OpenAIRE Tarafından Verinin Yeniden Kullanımına Türkiye’den İlk Örnek Yayın

“Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de Hava Kalitesine ve Partiküler Maddeye bağlı Riske Etkisi” ile ilgili Enstitümüz Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sait Cemil Sofuoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Eser Ökten ve Ar-gör’lerimiz Ayşegül Yağmur Gören Kara, Mesut Genişoğlu tarafından yapılan araştırmaya ait veriler, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal ile yapılan çalışma sonucu OpenAIRE tarafından verinin yeniden kullanımına Türkiye’den ilk örnek olarak yayınlandı. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verileri kullanılarak yapılan  analizler ve karşılaştırmalarla, Covid-19 pandemisinin ilk ayında Türkiye’nin farklı bölgelerinde hava kalitesinin nasıl etkilendiği araştırıldı ve bu çalışmanın, açık erişim ilkeleri çerçevesinde, halka açık bir havuzda paylaşılması ve aynı konudaki yeni araştırmalarda verileri yeniden kullanmak isteyenler tarafından erişilebilir hale getirilmesi sağlandı.

Ayrıntı için; https://www.openaire.eu/blogs/iztech-university-s-view-on-research-data-an-example-of-research-data-reuse

X