İYTE, UNESCO Biyoteknoloji ve İnovasyon Kürsüsü Alma Başarısı Gösterdi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) UNESCO Biyoteknoloji ve İnovasyon Kürsüsü kuruldu. UNESCO’nun Türk üniversitelerindeki 13. kürsüsü olan Biyoteknoloji ve İnovasyon Kürsüsü, fen ve mühendislik bilimleri alanında kurulan sayılı kürsülerden biri olma özelliğini taşıyor.

İYTE, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi Ahu Arslan Yıldız’ın girişimleri ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran’ın desteğiyle kurulan UNESCO kürsüsü, bünyesinde gerçekleştirilecek ulusal, uluslararası çalıştay ve kongrelere ev sahipliği yapılacak.

İYTE’de kurulan Biyoteknoloji ve İnovasyon Kürsüsü, Türkiye’de fen alanında kurulan ilk kürsü olma özelliği taşımaktadır. Dünya ve Avrupa çapında biyoteknoloji alanında oldukça fazla sayıdaki kürsünün yanı sıra, Türkiye’de bu konudaki ihtiyacın İYTE’de kurulan UNESCO kürsüsüyle karşılanması kararlaştırıldı.

İYTE’nin misyonuyla örtüşmesi bakımından “biyoteknoloji ve inovasyon” kavramlarını kapsayan kürsünün, bilginin teknolojiye dönüştürülmesine yönelik bir misyonu olması amaçlanıyor. Kürsü, İYTE bünyesinde kurulacak bir biyoteknoloji ve inovasyon merkezinde faaliyetlerini yürütecek.

İYTE’de faaliyet gösteren Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (ICTP-ECAR) ve Teknopark İzmir’deki ilgili bazı firmalar da kürsünün paydaşları arasında olacak. Türkiye ve Dünyadan ortak çalışmalar sayesinde, biyoteknoloji alanında yapılacak eğitim ve araştırma faaliyetleri, kürsünün paylaşımlarını artıracak.

Bu çalışmaların sadece İYTE öğrencileriyle sınırlı kalmayıp çalıştaylar, kurslar, eğitim programları sayesinde daha geniş bir çevreye etki etmesi hedefleniyor. Biyoteknoloji ve İnovasyon Kürsüsünde, mezun olduktan sonra da kendini geliştirmek isteyen bireylerin de konunun uzmanları tarafından ders almalarının sağlanacağı ve Türkiye’de de bu yönde önemli bir talep olduğu kaydedildi. Kürsü faaliyetleri arasında ulusal ve uluslararası çalıştayların yanı sıra öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programları da yer alacak. Kürsü, eğitime ek olarak araştırma faaliyetlerinin de sürdürülebileceği bir yapı ile oluşturulduğundan tam adı “Sürdürülebilir Gelişme İçin Biyoteknoloji ve İnovasyon Kürsüsü” olarak belirlendi.

X