İYTE-TAM, TWAS-UNESCO Tarafından “Mükemmeliyet Merkezi” Seçildi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yakın zamanda kurulan ve araştırma merkezlerinin tek çatı altında toplandığı Tümleşik Araştırma Merkezleri (TAM), Dünya Bilimler Akademisi’nin (The World Academy of Sciences, TWAS) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO) ile işbirliği içerisinde yürüttüğü bir program kapsamında; “TWAS-UNESCO Mükemmeliyet Merkezi” olarak seçildi.

İYTE, “TWAS-UNESCO Mükemmeliyet Merkezi” Seçilen İlk Devlet Üniversitesi Oldu

Dünya Bilimler Akademisi, UNESCO tarafından gelişmekte olan ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki ilerlemeleri ve sürdürülebilir gelişimlerini tetiklemek ve desteklemek amacıyla kurulmuş uluslararası bir organizasyondur. Organizasyon bu amaçla, ileri düzey araştırma alt yapısına sahip kurumları “TWAS-UNESCO Mükemmeliyet Merkezi” olarak tanıyıp gelişmekte olan ülkelerdeki üstün başarılı genç bilim insanlarını destekleyerek, belirlenen “TWAS-UNESCO Mükemmeliyet Merkezleri’nde” bilimsel çalışmalarını yapmalarını sağlamaktadır. Böylece, gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşen beyin göçünün de önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

“TWAS-UNESCO Mükemmeliyet Merkezi” olarak tanınan İYTE-TAM, Ülkemizin yanı sıra tüm dünya ülkeleri için; araştırma-geliştirme olanakları ile katma değeri yüksek bilgi ve ürün üretilmesinde önemli bir görev üstlenmiştir. Bu kapsamda, dünyanın farklı ülkelerinden doktora derecesine sahip genç bilim insanları Enstitümüze gelecek ve bilimsel çalışmalarımıza katılarak Enstitümüzün uluslararası tanınırlığına ve saygınlığına önemli bir katkı sağlanmış olacaktır. “TWAS-UNESCO Mükemmeliyet Merkezi” olarak seçilen İYTE-TAM bundan sonraki dönemlerde önemli projelere imza atarak dünyadaki birçok bilimsel ilerlemeye öncülük edecektir.

X