İYTE En İyi Araştırma Üniversitelerinden Biri

Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan “Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi” sonuçlarına göre İYTE, 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesi arasında üçüncü oldu. Üniversitelerin “Araştırma Kapasitesi”,“Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İşbirliği” olmak üzere 3 başlık altında toplam 33 göstergeye göre değerlendirildiği sıralamada İYTE, performansıyla zirvede yer aldı. Türkiye genelinde 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesinden alınan verilere göre  Araştırma üniversiteleri arasında performansı en yüksek beş üniversiteden biri olarak yükselişine devam eden Enstitümüzün,  bu başarısında emeği olan tüm öğretim üyelerimize, geçmiş dönem rektörlerimize, yöneticilerimize, idari personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

3 BAŞLIK, 33 GÖSTERGE

Değerlendirmede “Araştırma Kapasitesi” başlığı ile üniversitede bulunan bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, ulusal proje sayısı, ulusal projelerden elde edilen fon tutarı, uluslararası proje fon tutarı, ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısı, ulusal patent belge sayısı, uluslararası patent belge sayısı, faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı, doktora mezun sayısı ve doktora öğrenci sayısına bakıldı.

İkinci başlık olan “Araştırma Kalitesi” boyutunda; Incites dergi etki değerinde %50’lik dilime giren bilimsel yayın oranı, Incites dergi etki değerinde %10’luk dilime giren bilimsel yayın oranı, ulusal bilim ödülü sayısı, öğretim üyesi firma sayısı, öğrenci/mezun firma sayısı, YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 1004 Teknoloji Platformu Projesi kapsamında alınan fon tutarı, bilimsel yayınların ve tezlerin açık erişim yüzdesi, dünya akademik genel başarı sıralamalarında ilk 500’e girme sayısı ve akredite edilmiş program sayısı göstergeleri dikkate alındı.

“Etkileşim ve İşbirliği” başlığında ele alınan üçüncü boyutta ise; üniversite-üniversite işbirlikli yayın oranı, üniversite-sanayi işbirlikli yayın oranı, uluslararası işbirlikli yayın oranı, üniversite-sanayi işbirlikli patent belge sayısı, uluslararası işbirlikli patent belge sayısı, kamu fonları kapsamında üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, kontratlı üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası öğretim üyesi oranı ve dolaşımdaki öğretim üyesi/öğrenci sayısı göstergeleri dikkate alındı.

X