiyofen Türevi Polielektrolit Sentezi ve Mikroakışkan DNA Metilasyon Tarama Platformu Geliştirilmesi. Dr.Öğr.Üyesi Ümit Hakan YILDIZ                          Kimya Bölümü
7 116Z337 Yeni Nesil Mitokondriye Yönlendirilmiş Bis-Ftalosiyanin Fotosensitizerlerin Hücre Ölümü Üzerindeki Rolünün Işık Etkisi Alrında Nicel ve Nitel Olarak Belirlenmesi Prof.Dr. Serdar ÖZÇELİK
Kimya Bölümü

8 116M035 Türbülansın Askıdaki Katı Maddenin Çökelme Hızana Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması Prof.Dr. Şebnem ELÇİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü

9 116M096 Kontrollü Antibiyotik Salımı Yapan Kitosan/Silika Bazlı Kompozit Doku İskelelerinin Geliştirilmesi ve Sert Doku Mühendisliği İçin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Prof.Dr. Funda TIHMINLIOĞLU
Kimya Mühendisliği Bölümü

10 116Z463 Güney Batı Anadolu’da Yayılış Gösteren Onosma Türlerinden Sitotoksik Bileşiklerin Elde Edilmesi, Dna Topoizomeraz Enzimleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr.Erdal BEDİR
Biyomühendislik Bölümü

11 116F206 Genel Dispersiyona Sahip Doğrusal Olmayan Integrallenebilen Sistemler ve Dinamik Kuantum Simetrileri Prof.Dr. Oktay PASHAEV
Matematik Bölümü 

12 116F299 İnhomojen Geçirgen Kaplamalı Akustik Cismin Uzak Alan Örüntüsünden Belirlenmesi Dr.Öğr.Üyesi Olha IVANYSHYN YAMAN Matematik Bölümü 
13 216M505 Küçük Rüzgar Türbinlerinin Optimizasyonu ve Ticari Promosyonu Dr.Öğr.Üyesi Ferhat BİNGÖL Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
14 216M499 Düşük Reynolds Sayılı Akışlarda Esnek Kabuk Yapı-Akış Etkileşiminin Sayısal Benzetimi Dr.Öğr.Üyesi İzzet ÖZDEMİR İnşaat Mühendisliği Bölümü
15 116R072 Anot Destekli Katı Oksit Yakıt Hücrelerinde (Koyh) Elektrolit Tabakası Yoğunluğunun Arttırılması Arş.Gör. Can SINDIRGAÇ               Makine Mühendisliği Bölümü
16 117C013 HIV Tanı Testi Geliştime Amacıyla HIV Kapsit ve Nanokor Proteinlerinin Etkileşimi ve Stabilitelerinin Araştırılması Hümeyra TAŞKENT SEZGİN 
17 216Z094 Epoksi-Doymamış Esterlerin Organonorlar İle Paladyum Katalizli Stereo Seçimli 1,2- Katılma Tepkimeleri Prof.Dr. Levent ARTOK  Kimya Bölümü
18 216Z137 Anti-Apoptotik GTF2A1-AS Uzun Kodlamayan RNA2sının Hücreiçi Konumunun ve Etkileştiği Komplekslerin Tanımlanması Dr.Öğr.Üyesi Bünyamin AKGÜL Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
19 116Z958 Erdemik Astragalus Trojanus Bitkisinden, Astragaloside VII Molekülünün Pilot Üretimine Yönelik Metotların Geliştirilmesi, Yeni Formülasyonlar Hazırlanması ve Atık Valorizasyonu Prof.Dr.Erdal BEDİR          Biyomühendislik Bölümü
20 116M272 Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılan Yüksek İvmeli Çalışan Paralel Robotların Konumlama Hassasiyetinin Artırılmasına Yönelik Yöntemler Dr.Öğr.ÜyesiDr. Gökhan KİPER  Makine Mühendisliği Bölümü
21 117M160 Glikoz, Nişasta ve Selülozdan Oktil Glikozitlerin Sentezlenmesi İçin Katı Asit Katalizörlerin Geliştirilmesi Prof.Dr. Selahattin YILMAZ                 Kimya Mühendisliği Bölümü
22 117F131 Yeni Nesil İki Boyutlu Malzemelerde Termoelektirik Verimin Nanoyapılandırması İle Artırılması Prof.Dr. Ramazan Tuğrul SENGER Fizik Bölümü
23 117Z299 Endoksiklik İnen Epoksitlerin Grignard Reaktifleri İle Demir Katalizli Tepkimeleri İle Tetra Sübstitüye Allenlerin Stereo Seçimli Sentezi Prof. Dr. Levent ARTOK Kimya Bölümü

24 177Z259 Lizozomal Neu1 Sialidaz Enziminin Glikosifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün Araştırılması Doç.Dr.Volkan SEYRANTEPE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

25 117Z404 ®-4-Metilklavuzon’un Kinaz Ailelerine Ait Enzimler Üzerindeki İnhibitör Etkisi Arş.Gör. Murat DELMAN Kimya Bölümü
26 117Z331 Kolloid Kristal Temelli Yüksek İnorganik Derişimli ve Esnek Basınç Sensörü Üretimi Prof.Dr. Mustafa Muammer DEMİR                            Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
27 117F186 Grafen Mikromembranların Üretimi ve Mikrobiyoparçaçık Tesbitinde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Müjdat BALANTEKİN  Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
28 117Z243 Tnfrsf106-As Uzun Kodlamayan RNA’sının Hücre Motilitesine Olan Etkisinin Araştırılması  Dr.Öğr.Üyesi Bünyamin AKGÜL    Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bölümü
29 117F095 Grafen-Benzeri Ultra-İnce Kristaller ve Heteroeklemlerin Optik Özellikleri Doç.Dr. Hasan ŞAHİN     Fotonik Bölümü
30 117O696 E.Coli K12 Bakterisini Kullanılarak Farklı Dalga Boylarında Işık Yayan Uv Led Lambaların Mikrobiyal Inaktivasyon Mekanizmalarının Araştırılması Prof.Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK                               Gıda Mühendisliği
31 117C032 Grafen Elektrotlu Geniş Bant (UV-IR) Fotodedektör Üretimi Serap YİĞEN
32 117M405 Yeni Alt-Bileşenlerinin Geliştirilmesi İle İyileştirilmiş Performanslı Bir Haptik Sistem Tasarımı Dr.Öğr.Üyesi Mehmet İsmet Can DEDE               Makine Mühendisliği Bölümü
33 216S991 Meme Kanserinin Tedavisine Yönelik Çok Fonksiyonlu, Hedeflenmiş, Özgün Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi, In Vitro ve İn Vivo Etkinliklerinin İncelenmesi Prof.Dr. Yusuf BARAN    Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
34 117M968 Türkiye Kıyıları İçin Asırlık Rüzgar ve Dalga İkliminin Elde Edilmesi ve Ekstrem Dalga Analizi Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ                     İnşaat Mühendisliği Bölümü
35 117F172 Elektrikle Kontrol Edilebilen İki Boyutlu Hibrit Optoelektronik Aygıtlar Doç. Sinan BALCI                      Fotonik Bölümü 
36 117C043 Metal Organik Kafesler: Elektrokimyasal Yöntemlerle İnce Film Sentezi ve TNT Sezimi Dr. Erdal UZUNLAR  Kimya  Mühendisliği Bölümü  
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 215Z041 Bakır Mineralinin Anemi Durumundaki Dengeleyici ve Düzeltici Etkisinin Moleküler ve Genetik Düzeyde İnsan Enterosit Hücre Modelinde Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Şükrü GÜLEÇ 15/02/2016  15/02/2017
2 215M402 Gömülü Borular Etrafında Yerleştirilen Kum-Lastik Kırpıntı Karışımlarının Sıvılaşma Potansiyelinin Sarsma Tablası Deneyleri İle İncelenmesi Doç.Dr. Nurhan ECEMİŞ 01/03/2016  01/03/2017
3 115F549 Terahertz Dalgaları Duyarlı Soğutmasız Vanadyum Oksit Bolometre Dizisi Prof.Dr. Lütfi ÖZYÜZER 01/02/2016     01/02/2017
4 115C134 H-NOX Proteinlerinden Biyokatalizör Elde Edilmesi Yrd.Doç.Dr. Nur Başak SÜRMELİ 04/01/2016  04/01/2018
5 215M182 Hidrojen Depolanması ve Dağıtımı Amaçlı Yüksek Basınca Dayanıklı Hafif Kompozit Tank Malzemelerinin ve Sistemlerinin Tasarlanması, Optimizasyonu ve Prototip İmalatlarının Gerçekleştirilmesi Doç.Dr. Hatice Seçil ARTEM 15/04/2016  15/04/2019
6 215Z257 Manyetik Levitasyon Yöntemiyle Kemik Hücrelerinin Ağırlıksız Ortamda Kültürlenmesi Prof.Dr. Talat YALÇIN 01/05/2016   01/05/2019
7 215E113 Terahertz Uygulamarı İçin Sıcaklığı Yükseltilmiş Kuantum Kademeli Lazerler Prof.Dr. Lütfi ÖZYÜZER 01/04/2016  01/04/2019
8 115E918 Fotokapan Fotoğraflarında Bazı Hayvan Türlerinin Tespiti Yrd.Doç. Yalın BAŞTANLAR 01/04/2016   01/04/2018
9 215Z081 Gen İfadesinin Yeni Düzenleyicileri Halksal RNA’ların Apoptotik Yolaklara Olan Etkilerinin Araştırılması Doç.Dr. Bünyamin AKGÜL 01/04/2016   01/04/2019
10 215Z083 Erken Başlangıçlı Tay-Sachs Hatalığı Fare Modelinde Hücresel Patolojinin Araştırılması Prof.Dr. Volkan SEYRANTEPE 15/04/2016   15/04/2019
11 215Z127 İnsan Th17 Hücrelerinde Sağkalım ve Ölüm Sinyal Ağlarının Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Ayten NALBANT ALDANMAZ 15/04/2016   15/04/2019
12 215Z205 Çeşitli İlaç Etken Maddelerinin Kapiler Elektrokromatografi İle Tayini İçin Yeni Kapiler Kolonlar Geliştrilmesi Prof.Dr. Ahmet Emin EROĞLU 15/04/2016   15/10/2018
13 315M241 Ferroelektirik (1-X) Batio3-Xbi (Li1/3ti2/3)O3(0<X<0.2) Sisteminin Elektrokalorik Özelliklerinin Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Umut ADEM 01/05/2016   01/05/2018
14 115F408 Grafen Yapılarda Elektronik Fısıldayan Galeri Modları ve Güçlenmiş Rkky Etkileşimleri Doç.Dr. Özgür ÇAKIR 01/04/2016   01/04/2019
15 115F454 MoleülerFononik: Moleküler Eklemlerde Fonon İletiminin Kontrol Yöntemlerinin Kuantum Mekaniksel Olarak Araştırılması Doç.Dr. Haldun SEVİNÇLİ 01/04/2016   01/042019
16 215Z257 Bazik Amino Asit İçeren Çift-Protonlanmış Peptit İyonlarının Gaz-Fazı Parçalanma Mekanizmalrının Kütle Spektrometresi İle Çalışılması Prof.Dr. Talat YALÇIN FEN FAK. 15.04.2016     15/10/2018
17 115R301 siRNA Taşıyıcısı Olarak Farkli Moleküler Mimarilerde Poli(katyon)ların RAFT Polimerizasyonu ile Sentezi ve In Vitro İncelenmesi Prof.Dr. Esma Volga BULMUŞ ZAREİE 15/04/2016   15/10/2018
18 215K239 Mevcut Mahalle Parklarının “İhtiyaca Dayalı Hakçalık” Açısından Değerlendirilmesi: İzmir’deki Mahalle Parklarını Kimler Neden Kullanıyor ve Kullan(a)mıyor? Doç.Dr. Fatma ŞENOL 01/06/2016     01/10/2018
19 115R108 İYTE AR-GE Stratejisi Belgesi(Nanoteknoloji Araştırmaları) Prof.Dr. Serdar ÖZÇELİK 01/07/2016  01/01/2017
20 115R273 İYTE AR-GE Stratejisi Belgesi (Bioteknoloji Araştırmaları) Prof.Dr. Esma Volga BULMUŞ ZAREİE 01/07/2016  01/01/2017
21 114Z958 Astragalus Sikloartanlarının Endofitik Funguslarla Biyotransformasyonu ve Elde Edilen Metabolitlerin Telomeraz Aktivasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr. Erdal BEDİR 01/05/2015   01/05/2017
22 115F616 Akışlı-Reaktörde Kuantum Nokta Üretimi ve Yeni Nesil Fotonik Aygıt Fabrikasyonu Prof.Dr. Serdar ÖZÇELİK 15/01/2017  15/01/2020
23 114M508 Kimyasal Yolla Grafen Türevlerinin Sentezi ve Organik Işık Yayan Diyotlarda Anot ve Boşluk Transfer Malzemesi Olarak Kullanımları Prof.Dr. Canan VARLIKLI 15/09/2014   15/09/2016
24 116Z591 Doç.Dr. Ali ÇAĞIR
25 116C073 Nanoelektronik ve Nanokaplama Uygulamalarında Ultra-İnce Malzemeler Doç.Dr. Hasan ŞAHİN 01/07/2016   01/07/2018
26 116C090 İnterlökin-10 (İL-10) ve İnterlökin-10 reseptör (İL-10R1) genetik çeşitliğinin Behçet hastalığına olan etkisinin Türk Behçet hastalarında incelenmesi Doç.Dr. Efe SEZGİN 15/10/2016  15/10/2018
27 116Z380 Yrd.Doç.Dr. Nur Başak SÜRMELİ
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 214Z217 İnce Bağırsak Enterosit Hücrelerinde Artan Hücre İçi Glikoz Miktarına Bağlı Moleküler ve Genetik Yanıtın Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Şükrü GÜLEÇ 15/02/2015 15.08.2016
2 114E779 Dfis-Çoklu Destek Eşiklerinde Dinamik Sık Kümeler Madenciliği Ve Gizleme Platformu Yrd.Doç.Dr. Belgin ERGENÇ 15.04.2015 15.04.2018
3 114E626 Zaman-Uzamsal İmzaya Dayalı Güvenli Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Kablosuz Haberleşme Yrd.Doç.Dr. Berna ÖZBEK 01.04.2015 01.10.2016
4 114F397 Ultra İnce Geçiş Metali Dikalkojenitleri, III-V Grubu Bileşikleri Ve Bunların Heteroyapıları Prof.Dr. Ramazan Tuğrul SENGER 15.04.2015 15.04.2017
5 114Z874 Connexin 32’nin Farklı Metastatik Özellikleri Olan Meme Kanseri Hücrelerinde Oynadığı Rollerin Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ 15.04.2015 15.04.2018
6 114Z983 Delesyonu Mayada Yaşam Süresini Uzatan Mitokondriyel Metabolizma Genlerinden Ppa2, Afg3 Ve Dss1’e Ait Maya Mutantlarının Karakterizasyonu Doç.Dr. Ahmet KOÇ 01.05.2015 01.05.2017
7 214M091 Grafen Nanolevha Takviyeli Metal Matrisli Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Sinan KANDEMİR 15.04.2015 15.10.2017
8 214M339 Biyobenzetim Tabanlı Enerji Yutucu Zırh Sisteminin Tasarımı Ve Optimizasyonu Prof.Dr. Alper TAŞDEMİRCİ 01.05.2015 01.05.2017
9 114F331 Grafen Nanoşeritlerde Elektronik Korelasyon Etkileri Doç.Dr. Alev Devrim GÜÇLÜ 15.04.2015 15.04.2018
10 114E784 Haber Zincirlerinde Tutarlılık Ve Güvenirlilik Değerlendirmesi Yrd.Doç.Dr. Selma TEKİR 01.05.2015 01.05.2017
11 214Z030 Solanum Pennellii İntrogresiyon Hatlarında Tuza Tolerans İçin Proteomik Analizler Prof.Dr. Sami DOĞANLAR 01.05.2015 01.05.2018
12 114Z777 Endokrin Sistem Bozucu Kimyasal Maddelerin Tayini Ve Giderilmesi İçin Analitik Metotlarin Geliştirilmesi Prof.Dr. Ahmet Emin EROĞLU 01.05.2015 01.11.2017
13 114Z795 Mikrofluidics (Mikroakışkan) Mikroşekillenmiş Mikroşekilllenmiş Atr-Ir Tekniği İle Yapay Fotosentez Ve Si Foto-Katot Çalışmaları Yrd.Doç.Dr. Engin KARABUDAK 01.05.2015 01.05.2017
14 114Z940 Jeotermal Sahalara Yönelik Yüksek Basınç Ve Sıcaklık Altında Yapay Metal (Fe, Mg) Silikat Eldesi Ve Metal Silikat Kabuklaşmasına Yönelik Polimerik İnhibitör Geliştirilmesi Prof.Dr. Mustafa Muammer DEMİR 01.05.2015 01.11.2017
15 114C147 Yrd.Doç.Dr. Engin KARABUDAK
16 114F341 Esnek Yapıdaki Titanyum Folyo Alttaş Üzerine Cu2znsns4 İnce Film Güneş Hücreleri Doç.Dr. Gülnur AYGÜN ÖZYÜZER 01/06/2015 01/06/2018
17 115C026 Molecular Level Investigation Of Nano- Scale Gas Flows Yrd.Doç.Dr. Murat BARIŞIK 01/04/2015 01/05/2017
18 115E 057 Metastazın Erken Tanısında Yeni Bir Yonga-Üstü-Labroratuvar (Lab-On-A-Chip, Loc) Cihazı Yrd.Doç.Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL 15.10.2015 05.10.2018
19 115Z694 Beta maritima bitkisinde tuz toleransında rol oynadığı düşünülen üç genin karakterizasyonu Doç.Dr. Hüseyin Çağlar KARAKAYA 01.08.2015 01.08.2016
20 115E362 Moleküler Haberleşmede Moleküler Bilginin Tespiti Ve Tahmini Doç.Dr. Barış ATAKAN 01.09.2015 01.09.2017
21 115F092 Silikon Karbür Nanotel/ Karbon Nanotüp Heteroyapılı Hibrit Alan Emisyon Elektron Kaynağı Yrd.Doç.Dr. Cem ÇELEBİ 01.09.2015 01.03.2018
22 115M296 yüksek enerji yutma kapasitesine sahip çimento esaslı kompozit geliştirilmesi ve yeni nesil beton otokorukluk üretimine uygulanması Doç.Dr. Tahir Kemal ERDEM 15.10.2015 15.10.2017
23 115M534 Beton İçin Yeni Bir Statik Ve Dinamik Mekanik Karakterizasyon Metodolojisi Geliştirilmsi Prof.Dr. Alper TAŞDEMİRCİ 01.09.2015 01.09.2017
24 115O584 Zeytinyağlarının Yağ Asidi Alkil Esterleri, 1,2 Diasil Gliserol Ve Pigment İçeriğinin Tağşiş Kriteri Olarak Uygulanabilirliği Ve FTIR Spektroskopi İle Tahmini Prof.Dr. Fatma Banu ÖZEN 01.09.2015 01.09.2017
25 115S213 Afrika yeşil maymunu CV-1 hücre hatlarında, HIV-1 tat proteini varlığında üretilen SLPI proteininin insan hücre hatlarındaki üretiminin incelenmesi ve HIV-1 LTR promotoruna etkisinin araştırılması Doç.Dr. Alper ARSLANOĞLU 01.10.2015 01.10.2017
26 115F212 Parçacık Hızlandırıcılarında Higgs Kütlesindeki İnce Ayarın İzlerinin Sürülmesi Prof.Dr. Durmuş Ali DEMİR 01.10.2015 01.10.2017
27 115F055 Ginzburg-Landau Denklemlerinin Dinamik Sınır Koşulları Altında Çözümlerinin Analizi Yrd.Doç.Dr. Türker ÖZSARI 01.10.2015 01.04.2017
28 115Z428 Ekstravazyonu Takiben Yeni Tümör Oluşumunun Çalışılması İçin Üç Boyutlu Bir İn Vitro Modelin Geliştirilmesi Doç.Dr. Devrim PESEN OKVUR 01.11.2015 01.11.2018
29 115M464 Pentablok Kopolimer Bazlı Yeni Bir İnce Film Kompozit Nanofiltrasyon Membranı Geliştirilmesi Prfo.Dr. Sacide ALTINKAYA 15.10.2015 15.10.2017
30 215M384 Yarımada Yüksek Rüzgar Ölçüm Direği Yrd.Doç.Dr. Ferhat BİNGÖL 15.10.2015 15.10.2018
31 115E761 Bulanık Varlık Bilimleri Üzerinde Bulanık Tasımsal Çıkarım Yapabilen Uygulamalar Geliştirmek Yrd.Doç.Dr. Bora İsmail KUMOVA 01/12/2015 01/06/2017
32 115E726 cerrahi aletlerle yönlendirilebilen robot yardımlı endoskop kontrol sistemi (alt proje) Yrd.Doç.Dr. Mehmet İsmet Can DEDE 15.01.2016 15.07.2018
33 115E761 Yrd.Doç.Dr. Engin KARABUDAK 15.01.2016 15.07.2018
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 113C032 Nano-Yapılandırılmış Grafenin Isıl Özellikleri Doç.Dr. Haldun SEVİNÇLİ 16.09.2013 15.08.2015
2 113F382 İki Boyutlu Elektronik Uygulamalar İçin Silisen Üretim Yrd. Doç. Dr. Cem ÇELEBİ 15.01.2014 15.01.2015
3 113Z601 Altın İyotlarına  Duyarlı Fluorescein Yapısında Kemosensörlerin Geliştirilmesi Ve Canlı Canlı Hücreler İçersinde Altın İyonlarının Görülmesi Yrd. Doç.Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU 15.02.2014 15.08.2015
4 114C016 Adaptation Of Uniform Wind Atlases: Case Study Of Turkey Yrd.Doç.Dr. Ferhat BİNGÖL 04.05.2014 03.05.2016
5 114C025 Adaptation Of Uniform Wind Atlases: Case Study Of Turkey Yrd.Doç.Dr. Nesli ERDOĞMŞ 04.05.2014 03.05.2016
6 113T242 Geçiş Elementi İçeren Moleküllerin Elektronik Özelliklerinin Kuantum Monte Carlo Metodu Ve Yoğunluk Fonksiyoneli Kuramını Kullanarak İncelenmesi Prof.Dr. Nejat BULUT 15.02.2014 15.02.2017
7 113T025 Lizozom Neu4 Sialidaz Enziminin Sifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün Üçlü Enzim Eksikliği Olan Tay-Sachs Hastalığı Fare Modellerinde Kütle Spektrometre Ve Görüntüleme Sistemi İle Araştırılması Doç.Dr. Volkan SEYRANTEPE 01.02.2014 01.02.2017
8 113F235 Noether Olmayan Halkalar Üzerinde Krull Schmidt Özellikleri Yrd. Doç.Dr. Başak AY 01.03.2014 01.03.2017
9 113Z823 Tarak-Tipi Ve Lineer Glikol Polimerlerinin Hücrelere İn Vitro Etkileşimlerinin İncelenmesi Prof Dr. Esma Volga BULMUŞ ZAREIE 15.02.2014 15.02.2015
10 113Z771 Mum Esteri Biyosentezinin Yapısal Biyolojisi:Mıs Muscls C57bl/6 Ve Psychrobacter Articus 273-4 Kaynaklı Mum Esteri Sentazları X-Işını Kristalografisi Çalışmaları Ve Yapı-Fonksiyon İlişkilerinin İncelenmesi Yrd Doç Dr. Mustafa KÖKSAL 15.03.2014 15.03.2017
11 213O126 Otohidroliz Ve Enzimatik  Hidroliz Kullanarak Fındık Atıklarından Prebiyotik Olarak Kullanılabilecek Ksilooligosakkarit Üretimi Yrd.Doç.Dr. Ali Oğuz BÜYÜKKİLECİ 15.03.2014 15.03.2017
12 113E496 Ölçeklenebilir Hibrit Nesne Tanıma Sistemi Yrd.Doç. Dr.MUSTAFA ÖZUYSAL 01.03.2014 01.09.2016
13 213M271 Koloidal Dörtlü Alaşım Znxcd- Xsysel-Y/Zncds Nanokristallerin Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi Ve Optik Özelliklerinin Alaşım Kompozisyonu, Tanecik Büyüklüğü Ve Katman Kalınlığı İle Kontrolü Prof.Dr. Serdar ÖZÇELİK 01.04.2014 01.04.2016
14 213M258 Biyodizel Yakıtlarda Alevin Ötelenme (Lift-Off) Mesafesi Ve Ateşleme Gecikmesinin Çalışılması Yrd.Doç.Dr.Alvaro DIEZ 01.04.2014 01.10.2016
15 114E006 Fotopolimerizasyon yöntemi ile fibere entegre yüksek verimli mod- seçici ızgara bağdaştırıcı üretimi Prof.Dr.Mehmet Salih DİNLEYİCİ 01.04.2014 01.04.2015
16 114M019 Türbülanslı akımlarda parçacık çökelme hızının tahminine yönelik bir yaklaşım geliştirilmesi ve farklı türbülans modellerinin uygunluğunun araştırılması Doç.Dr. Şebnem ELÇİ 15.04.2014 15.04.2015
17 113F349 Metal-Yalıtkan Geçiş Özellikli VO2 İle Gate Oksitli Ve Gate Oksitsiz Alan-Etkili Aygıt Doç.Dr. Gülnur Aygün ÖZYÜZER 01.05.2014 01.05.2017
18 113Y344 Seramik Tübüler MF-UF-NF Membran Modüllerinin Mikro /Nanotasarımı Ve Endüstriyel Atıksu Yönetiminde Kullanılmalarının Araştırılması Prof.Dr. Muhsin ÇİFTÇİOĞLU 01/06/2014 01/06/2016
19 113Z930 Puccinellia Distans (Jacq) Parl.’Da Boron Hiperakümülasyonu Ve Tolerans Mekanizmalarının Proteomiks Yaklaşım Kullanarak Anlaşılması Prof.Dr. Anne FRARY 15.04.2014 15.04.2017
20 114Z076 Keçi Sütünün İnek Sütü ile Tağşişinin Belirlenmesi İçin Kemometrik Veri Analiz Yaklaşımlarına Dayalı Basit Ve Hızlı Spektroskopik Yöntemler Geliştirilmesi Prof.Dr. Durmuş ÖZDEMİR 01.05.2014 01.05.2015
21 114Z081 Dioksomolibden (Iv) Ve Dioksomolibden (Vı) Bileşiklerinin Çeşitli Pirimidin, Piperidin, Ksilendiamin Türevleri Ve Difeniletilendiamin İle Reaksiyonları Prof.Dr. Hikmet Işıl SÖZÜER 01.05.2014 01.05.2015
22 213M668 Teşhis ve Tedavi amaçlı ,Hedefe Yönlendirilebilen Mikro/Nanotaşıyıcı Sistemlerin Geliştirlmesi Yrd. Doç. Dr. Sevgi Kılıç ÖZDEMİR 15.08.2014 15.08.2017
23 213M673 alt proje no (213m714) Prostat Ve Meme Kanseri Taşhisi Ve Tedavisi İçin Hedefli Plazmonik Nanokabukların Geliştirilmesi Gülperi ÖKTEM (YÜRÜTÜCÜ) (YÜRÜTÜCÜ) Yrd. Doç. Dr. Hadi M. ZAREİE( PROJE YÖNETİCİSİ) MALZEME MÜH 01.07.2014 01.07.2017
24 114C082 Kontrollü İlaç Taşınımının Ve Salınımının ESR Spektroskopisi İle Çalışılması Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKDOĞAN 15.05.2014 15.05.2016
25 114Z116 Domates’ te Birincil ve İkincil Metabolitler ve Anahtar Enzimler için Kantitatif Karakter Lokus Analiz Prof.Dr. Sami DOĞANLAR 15.08.2014 15.08.2017
26 114O696 Yarı Mamul Taze Meyve ve Sebzeler İçin Katmanlı Depozisyon Yönetimi ile Yeni Nesil İnce Yenilebilir Kaplamaların Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Beste BAYRAMOĞLU 01/09/2014  01/09/2016
27 114F091 Süperiletken Metamalzeme Temelli Terahertz Bant-Geçirgen Filtreler Prof.Dr. Lütfi  ÖZYÜZER 01/10/2014  01/10/2016
28 114M422 Faz Doppler Anemommetresi, Sprey Momentum Akışı Ve Sprey Görüntüleme Benzin Direkt Enjektörleri Araştırması Yrd. Doç. Dr. Alvaro DIEZ 01.10.2014 01.10.2015
29 114Z207 Yeni 2′-ALKİL Türevlendirilmiş Klavuzon Türevlerinin Sentezlenmesi ve Potansiyel Anti-Kanser Özelliklerinin Belirlenmesi Doç Dr. Ali ÇAĞIR 01/10/2014 01/04/2017
30 114Z228 Alkenil Oksiranların Organonborları İle Rodyum Katalizli Tepkimeleri: 4- Aril Yada 4- Alkenil Sübstitüye Allil Alkollerin Sentezinde Regio Ve Seçimli Bir Yöntem Prof.Dr. Levent ARTOK 15.10.2014 15.10.2016
31 114M233 Elektro-Optik Sistemler İçin Koruyucu Nano Kaplamaların Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Özgenç EBİL 01/11/2014  01/11/2017
32 113E346 Micro-RNA Metabolik Ağ Kontrol Analizi İçin Veri Ambarı Doç.Dr. Jens ALLMER 01/10/2014 01/10/2017
33 114Z177 Alternatif Açık Okuma Çerçeveleri’ne  Ait Yeni İnsan Proteinlerinin Tespiti ve Doğrulanması Doç.Dr. Jens ALLMER 15/11/2014  15/11/2014
34 114Z292 Darbe Altında Işıma Yapan Polimerik Filmler ve Lif Denetmenlerinin Üretilmesi ve uygulamaları Mustafa Muammer DEMİR 15.10.2014 15.10.2016
35 114Z318 Sulu Ortamda Yapışkanlık Özelliği Gösterebilen Malzemelerin Elde Edilmesi ve Farklı Yüzeylere Olan Yapışkanlıklarının Esr Spektroskopisi İle Çalışılması Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKDOĞAN 15/10/2014 15/10/2017
36 114Z385 Baldaki Sahteciliğin ve Tağşişin Belirlenmesi İçin Kemometrik Veri Analizine Dayalı Basit ve Hızlı Moleküler Spektroskopik Metotların Geliştirilmesi Prof.Dr. Durmuş ÖZDEMİR 15/10/2014  15/10/2016
37 114C102 Çok katmanlı sistemlerde arayüz akustik dalgalarının modellenmesi ve çoklu akustik uygulamaları geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Onursal ÖNEN 01/0/2014 01/082016
38 114M592 Kendini Soğutan Malzemelerin Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Erdal ÇETKİN 01.11.2014 01/112017
39 114Z701 Doksorubisin İlaç Dirençlilik Mekanizmalarının Genomik Yöntemlerle Tesit Edilmesi Doç.Dr. Ahmet KOÇ 15.11.2014 15.11.2015
40 114Z563 Sitokinin Sentezlemesini Aşıp İfadeleyen Domates Bitkilerinde Kuraklık Stresine Karşı Toplam Yaprak ve Nükleer Proteom Tepkisi Prof.Dr. Anne Frary 01.12.2014 01.12.2016
41 114C139 Altıgen Optik Örgütlerde Ultra-Soğuk Rydberg Atom Fiziği Yrd.Doç.Dr. Sevilay SEVİNÇLİ 03.11.2014 03.11.2016
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 112M701 Farklı Metodlarla Hazırlanmış Tungsten Ve Zirkonya Yüklü Sba-15 Katalizörlerle Palmitik Asit Ve Setil Alkol Esterifikasyonu Prof. Dr. Selahattin YILMAZ 01.04.2013 01.04.2015
2 112T946 Yüksek Kalite İnce Kataliz Filmler Üzerine Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemleri İle Kontrollü Grafen Büyütülmesi, Karakterizasyonu Ve Uygulamaları Doç Dr. Yusuf  SELAMET 01.04.2013 01.04.2016
3 112M822 Çelik Fiber Katkısının Darbe Yüküne Maruz Kalan Betonarme Elemanları Dayanımına Olan Etkileri Yrd. Doç. Dr. Selçuk SAATÇİ 15.03.2013 15.03.2015
4 112S554 PH Cevaplayabilen Peg-Peptid Konjugatı Bazlı Anti kanser İlaç Taşıyıcı Sistemleri Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr.   Ayben TOP 15.04.2013 15.04.2016
5 112T773 Eptaksiyel Grafen Nanoşerit Ağları Yrd. Doç. Dr. Cem ÇELEBİ 15.03.2013 15.03.2016
6 210T173 Geometrik representations and symmetries of graphs,maps and other discrete structures and applications in science Prof.Dr. Türker BIYIKOĞLU 01.09.2011 01.09.2014
7 112M568 Nanlifli Yapıda, Sinir Büyüme Faktörü Yüklü Mikro Küreleri İçeren Jelatin Bazlı Dok İskeletlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Sacide ALTINKAYA 01.01.2013 01.01.2014
8 5130005 Mısırda Besinsel Açıdan Önemli Karekterler İçin Metabolik Analizler Ve Moleküler Islah Prof. Dr. Sami DOĞANLAR 01.05.2013 31.03.2015
9 212T201 Türk Ve Slovenya Fındıklarında Genetik Çeşitlilik Ve İlişkilendirme Analizleri Prof. Dr. Anne FRARY 15.06.2013 15.06.2016
10 113O200 UV Işınını yayan diyotların taze sıkılmış elma suyunun pastörizasyonunda alternatif bir teknoloji olarak kullanılabilirliğinin araştırılması Doç Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK 01/08/2013  01/08/2014
11 113Z221 Enin Korbanatların Olefilmler ile Paladyum Katalizli Tepkimeleri Divinilallenlerin Enatiyo Saf Sentezinde yeni bir Metod Prof.Dr.Levnt ARTOK 01/07/2013 01/07/2014
12 212T186 Sistemik Mantar İlaçlarına Karşı Gelişen İlaç Direnlilik Mekanizmalarının Belirlenmesi Doç Dr. Ahmet KOÇ 15/07/2013 15/07/2015
13 112T507 Development Of Novel Motors And Rotors For Nanodevices Yrd Doç.Dr. Hadi M. ZAREİE  01.12.2012 01.12.2014
14 110T759 Smart Nanostructure Arrays For Detection Of Multiplex Biomolecules Yrd Doç.Dr. Hadi M. ZAREİE 01/04/2011  01/04/2014
15 113Y042 Karaburun yarımadasındaki deniz suyu girişimi ve denize boşalımının hidrojeolojik çalışmalar ve matematiksek modelleme ile araştırılması Prof.Dr. Alper BABA 15.09.2013 15.03.2016
16 113E147 Farklı Kinematik Modellere Sahip Ana ve Bağımlı Robotları Olan Telerobotik Sistemin Geliştirilmesi:Teori ve uygulamaları Doç Dr. Enver TATLICIOĞLU 01.10.2013 01.10.2015
17 113Z146 Yeni 5,6-Dihidro-2h-Piran-2-On Türevlerinin Kanserli Ve Sağlıklı Pankreas Hücreleri Üzerinde Sitotoksit Aktivitelerinin Mekanistik İncelenmesi Doç Dr. Ali ÇAĞIR 01.11.2013 01.11.2015
18 113Z362 İnsan Th17 Oluşumunda RORC2’nin Partnerlerinin Açığa Çıkmarılması Prof.Dr. Ayten NALMANT ALDANMAZ 01.11.2013 01.11.2016
19 113Z371 İnsanda apoptuzu düzenleyen uzun kodlamayan RNA’ ların belirlenmesi ve fonksiyonel karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL 01.12.2013 01.06.2016
20 113Z155 2,4-Enin Oksiranların Grignard Reaktifleri İle Demir Ve Bakır Katalizli 1.5-(Sn2)-Sübstitüsyon Tepkimeleri Prof. Dr. Levent ARTOK 01.12.2013 01.12.2015
21 113Z157 Floresan Özellik Gösteren Syn-Biman Bileşiklerinin Metal Katalizörleri Eşliğinde Sentezlenmesi Ve Foto-Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Yrd Doç.Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU 01.11.2013 01.11.2015
22 113Z088 Notch Yolağının Epitelyal-Mezenkimal Geçişte Ve Migrasyon/Invazyonu Tetiklemede Aracı Olarak Kullandığı Yeni Hedef Genlerinin Tanımlanması Yrd Doç.Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL 15.06.2014 15.06.2017
23 113Z172 Protonlanmış Peptitlerden Elde Edilen Aiyonlarının  Gaz-Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre İle İncelenmesi Yrd Doç.Dr. Talat YALÇIN 01/112013 01.11.2015
24 113M270 İl Yerli Üretim Ultrasyon Kontrast Maddesi olan Mikroköpükcüklerin IN-VİTRO IN-VİVO Karakterizasyonlarının yapılması  Yrd Doç.Dr. Sevgi KILIÇ ÖZDEMİR 15/10/2013  15/10/2016
25 113E107 Trafik Sahnelerinde Tüm Yönlü ve PTZ Kameralar ile Araç Tespiti ve Sınıflandırılması  Yrd Doç.Dr.Yalın BAŞTANLAR 01/10/2013  01/04/2016
26 113Z401 Deniz Pancarı Bitkisinde Mangan Toleransında Rol Oynayan Genlerin Tanımlanması Doç Dr. Hüseyin Çağlar KARAKAYA 01/09/2013 01/09/2014
27 113C002 İki Higgs Dublet Modelinde Vektör Benzesi Fermiyonlar Dr.Beste KORUTLU 01/04/2013 30/03/2015
28 5130037 Ayçiçeğinde Orobanşa Dayanıklılık İçin Moleküler Markörlerin Geliştirilmesi Pr.Dr. Sami DOĞANLAR 01.11.2013 30.09.2015
29 113S464 (R)-Klavuzon Z’nin Karaciğer Kanser Hücreleri Ve Karaciğer Kanser Kök Hücreleri Üzerindeki Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi Doç.Dr. Ali ÇAĞIR 15.11.2013 15.11.2014
30 113S489 Hexosaminidase A Ve Sialidaz Enzim Eksikliği Bulunan Fare Beyinlerinin Immünohistokimyasal, Biyokimyasal Ve Moleküler Biyolojik Yöntemler Ile Analizi Doç.Dr. Volkan SEYRANTEPE 01.12.2013 01.12.2014
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 111S392 Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında bioaktif sfingolipid genlerin ekspresyon ve protein düzeyleri ve klinik seyire etkileri Doç.Dr. Yusuf BARAN 15.04.2012 15.04.2015
2 111O633 Domates (solanum Iycopersicon L.)’ de tuza  dayanıklılık için yüksek çözünürlükte haritalanma Doç. Dr. Sami DOĞANLAR 01.05.2012 01.05.2015
3 111M604 Mekanik titreşimlerin meme kanseri hücrelerinin davranışlarına etkisi Yrd. Doç. Dr. Engin ÖZÇİVİCİ 01.05.2012 01.05.2015
4 111T960 Biyo sentetik hibrit polimerlerin RAFT polimerizasyonu ile üretilmesi ve hücre membramıyla etkileşimlerinin vücut dışında değerlendirilmesi Doç. Dr. Esma Volga  BULMUŞ ZAREIE 01.04.2012 01.04.2015
5 111T896 Lizozomal Katepsin A Enziminin Vazoaktif Peptid Biyolojisindeki Rolü Doç. Dr. Volkan SEYRANTEPE 01.06.2012 01.06.2015
6 111M597 Sesötesi kabarcık rezonansına dayanan elastomer eyleyici Yrd. Doç. Dr. Barbaros ÖZDEMİREL 15.03.2012 15.03.2014
7 111T935 Protonlanmış Peptitlerin Parçalanma Patikalarının Hesapsal Kimya Yöntemleriyle İncelenmesi Doç. Dr. Nuran ELMACI IRMAK 01.06.2012 01.06.2015
8 110T732 Atomik Kuvvet Mikroskobu Uygulamaları İçin Yüksek Hizli, ve Dinamik Görüntüleme Metodunun Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Müjdat BALANTEKİN 01.04.2011 01.04.2013
9 211T151 Karbon Nanotüp Büyütmelerinde Oksitleyicilerle Tüp Çapının Kontrolünde Etken Mekanizmanının Araştırlması Doç. Dr. Yusuf  SELAMET 01.04.2012 01.04.2013
10 211T137 Tarım ilacı kalıntılarının tespit edilmesi için optik enzim sensörü geliştirilmesi Prof.Dr. Seher Fehime ÇAKICIOĞLU ÖZKAN 01.06.2012 01.06.2013
11 112T068 İnce film güneş pilleri için titanyum üzerinde mıknatıssal saçtırma tekniğiyle üretilmiş Cu2znsn4 yarırıiletkeni Doç.Dr. Gülnur Aygün ÖZYÜZER 01.06.2012 01.06.2013
12 112M141 Patlamaya Dayanıklı Yarı Küresel Tekrarlı Çekirdek Malzemesi İhtiva Eden Sandviç Yapılarının Geliştirilmesi Ve Optimizasyonu Doç.Dr. Alper TAŞDEMİRCİ 01.11.2012 01.11.2014
13 112M294 Metal Organik Yağ Yapılarının(Mof) Sntezlenmesi Ve Metan Reformer Çıkış Gazının Saflaştırılması İçin Kullanılması Prof.Dr. Seher Fehime ÇAKICIOĞLU ÖZKAN 01.11.2012 01.11.2015
14 112T410 Lizozomal Neul ve Neu Sialidazın Yağ Metabolizmasındaki Biyolojik Rolü:Lİpodom Analizi Doç.Dr. Volkan SEYRANTEPE 01.10.2012 01.10.2014
15 112T558 Proton Kopartılmış Peptit Türevlerinin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre İle İncelenmesi Doç.Dr. Talat YALÇIN 01.12.2012 01.12.2014
16 112M170 Çift cidarlı cephelerin akış ve enerji modellemesi yapılarak performanslarının nicel olarak incelenmesi ve sundukları mimari olanakların nitel sorgulanması Yrd.Doç.Dr. Tahsin BAŞARAN 01/012013 01.01.2015
17 112O439 Sucuk Üretiminde Ticari Starter Kültürlerle Birlikte Kullanılan Debaryomyces Hansenii Ve Yarrowia Lipolytica’nın Sucuk Kalitesi Üzerindeki Etkisi Doç.Dr. Figen KOREL 01.01.2013 01.11.2013
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 110O675 Biberde Kö-Uru Nematoduna Dayanaklılık Sağlayan N Geninin Haritalanması ve Moleküler Islahı Prof.Dr. Anne FRARY 15.05.2011 15.05.2014
2 110T782 Bisikloaril substitentli(R)-5.6-Dihidro-2H-pyran-2-on türevlerinin anti tümör özelikleri Laboratuardan klinik öncesi çalışmalara Yrd.Doç.Dr. Ali ÇAĞIR 15.04.2011 15.04.2014
3 110T679 Tam Çözülebilen Q-Diferansiyel ve Değişken Parametreli Sonsuz Burgers Hiyerarşi Modelleri Yrd.Doç.Dr. Şirin Atılgan BÜYÜKAŞIK 01.04.2011 01.04.2013
4 110T917 Bor Toksisitesinin Moleküler Mekanizmalarının Araştırılması Doç.Dr. Ahmet KOÇ 01.05.2011 01.05.2014
5 210T006 TRNA’lardan kökenlenen Küçük RNA fragmanlarının Etkileştiği Komplekslerin Tanımlanması ve Gelişim Üzerine Etkilerinin Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Bünyamin AKGÜL  01.04.2011 01.04.2014
6 110T895 Irf6’nın notch Yolağının Hücre Bölünmesini Engeleyici ya da Uyarıcı Etkilerindeki belirleyici Rolünün Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Özden Yalçın ÖZUYSAL 15.04.2011 15.04.2014
7 210T035 Anormal Çalışan Yarım Kanalların Oluşmasına Yol Açan C*26 Mutasyonları Epidermisteki Keratinosidlerin Kalsiyum İyon Dengesini Değiştirerek Bu Hücrelerin Farklılaşma Mekanizmalarını Etkiler Yrd.Doç.Dr. Gülistan Meşe ÖZÇİVİCİ 01.04.2011 01.04.2014
8 110O780 Karaburun yarımadasında yetişen ‘Hurma Zeytinin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özeliklerinin Karakterizasyonu Doç.Dr. Fatma Banu ÖZEN Müh.  01.06.2011 01.06.2013
9 110M602 Siltli Zeminlerde Konsolidasyon Karakterlerinin Cpt Koni Direncine Ve Sıvılaşma Direncine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Nurhan ECEMİŞ  01.04.2011 01.04.2013
10 110M739 Nadir Toprak Ve Geçiş Elementleri Katkılı Titan Kompozitlerinin Nanotasarımı Ve Yapay Fotosenteze Yönelik Kulanımlarının Araştırılması  Prof.Dr. Muhsin ÇİFTÇİOĞLU  01.05.2011 01.11.2013
11 110M440 Kontrollü Salım Özeliklerine Sahip Antimikrobiyel Nanokompozit Gıda Ambalaj Filmlerinin Geliştirilmesi Prof.Dr. Sacide ALTINKAYA  01.05.2011 01.05.2013
12 111S018 B-Hekzosaminidaz A Ve Sialidaz Enzim Eksikliği Olan Farelerde Beyin LipidProfilinin Çıkarılması Doç.Dr. Volkan SEYRANTEPE 01.06.2011 01.06.2012
13 111T026 Nanometre Ölçeğinde yapışma : Göğüs kanseri hücreleri ve normal epitelyum hücreler Yrd.Doç.Dr. Devrim Pesen OKVUR 01.08.2011 01.02.2014
14 111M408 Yara Örtüsü Uygulamaları İçin Equisetum Arvense Özütü Yüklü Biyomalzemelrin Hazırlanması ve Krekterizasyonu Doç.Dr. Oğuz BAYRAKTAR  01.08.2011 01.08.2012
15 111T318 Grafin İçeren İşlevsel Nanoyapıların Tasarım Ve Elektronik Özellikleri Doç.Dr. Ramazan Tuğrul SENGER 15.10.2011 15.10.2014
16 111T088 Altın Katalizörlüğünü Enantiyoseçici Eklenme/Halkalaşma Tepkimeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU 01.11.2011 01.11.2013
17 111M209 Akışkan-Yapı Etkileşimi Problemlerinde Birleşik Sayısal/Asimtotik Algoritmalar:Baraj Yıkımı İle Oluşan Akış Ve Diğer Uygulamalar Pof. Dr. Oğuz YILMAZ 15.10.2011 15.10.2013
18 111T547 Nanometre Ölçeğindeki Protein Desenleri Üzerinde İşgalci-Ayak Oluşumu Yrd.Doç.Dr. Devrim Pesen OKVUR 01.11.2011 01.05.2014
19 210T092 2-4 Eninlerin Geçiş Metal Katalizli Alkoksikarboniliasyon ve C-C Kenetlenme Tepkimeleri Oluşan Fonksiyonel Vinilalen Ürenlerin Altın Katalizli Tepkimeleri Prof.Dr. Levent ARTOK 01.09.2011 01.09.2013
20 111T577 Erişkin Kök Hücrelerinde Doku yönelimi ve Dış Mekanik Etkilere Bağlı Gelişen Alt Yapısal Değişikliklerin Karakterizasyonu Dr. Engin ÖZÇİVİCİ 15.09.2011 15.09.2014
21 111E147 Ms Homolog Özelliğe Dayalı Veritabanı Aramalarının Kapsamının Genişletilmesi Yrd.Doç.Dr. Jens ALLMER 01.10.2011 01.10.2012
22 111M435 Kumlarda Ve Siltli Kumlarda Sıvılaşmanın Ve Sıvılaşma Sonrası Direncin Belirlenmesinde Sarsma Tablası Deneyleri Yrd.Doç.Dr. Nurhan ECEMİŞ  01.11.2011 01.11.2012
23 210T154 Kitosan Nano-Parçacıklar İle Rekombinant Esteraz Immobilizasyon Yrd.Doç. Dr. Gülşah MOHAMMED 01.04.2011 01.02.2012
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 109O797  Haşhaş Moleküler Genetik Analizler  Doç.Dr. Anne FRARY 01/04/2010 01/04/2013
2 109T718 Süpernova Patlamaları ve Puslar Dönmeleri İçin Yeni Bir Mekanizma Önerilmesi  Prof.Dr. Durmuş Ali DEMİR 01/04/2010 01/04/2012
3 109T903  Organodiamin Gruplarıyla Şekillendirilen Açık Kristal Yapılı Polyoksometalfosfatların Hidrotermal Sentezi ve Tek Kristal Yapılarının Karakterizasyonu  Doç.Dr. Mehtap EANES 15/04/2010 15/04/2012 
4 109T905 Görünmez Nanotanecikler İçeren Kırılma İndisi Yüksek Şeffaf Polemerik Nanokompozitlerin Eldesi Doç.Dr. Mustafa Muammer DEMİR 01/05/2010 01/05/2012
5 109M450 Çok Katlı Konut Yapılarının Enerji Performansları İle Tasarım Verimlilik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Dr.Zehra Tuğçe KAZANASMAZ 15/04/2010 15/04/2012
6 109E240 Tamamen Optik Paket Anahtarlamalı Ağlar İçin Düğüm Tasarımı Doç.Dr. Mehmet Salih DİNLEYİCİ 01/03/2010 01/03/2012
7 109M615 Kendiliğinden Yerleşen Tiksotropinin Kalıp Basıncı Yüzey ve Dürabilite Özelliklerine Etkiler Yrd.Doç.Dr. Tahir Kemal ERDEM 01/04/2010 01/04/2012
8 109M494 Ultrason Kontrast Ajanlarının Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Yrd.Doç.Dr. Sevgi Kılıç ÖZDEMİR   15/04/2010 15/10/2012
9 109T695 Metal Oksit Yüzeylerinin Çözeltilerdeki Yük Dağılımının Atomik Kuvvet Mikroskopu ile Belirlenmesi Prof.Dr. Mehmet POLAT 15/04/2010 15/04/2012
10 209T116 Endojen Sirna’ların Transkripsiyon Sonrası Gen Regülasyondaki Rollerin Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Bünyamin AKGÜL 05/02/2010 15/02/2011
11 209T120 Türkiye Balları İçin Atomik ve Moleküler Spektrometrik Teknikler Kullanılarak Kemometrik Sınıflandırma Doç.Dr. Durmuş ÖZDEMİR 15/02/2010 15/02/2011
12 109 E209 Biyolojik-Kimyasal Reaksiyonlar Benzetimi İçin Monte Carlo Teknikleri Yard.Doç.Dr. Mustafa Aziz ALTINKAYA 01/03/2010 01/03/2012
13 109K590 Büzülen Kentlerin Yeniden Canlandırılmasına Yönelik Bilgi ve Strateji Oluşturulmasına Katkı Dr.Güldem ÖZATAĞAN 01/03/2010 01/03/2013
14 110M104 Nano Kalsit (Caco3) üretimi  Yrd. Doç. Dr. Ekrem ÖZDEMİR 01/10/2010 01/04/2013
15 109O866 Peyniraltı Suyu Proteinlerinden Gıda Endüstrisinde Kullanılabilecek Protein Ve Peptid Nanotüplerin Üretilmesi Prof.Dr. Hayriye Şebnem HARSA 01/04/2010 01/04/2011
16 110M221 Çimento Esaslı Sensör Üretimi Ar. Gör. Egemen TEOMETE 15/11/2010 15/11/2013
17 110M240 Baraj Yıkılması Sonucu Oluşan Taşkının Deneysel ve Nümerik Metodlar ile Araştırılması-Gerçek Barajlara CBSOrtamında Uygulanması Prof.Dr. Gökmen TAYFUR  01/04/2011 01/10/2013
18 110T099 Çeşitli Mikroalglerin Karotenoid İçeriklerinin Kromatoğrafik/spektroskobik  Yöntemlerle Araştırılması  Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU  01/10/2010 01/04/2013
19 110T248 Terahertz Işıyan Mesallarda C-ekseni Jeosephson Akım yoğunluğunun Yüzey Alan ve Oksijen Doping Bağımlılığı Doç. Dr. Lütfi ÖZYÜZER  01/11/2010 01/11/2013
20 110T387 Sayısal  Çok- Tanecik Fiziği Yöntemlerini Kullanarak Yüksek Sıcaklık Süper iletkenleri ile Manyetik Yarı İletkenlerin Elect. Öz. İncelenmesi Prof. Dr. Nejat BULUT 01.11.2010 01.11.2012
21 110T412 Naif  CD4+T Hücrelerinden Th 17 Fenotipinde Efektör T Hücrelerinin Oluşturulması ve Th 17 Farlılaşmasında Rol Oynayan mikroRNA’ların Belirlenmesi Yrd. Dç. Dr. Ayten NALBANT  01.10.2010 01.10.2013
22 110T571 Stiren Türevlendirilmiş Çalkon ve Flavanon Kütüphanelerinin Anti-Kanser Özelliklerinin İncelenmesi Yrd. Doç Dr. Ali ÇAĞIR  01.12.2010 01.12.2011
23 110T581 Alkenilboron Bileşiklerin Rodyum C-H Aktivasyon/Karbonilasyon Prosesleri İle İndenon ve İndanon Yapılarının Sentezi Prof.Dr. Levent ARTOK  01.01.2011 01.01.2012
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 108T664 CeO2 Nanoparçacıklarının Hidrotermal Metotla Sentezi Doç. Dr. Mehtap EANES 15/01/2009  15/01/2010
2 108T446 Silika ve Yarı-İletken Nanoparçacıkların Epitel ve Makrofaj Hücreleriyle Etkileşmelerinde Nanoparçacık Büyüklüğü ve Yüzey Yükünün Rolü ve Hücrenin Biyolojik Yanıtı Prof. Dr. Serdar ÖZÇELİK 15/01/2009  15/01/2011
3 108M622 Titreşim Ölçümlerine Dayanan Hasar Azaltıcı Kontrol Ve Ömür Uzatma Simülatörü Doç. Dr. Serhan ÖZDEMİR 15.02.2009  15/02/2010
4 108T985 Alkinil Gruplu Doymamış Bileşiklerin Karbonilatif Tepkimeleri Prof. Dr. Levent ARTOK 01/03/2009  01/03/2010
5 108T718 Kendiliğinden Organize Tekkatman Kaplama Tekniği ile ITO Yüzeyinin İyileştirilmesi ve OLED Veriminin Artırılması Doç. Dr. Salih OKUR 01/03/2009 01/03/2012
6 108T798 Metal Ve Organometallerin Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (Spme) Ve Katı Faz Ekstraksiyon (Spe) Yöntemleriyle Türlendirilmesi Ve Kromatografik/Atomik Spektrometrik Tekniklerle Tayini Prof. Dr. Ahmet EROĞLU 01/04/2009  01/04/2011
7 108T523 Mayada Bor Dirençliliği Sağlayan Genlerin Bitki Homologlarının Fonksiyonel Analizi Yrd. Doç. Dr. Çağlar KARAKAYA 15/03/2009 15/03/2011
8 108T783 Biyodizel Karişimlarinin Kalite Tayini İçin Yeni Ve Hizli Kemometrik Ve Spektroskopik Çok Değişkenli Kalibrasyon Tekniklerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. Durmuş ÖZDEMİR 15/03/2009  15/03/2011
9 106T597 Nanotellerde ve Moleküler Yapılarda Spin Bağımlı İletkenlik ve Manyetik Özellikler Doç. Dr. R. Tuğrul SENGER 01.07.2007  01/07/2010
10 108E249 Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması Doç. Dr. Bilge KARAÇALI   01/02/2009 01/02/2011
11 109T040 Kitosan Bazlı Biyo-Uyumlu Emülgatör Üretimi Karekterizasyonu ve Yağ Dispersiyon Kinetiğine Olan Etkisinin İncelenmesi Prof.Dr. Mehmet POLAT 01/08/2009 01/08/2010
12 109M028 Helicobacter Pylori?Nin Eradikasyonunda Etkili Uçucu Yağların Ve/Veya Klaritromisinin kitosan Bazlı Mikrokürelerden Kontrollü Salimi Doç.Dr. Funda TIHMINLIOĞLU  01/08/2009      01/08/2010
13 109T534 Metal Kataliz İnce Filmlerin Ölçülü İndirgenmesi İle Karbon Nanotüp Büyümesinin Kontrolü Yrd.Doç.Yusuf SELAMET  01/08/2009   01/082010
14 109T327  Sulu Ortamlarda Bulunan Zehirli Elementlerin Tayini için bir Hidrür Oluşturulmalı Lazer Plazma Spektroskopisinin,Tasarım,Kurulum ve Optimizasyon Çalışmaları  Doç.Dr. Şerife Hanım YALÇIN 15.11.2009 15/05/2012 
15 109S215 Hormona Dirençli Prostat Kanseri Hücrelerinde Dosetaksel Tetiklediği Apoptozisde Seramid Genlerinin ve Ürünlerinin Rolleri Doç.Dr. Yusuf Baran 01/11/2009 01/11/2010 
16 109T240 Farklı Kaliksaren Molekülleri İle Modifiye Olmuş Karbon Nanotüp Bazlı Karbon Monoksit Sensörlerin Geliştirilmesi Doç.Dr. Salih OKUR 01/01/2010 01/01/2013 
17 109T430 Peptit Türevlerinin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre İle İncelenmesi Doç.Dr. Talat YALÇIN 01/01/2010 01/07/2012 
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 107S317 Moleküler Hedefli Ajan Uygulanan Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Dirençlilik Mekanizmaları, Etkinleştirilen Sinyal İleti Yolları ve Dirençliliğin Geri  Dr. Yusuf BARAN 01/02/2008 01/02/2011
2 107M602 Jet Akışlarındaki Kararsızlıkların Kontrolü ile Isı Transferinin Artırılması Yrd. Doç. Dr. Ünver ÖZKOL 15/02/2008 15/08/2010
3 107T795 Işıma Yapan Polimerik Lif Demetlerinin Elektrodokuma Metodu ile Eldesi ve Optik Özelliklerinin Tanımlanması Doç. Dr. Mustafa M. DEMİR 01/03/2008 01/03/2010
4 107T709 Tümleyen ve Bütünleyen Alt Modüllerin Homolojik Özellikleri Doç. Dr. Dilek YILMAZ       01/03/2008 01/03/2010
5 107O690 Floresanlı Yerinde Hibritleme (Fish) Yöntemi ile Bazı İndikatör ve Patojen Bakterilerin İzmir’de Satışa Sunulan Su, Minimum İşlem Görmüş Bazı Sebze ve Çiğ Kanatlı Etlerinde Saptanması Dr. Ayşe Handan BAYSAL     01/03/2008  01/03/2010
6 107M628 Çapraz-Kama Haddeleme Prosesinin Teknik Özelliklerinin Türk ve Belarus Endüstrileri İçin Detaylandırılması Prof. Dr. Mustafa GÜDEN         15/06/2008  15/06/2010
7 107A015 SAVM031 Doç. Dr. Metin TANOĞLU         15/06/2008  15/06/2010
8 108T238 Özgün Josephson Eklemlerinden Yüksek Güçlü Terahertz Işıması Doç. Dr. Lütfi ÖZYÜZER         01/07/2008 01/07/2009
9 108T547 Atom Ve Molekül Dinamiğinin Yarıklasik Başlangıç Değer (SC-IVR) Gösterimi İle Hesabı Yrd. Doç. Dr. Celal HARABATI         01/10/2008 01/10/2010
10 108O591 Üzüm Çekirdeği Özütü İçeren Fonksiyonel Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi Ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması Yrd. Doç. Dr. Figen KOREL        01/10/2008 01/10/2009
11 108T181 İnsan p53 Tümör Süpressör Gen Aktivitesinin Redoks Regülasyonu Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇ            01/08/2008 01/02/2011
12 108K271 Trafik Kazalarının Önlenmesinde Dinamik Veri Yönetimi İle Erken Uyarı Sistemi: İzmir’In Kaza-Yoğun Caddelerinde Pilot Çalışma Yrd. Doç. Dr. Yavuz DUVARCI       01/10/2008  01/04/2011
13 108T376 Ultrasonik Nebulizasyon Metodu ile Sulu Çözeltilerden Oluşturulan Metal Aerosollerin Lazer Oluşturmalı Plazma Spektroskopisi ile Analizi Doç. Dr. Şerife YALÇIN      01/11/2008 01/11/2011
14 108T614 Oksomolibden Bileşiklerinin Çeşitlfenilendiamin Ve Bazı Naftalendiamin Türevleriyle Reaksiyonları Prof. Dr. H. Işıl SÖZÜER    15/10/2008  15/10/2009
15 108M353 Biyoaktif Maddelerin Kontrollu Salımı İçin Kompozit Veya Karışımlardan Oluşan Aktif Yenilebilir Gıda Ambalaj Malzemeleri Geliştirilmesi Prof. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU   01/11/2008 01/11/2011
16 108M335 Mermer Anıt Yüzeylerinin Polimer Nanokompozit Filmler Ile Korunması Doç. Dr. Funda TIHMINLIOĞLU 01/12/2008  01/12/2010
17 108O478 Susam (Sesamum Indicum L.)’Da Genomik Ve Metabolomik Karakterizasyon Doç. Dr. Sami DOĞANLAR   01/12/2008 01/12/2011
18 108T631 Termal Kararlı Mikrobiyal Enzimlerinin Keşfi Ve Biyokimyasal Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Gülşah MOHAMED    01/12/2008  01/12/2009
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 106T417 Proteomik Yaklaşım: Bakteriyel Isı Şoku Proteini GroEL’e Cevaben T Lenfosit Sitokin Profillerinin Çıkarılması Yrd.Doç.Dr. AYTEN NALBANT           01/01/2007  01/01/2009
2 106M353 Patlama ve Balistik Tehditlere Karşı Koruyucu Çok Katmanlı Malzeme Sistemlerinin Yüksek Deformasyon Hızlarında Mekanik ve Nümerik Test Metotlarının Geliştirilmesi ve Optimizasyonu Yrd.Doç.Dr. Alper TAŞDEMİRCİ   01/02/2007  01/02/2010
3 106Y309  Moment Aktaran Mevcut Çelik Çerçeve Kiriş-Kolon Bileşimlerinin Deprem Davranışlarının Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemeler Kullanılarak Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Özgür EĞİLMEZ  15/02/2007 15/02/2010
4 107T475 Genomik Profilleme Yöntemiyle T Lenfositlerinde Apoptozu Düzenleyen mikroRNA’ların Tanımlanması Yrd. Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL  01/10/2007 01/10/2010
5 107T117  Üstün Dielektrik Özelliklere Sahip İnce HfO2 Filmlerin Büyütmeye Eş Zamanlı Spektroskopik Elipsometrik Saçtırma Yöntemi İle Üretimi Ve Karakterizasyonu Dr. Gülnur Aygün ÖZYÜZER 01/07/2007  01/07/2010
6 107T569 Kararlı Fotonik Kristal Optik Fiber ve Çizgisel Kusurlu Dalga Kılavuzu Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin S. SÖZÜER 01/10/2007 01/10/2009
7 107T235 Oryantasyon Değiştiren Ek Boyutlu Uzayların Boşluk Enerji Yoğunluğu ve Kaluza-Klein Modları Üzerindeki Etkileri Prof.Dr. Recai ERDEM  01/11/2007 01/11/2009
8 107T037 Yakın Enfraruj Spektrometresi ile Zeytinyağı Tağşişinin Kolay ve Hızlı Tespiti İçin Genetik Algoritmalara Dayalı Kemometrik Metodlar Geliştirilmesi Doç.Dr. Durmuş ÖZDEMİR     01/07/2007 01/07/2009
9 107M353 Değişken Sönümleme Katsayılı Amortisörlerin Deprem Simülasyonu ile Üç Katlı bir Yapıya Olan Etkisinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Gürsoy TURAN   01/12/2007 01/12/2009
10 107E024 Klasik Türk Müziği Kayıtlarının Otomatik Olarak Notaya Dökülmesi ve Otomatik Makam Tanıma Yrd.Doç.Dr. Barış BOZKURT  01/08/2007 01/08/2010
11 107M307 Kateşol-O-metiltransferaz (KOMT) Enzim Aktivitesinin Bitkilerden Elde Edilen Bazı Alkaloitler ve Fenollerle Engellenmesi Doç. Dr. Oğuz BAYRAKTAR 01/11/2007 01/11/2009
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 104Y323 Tahtalı Havzasında Hidrodinamik Çevrimin Modellenmesi ve Düşeyde Akım Profilinin Sıcaklılkla İlişkilendirilmesi Yrd.Doç.Dr. ŞEBNEM ELÇİ  01/01/2006 01/10/2007
2 104M365 Nanokompozit Malzemelerin Polimer Ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirlmesi ve Karakterizasyonu Doç.Dr. METİN TANOĞLU 01/01/2006  01/10/2007
3 105T109 Magnetron Sputtering Yöntemiyle Büyütülen manyetik Tünel Eklemleri’nin Yapısal, Elektronik ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN TARI   01/01/2006 01/01/2009
4 105M368 Üstüniletken Magnezyum Borür Tellerinin Yüksek Akım ve Yüksek Manyetik Alan Uygulamaları için Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. SALİH OKUR    01/03/2006 01/03/2008
5 105T462 Yüksek Saflıkta Karbon Nanotüp Üretilmesi ve Elektriksel, Mekanik ve Yapısal Karakterizasyonu Yrd.Doç.Dr. YUSUF SELAMET  01/05/2006  01/04/2009
6 105T134 Lazer Oluşturmalı Plazma Spektroskopisi (LIPS) İle İyon Ekilmiş Yüzeylerin 3-Boyutlu Karakterizasyonu Yrd.Doç.Dr. ŞERİFE YALÇIN    01/01/2006  01/01/2008
7 105T384 Tek kullanımlık MALDI targetlerin geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. TALAT YALÇIN   01/05/2006  01/05/2008
8 105T429 5-Substitüentli alfa-beta-Doymamış Laktonların Sentezlenmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. ALİ ÇAĞIR     01/05/2006  01/05/2009
9 105M366 Uçucu Kül ve Doğal Zeolitin Beraber Kullanılarak Borun Atık Sulardan Uzaklaştırılması Doç.Dr. HÜRRİYET POLAT     01/03/2006  01/03/2008
10 105M358 Nano Boyutta Çinko Borat Üretimi ve Endüstriyel Uygulamaları Prof.Dr. DEVRİM BALKÖSE   01/03/2006 01/03/2008
11 105Y263 İlköğretim Okullarında Bina-İçi Çevresel Kalitenin Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. SAİT SOFUOĞLU     15/11/2006  15/11/2009
12 106T053 Üstüniletkenlerdeki Josephson Girdap Akısının Terahertz Işıması Doç.Dr LÜTFİ ÖZYÜZER      01/07/2006 01/07/2008
13 106T111 Kitin ve Kitosan Biyosorbentlerinin Pembe Karides (Parapenaeus Longirostris) Kabuk Atıklarından Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Karşılaştırmalı Zehirli Metal Adsorpsiyon Çalışmaları Doç.Dr. HÜRRİYET POLAT    01/07/2006  01/07/2008
14 106T385 Paladyum ve Rodyum Katalizli Tandem Karbonilatif Kenetlenme Tepkimeleri Prof.Dr. Levent ARTOK       01/09/2006 01/09/2008
15 106T447 Hidrodinamik’te Doğrusal Olmayan Vorteks-Silindir Etkileşim Modelleri Prof.Dr. Oğuz YILMAZ      01/09/2006  01/09/2008
16 106E100 Oyuklu Osilatörün Mikrodalga Bandında Tasarımı, Simülasyonu, Gerçeklenmesi ve Endüstriye Yönelik Uygulamaları: 1) Hassas Mesafe Ölçümü, 2) Dielektrik Malzemelerin Dielektrik Sabiti Ölçümü Dr. Sevinç AYDINLIK BECHTELER   01/09/2006  01/09/2009
17 106M186 Otomobil Endüstrisi İçin Mukavemeti Yüksek Seramik Katkılı Kapalı Hücre Alüminyum Köpük Metallerin Geliştirilmesi ve Yeni Ezilme Kutu Tasarımında Kullanımı Doç.Dr. Mustafa GÜDEN 01/09/2006  01/03/2009
18 1060170   Ulusal Kavun (Cucumis melo) Kolleksiyonlardaki Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi Doç.Dr. ANNE FRARY    01/06/2006 01/06/2009
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 104T224 Solanaceae’de Kıyaslamalı Genom Analizleri: Model Sistem Olarak Patlıcan (Solanum melongena L.) Yrd.Doç.Dr. Sami DOĞANLAR       01/04/2005  01/04/2010
2 104T144 Embriyo Gelişimi Sırasında MikroRNA Ekspresyonu: MikroRNA’lar tarafından Translasyonal Regulasyon Yrd.Doç.Dr. Bünyamin AKGÜL     01/04/2005  01/04/2010
3 104T213 Borun Biyolojik Etki Mekanizması: Bor Metabolizmasında Rol Oynayan Genlerinin Tesbiti Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇ                 01/04/2005 01/04/2010
4 104T503 Büyük Hadron Çarpıştırıcısında Kara Madde Parçacığının Aranması Prof.. Dr. DURMUŞ ALİ DEMİR       01/06/2005  01/06/2007
5 104T341 Çevresel Örneklerdeki Ağır Metallerin Biyosorpsiyon Yöntemiyle Ön Deriştirilmesi ve Atomik Spektrometri ile Tayini Doç. Dr. AHMET EROĞLU 01/05/2005 01/05/2007
6 104T130 Zaman Skalasında Ölçüm ve Olasılık Hesapları Yrd.Doç.Dr. Ünal UFUKTEPE     01/04/2005 01/04/2007
7 104I102 Tarihi Yapıların Değişimlerinin Belgelenmesi ve Bulguların Arşivlenmesi İçin Fotogrametrik Bir Yöntem Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Mine TURAN 15/04/2005 15/08/2006
8 104M564 Tarihi Yapılarda Mermer Yüzeylerinin Bıo-Bozunur Polimer ile Korunması Yrd.Doç.Dr. HASAN BÖKE 01/07/2005 01/07/2007
9 104I107 Modal Deney Yöntemi İle Betonarme Yapılarda Taşıyıcı Çerçeve-Bölme Duvar Etkileşiminin İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Cemalettin DÖNMEZ   01/04/2005  01/01/2010
10 104O543 Gıdalarda Doğal Antimikrobiyallerin Kullanıldığı Biyoaktif Koruma Sistemlerinin Geliştirilmesi Yrd. Doç.  Dr.F.Banu ÖZEN   01/04/2005  01/04/2009
11 104O333 Ekonomik Değeri Yüksek Zeytinlerden Üretilen Türk Zeytinyağlarının Sınıflandırılması ve Zeytinyağlarında Tağşişin Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. FİGEN TOKATLI  01/06/2005  01/06/2007
12 104O270 Süt Ürünlerimizden İzole Edilen Mikroorganizmalardan Laktaz Enzimi Üretimi, Saflaştırılması ve İmmobilizasyonu Prof. Dr. ŞEBNEM HARSA   01/06/2005  01/06/2008
13 104M386 Laktik Asit Bakterileri, Lisozim ve Laktoperoksidaz Kullanılarak Antimikrobiyal Özellik Taşıyan Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi, Plastik Ambalaj Materyallerine ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması Yrd.Doç.Dr. FİGEN KOREL 01/07/2005 01/07/2007
14 104M122 Bomba İmha Robotu Tasarımı ve Prototip İmalatı Yrd.Doç.Dr. Emin Faruk KEÇECİ  15/04/2005  15/04/2007
15 104M301 Türkiye’de Gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Projelerinin Temiz Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi: Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi-İzmir ve Kızıldere Jeotermal Santrali-Denizli Doç. Dr. Gülden G. GÖKÇEN      01/04/2005 01/04/2007
16 104O210 Sıvı Yumurta Ürünlerinin Ultra Viole (UV) Işık İle Dezenfeksiyonu Yrd.Doç.Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK 01/05/2005  01/05/2007
17 104M403 Frit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon Testi Doç.Dr. SEDAT AKKURT   01/07/2005  01/07/2007
18 104E161 Zaman-Frekans Aralığında, Bağımsız Bileşen Analizi ve Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Ses İşaretlerinin Gözü Kapalı Ayrıştırılmasının ve Tanımlanmasının Sayısal İşaret İşlemcilerle, Gerçek Zamanda Gerç… Prof. Dr. F. ACAR SAVACI  01/08/2005 01/08/2008
X