İzmir NIC Projesi Faaliyetlerine Başlıyor

İzmir NIC Projesi (Ağ Oluşturma ve Yenilik Merkezi- İzmir Network and Inovation Center) 2 Mart 2021 tarihinde faaliyetlerine başlıyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen İzmir Network and Innovation Centre (İzmir NIC) Projesi’nde Teknopark İzmir yürütücü, İYTE ve YASAD ise ortak kurum olarak yer alıyor. Projeyle; Bölgenin inovasyon ve girişimci ekosistem yönünü güçlendirerek sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan kurumsal bir yapı oluşturmak amaçlanıyor.

Odak sektörler arasında bir ağ oluşturması hedeflenen proje; 2 Mart 2021 tarihinde faaliyetlerine başlıyor. Projeyle belirli alanlarda KOBİ, start-up ve girişimcilerin yenilikçi teknolojilerinin nihai ürüne dönüşmesi, ticarileştirilmesi ve uluslararasılaştırılması hedefleniyor.

İzmir NIC (İzmir Network And Innovation Center) Projesi Nedir

İlgili paydaşlar arasında kuvvetli bir bağ ve stratejik işbirlikleri geliştirerek inovatif ürünlerin ticarileşmesi ve uluslararasılaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulan,  3 yıl süreyle geçerli olan projenin bütçesi 3 Milyon Euro.

Teknopark İzmir yürütücülüğünde, İYTE ve YASAD ile ortaklaşa yürütülecek proje; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde ve AB tarafından destekleniyor. Projenin odak sektörleri, bilgi-iletişim teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi iki stratejik alan olarak belirlendi. Bölgede yer alan 8 üniversite ve 6 Teknopark’ta hali hazırda yer alan 10 bin akademisyen, 170 bin öğrencinin inovasyon ve girişimci kapasitesini arttırmak dolayısıyla bölgenin sosyo-ekonomik anlamda kalkınmasına hız kazandırmak hedefleniyor.

Proje kapsamında 5 ana başlık halinde hayata geçirilecek faaliyetler ise şu şekilde:

  • Girişimci kapasitesi geliştirme programı
  • Dijital Platform oluşturmak
  • Ticarileşme ve Uluslararasılaşma
  • Hukuki süreç yönetimi
  • Süreçlerin oluşturulması ve duyurulması
X