İYTE Yapı Dinamiği Çalıştayı Başladı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen İYTE Yapı Dinamiği Çalıştayı Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Alper Baba’nın açılış konuşması ile başladı. Aynı zamanda İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Baba konuşmasında çalıştayın önemine vurgu yaptı. Ekinlik Mühendislik Fakültesi Dekanı Mustafa Demir’in kısa konuşmasının ardından Doç.Dr. Gürsoy Turan’ın çalıştay bilgilendirmesiyle devam etti.

9-19 Eylül 2019 tarihleri arasında sürecek olan çalıştayda; yetişmekte olan inşaat mühendislerinin yapıların dinamik etkiler altındaki davranışları konularında güncel bilgilerle donatılmaları; bireysel ve ekip olarak uygulama çalışmalarına katılarak analiz yöntemlerini deneyimlemeleri; ayarlı kütle sönümleyici gibi yapısal çözümler tasarlayabilmeleri hedefleniyor. Çalıştayda aynı zamanda farklı üniversitelerde yapı dinamiği konusunda oluşmuş eğitsel bilgi birikiminin sentezlenmesi de amaçlanıyor.

İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümünde 10 farklı Üniversiteden 11 eğitmenin katılacağı ve 10 gün sürecek olan çalıştay lisansüstü öğrencilere hitap edecek.

X