İYTE NMRM Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde kurulan Nükleer Manyetik Rezonans Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTE-NMRM) Yönetmeliği, 14.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210314-5.htm

İYTE-NMRM ile Nükleer manyetik rezonans yöntemlerinin uygulandığı ya da geliştirildiği konularda bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak, Enstitü içi ve/veya dışı bu alandaki çalışmaları desteklemek, bölümler arası ortak araştırmaları desteklemek ve organize etmek, endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygulama projelerini yürütmek amaçlanıyor.

X