İYTE’ye Avrupa Birliği Horizon-MSCA-COFUND 2021 Programı Kapsamında Destek

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE), dünyanın en büyük sivil AR-GE ve inovasyon programı olan Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı’nın Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer alan Marie Sklodowska-Curie – COFUND alanında yaptığı proje başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Toplam bütçesi 2,688,000 avro olan Biyomedikal Teknolojiler ve İnovasyon (BIOTIN) Doktora Programı projesi, İYTE’nin koordinatörlüğünde hayata geçirilecek.

Boğaziçi Üniversitesi ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nin uygulayıcı partnerliğini yapacağı projede Türkiye’nin yanında ABD, Almanya, İngiltere, İsviçre gibi pek çok ülkeden toplamda 22 öncü araştırma ve sanayi kuruluşu da partner olarak yer alıyor.

Proje kapsamında yurt içi ve yurt dışından 22 partnerin desteği ile yaşam bilimleri, mühendislik, hesaplama ve veri bilimi gibi üst düzey bilimsel eğitim ile girişimcilik ve inovasyon becerileri birleştirilerek, benzersiz bir disiplinlerarası, sektörlerarası ve uluslararası doktora programının önü açılmış oldu.

Söz konusu doktora programı, biyomedikal alanda hem akademik hem de sanayi deneyimi yönünden bölgesel, ulusal ve uluslararası üst düzey insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Türkiye dışından gelecek uluslararası doktora adaylarına en üst seviyede 5 yıllık bir eğitim sağlanmasına imkân tanıyor.

X