Ulusal Araştırma Verileri Sempozyumu Yapıldı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ev sahipliğinde TÜBİTAK, Hacettepe Üniversitesi ve Koç Üniversitesi iş birliği ile ülkemizde ilk kez düzenlenen “Ulusal Araştırma Verileri Sempozyumu”  25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde 186’sı üniversite olmak üzere 475 farklı kurumdan 1.753 kayıtlı katılımcı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Sempozyum, son zamanlarda hızla önem kazanan araştırma verileri ve açık veri konuları üzerinde ülkemizde düzenlenen ilk sempozyum olma özelliğini taşımaktadır.

Microsoft Teams platformu üzerinden gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmaları İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal, İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve YÖK Açık Bilim Çalışma Grubu Başkanı Prof.Dr. Naci Gündoğan tarafından gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarında; Gültekin Gürdal araştırma verisinin önemine değinerek iyi araştırmanın her zaman iyi veriye ihtiyaç duyduğunu vurgularken, Prof.Dr. Yusuf Baran, açık bilim ve açık veri konusunda İYTE’de başarıyla yürütülen çalışmalardan bahsetti ve bundan sonra da bu çalışmaların devam edeceğini belirtti. Prof.Dr. Naci Gündoğan ise YÖK’ün açık bilim ve açık erişime bakış açısını ve verdiği önemi anlattı ve bu kapsamda devam eden çalışmalardan bahsetti. Gündoğan, Covid-19 pandemisi ile mücadelede daha hızlı sonuç alınmasında, ülkelerin ve bilim insanlarının araştırma verilerini tüm dünya ile geçmişe göre daha hızlı ve açık paylaşmalarının etkili olduğunu ifade etti.

Sempozyum 6 farklı ülke ve 9 şehirden alanında uzman 22 konuşmacının sunumları ile iki gün boyunca devam etti. Araştırma verisi ile ilgili dünyadaki gelişmelere yer verilerek, dünyadan ve Türkiye’den uygulama örneklerinin paylaşıldığı sempozyum sonrası tüm katılımcılara anket uygulandı. Anket sonuçları da dikkate alınarak, araştırmacıların araştırma verisi ile ilgili farklı ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler düzenlenmeye devam edecektir.

185’i üniversite olmak üzere 470 farklı kamu kurumu ve özel sektör kuruluşundan 1635 kişinin kayıt yaptırdığı toplantı, ülkemizde alanında ilk olma özelliği taşıyor.

X