İYTE Devlet Üniversiteleri Arasında Üçüncü

İYTE devlet üniversiteleri sıralamasında Türkiye’nin en başarılı üçüncü üniversitesi oldu.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından YÖK-SİS’ten alınan güncel öğretim elemanları verileriyle oluşturulan sıralamada İYTE En İyi Devlet Üniversiteleri sıralamasında ilk üçte yer alma başarısını tekrarladı.

Her yıl yapılan DÜS sıralamalarında, Türkiye’deki devlet üniversite ve fakülteleri akademik teşvik performanslarına göre sıralıyor. 2020 yılında yapılan sıralamaya göre İYTE, Hacettepe ve Gebze Teknik Üniversiteleriyle birlikte 45-50 aralığında puanla listenin en başında yer aldı.

YÖK-Akademik ve YÖK İstatistikten alınan güncel öğretim elemanları verilerinin kullanıldığı rapor; proje, araştırma, yayın, tebliğ, tasarım, sergi, patent, atıf, ödül olmak üzere 9 kritere göre hazırlanıyor. Bu veriler baz alınarak 2020 yılı için yapılan açıklamada devlet üniversiteleri sıralamasında Ege Bölgesi’nin tek araştırma üniversitesi olan İYTE; listede yine ilk üçe girerek dikkatleri üstüne topladı.

Kaynak: https://f903aba4-e11a-4804-93a8-aa17928bdbe0.filesusr.com/ugd/779fe1_ef228c6d9905436f979bfaf9531be4bc.pdf

2020 Sıralama Metadolojisi*
DÜS diğer sıralamalardan farklı olarak, üniversitelerin ve özellikle de fakültelerin güncel bir resmini sunmaktadır. DÜS oluşturulurken; Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu puanları (Puanlarını kamuoyuyla ve ÜniAr’la paylaşan üniversiteler), YÖK-Akademik ve YÖK İstatistikten alınan güncel (Şubat 2020) öğretim elemanları verileri kullanılmıştır. Sıralama sadece devlet üniversiteleri ve fakülteleriyle sınırlıdır.

*UNİAR ilgili sayfasındaki açıklamasından alıntı yapılmıştır.

X