2020 Temmuz Dönemi Lojman Başvuruları

İYTE KONUTLARINDAN YARARLANMAK İSTEYEN PERSONELİMİZİN DİKKATİNE

Enstitümüz konutlarından yararlanmak isteyen personelin, aşağıda yayımlanan adresteki beyannameyi eksiksiz ve doğru olarak doldurup, başvurusunun ıslak imzalı çıktısını, güncel mal bildirimi formu ile birlikte 17 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olduğu idari birime teslim etmesi ve bu birim tarafından yazıyla Genel Sekreterliğe gönderilmesi gerekmektedir. 

Akademik personelin başvuruları için link:

http://lojman.iyte.edu.tr/view.php?id=11677

Konutlara başvurmak isteyen personelin, aşağıda belirtilen lojman numaralarını dikkate alarak tahsisini istedikleri konutları öncelik sırasına göre sıralamaları gerekmektedir.

Konutlara ilişkin yapılacak başvuruların değerlendirmesi, İYTE Konut Tahsis Yönergesinin 4. Maddesinde belirtilen ölçütlere göre Konut Tahsis Komisyonu tarafından yapılacaktır. Konut başvuru değerlendirilmesinde öncelikle konuttan faydalanmayan personel başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Boş konut kaldığı takdirde konutlarda daha önce oturmuş personelin başvuruları İYTE Konut Tahsis Yönergesinin 6. Maddesine göre değerlendirilecektir.

Sadece boş olan konutlar, 09 ve 10 Temmuz 2020 tarihinde başvurmak isteyen personelin görebilmesi için açık tutulacaktır.

Başvuru sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde http://www.iyte.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

Konut Sayısı

Konutun Durumu-No.’su

M2’si

Açıklama

4

  Boş-B2/1-B

  Boş-B2/4-A

  Boş-B2/4-D

  Boş-B2/5-D

45

Salon+mutfak

2

  Boş-C1/3-B

*Dolu-C1/6-B

90

3+1 Tek kat

1

  

  Boş-C2/13-A

90

2+1 Tek kat

*Dolu lojmanın 2020 yılı içerisinde boşalması beklenmektedir.

Not: 04.04.2017 tarih ve 7/3 sayılı Senato Kararı gereğince; idari personele 90m2’lik en fazla 2 adet, 45 m2’lik ise en fazla 3 adet lojman sıra tahsisli olarak tahsis edilebileceğinden ve ilan tarihi itibariyle idari personele ayrılan kontenjan dolu olduğundan, 2020 Temmuz döneminde sadece akademik personel sıra tahsisli lojman başvurusunda bulunabilecektir.      

İYTE KONUT TAHSİS KOMİSYONU

Mal Bildirimi Formu

İYTE Konut Tahsis Yönergesi

X