İYTE’ye “Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi” STEM Kuruluyor

Eğitim alanında oluşturulan işbirlikleri ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran’ın girişimleri sonucu planlama sürecinden uygulama aşamasına geçilen ve YÖK’ten onay alan“İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ” STEM kuruluyor.

Her yaş grubundan öğrencilerin gelişim süreçlerini desteklemek, bilimsel araştırmanın, sanatsal yaratıcılığın ve düşüncenin temel argümanları olan merak duygusu ve sorgulama güdülerini eğitim yöntem ve teknikleri ile geliştirmek amaçları ile bir süredir üzerinde çalışılan proje hayata geçiyor. Çocukların, eğitim alanlarına özgü belirlenmiş öğretim yöntem ve teknikleri ile yaparak ve yaşayarak öğrenmelerinin sağlanacağı Merkez İYTE’de hayat bulacak.

Geçtiğimiz aylarda, Kampüste eksikliği hissedilen ve faaliyete geçirilerek eğitim öğretime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı anaokulunun açılması, uzun süredir beklenilen bir hizmetin, İYTElilere ve çevreye katkıya dönüşmesini sağlamıştı. Rektör Baran’ın bu girişiminin ardından şekillenen ve üniversitelerin çevreye duyarlı eğitim yuvaları olması gerektiği düşüncesinden hareketle, İYTE’nin bu kapsamda da bir çalışma yürütmesi kararlaştırıldı. Böylelikle YÖK’e sunulan teklifle; öğretim ortamları oluşturarak ve uygulamalı eğitimler vererek faaliyet gösterecek olan Merkez, bölgenin ve ülkenin kalifiye insan kaynağı potansiyeli yetiştirme ihtiyacını da karşılayacak.

Amacı, tüm alanlardaki eğitim çalışmalarının, bilimsel araştırma yöntemleri ve psikolojinin ortaya koyduğu nitel, nicel ve karma yöntem temelli ölçeklerle takip etmek ve elde edilecek sonuçlar ile öğrencilere geleceklerini kurgulamada rehberlik etmek olan Merkez, her yaştan öğrencinin hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirebilecekleri bir üniversite gibi çalışacak. Çocukların, kendilerinde var olan potansiyeli fark etmelerini sağlayacak ve gelecekteki öğretim ortamlarını şekillendirmelerine destek olmak amacı ile YÖK desteği ile kurulan “İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ” STEM, farklı alanlarda tematik atölye çalışmaları da gerçekleştirecek.

İYTE öğretim üyelerinin desteği ve alanında uzman eğitim kadrosu ile temelleri oluşturulacak merkezde; kodlama, robotik, oyun tasarımı, moda tasarımı, gastronomi, yabancı dil(ler), dijital tarım ve hayvancılık, veri bilimi, uzay bilimleri, arkeoloji, yüzme, tenis, basketbol, salon sporları, resim, müzik gibi modern yüzyıla uygun bilgi ve becerileri kazandırabilecek multidisipliner eğitimler ile çocuklarımız geleceğe hazırlanacak.

Psikoloji Atölyesi ile; çocuklardaki duyuşsal ve bilişsel motivasyonu hep üst seviyede tutmayı, geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimize Eğitici Eğitimler Atölyesi ile; ilgi ve tutumları doğrultusunda yeni beceriler kazandırmayı hedefliyor. Veli-Çocuk Atölyesi evebeynlere de destek olacak, ailelerin çocukları ile arasında zaman zaman yaşanan ve aşılmaz olarak görülen duvarların kaldırılmasını sağlanmaya yönelik eğitimler de verilecek. Bununla birlikte Çocuk Ar-Ge, Oyun Tasarım Merkezi gibi birçok ek birimiyle alanında ilklere imza atmayı amaçlayan Merkez, bölgenin adından söz ettirecek önemli bir eğitim yuvası olarak hayata geçiyor.

X