Doktor Öğretim Üyesi Ferhat Bingöl’ün Buluşu Tescil Aldı

Doktor Öğretim Üyesi Ferhat Bingöl’ün geliştirdiği hesaplama yöntemi sayesinde; rüzgâr türbini kurulacak noktaya yüzeydeki farklılıkları göze alarak hesaplama yapan daha sağlıklı rüzgâr atlasları elde edilebilecek ya da var olan rüzgar atlasları daha verimli kullanılabilecek.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ferhat Bingöl’ün hata payını minimuma indirmeyi sağlayan hesaplama yöntemi buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

“Rüzgar Atlaslarında Atlas Noktalarının İnterpolasyon Katsayılarının Hesabı” başlıkla patent almaya hak kazanan Dr. Bingöl buluşu hakkında şöyle konuştu: “Rüzgar enerjilerinde modellemelerden üretilen ve ölçüm verileriyle sağlaması yapılan rüzgar atlasları çok sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle, son 10 sene içinde sayısı ve kalitesi artan Nümerik Rüzgar Atlasları kullanıcılara hızlı ve güvenilir bir öngörü sağlarlar. Bu atlaslar büyük araziler için hazırlanırken arazideki her nokta için değil belirli ve eşit aralıklarla hesaplanır. Bilgi alınmak istenen herhangi bir nokta için ise en yakın noktalar arasında öncelikle bir interpolasyon yapılır. Ancak mevcut hesaplama yönteminde yüzeydeki farklılıklar yüzünden bazı problemler yaşanmaktadır. Bu problemler biliyor ancak net bir yöntem önerilemiyordu. Yeni geliştirdiğim yöntemde “benzerlik prensibi” olarak bilinen arazi üstündeki iki noktanın rakım, pürüzlülük, rüzgar kapasitesi gibi benzerliklerine dayalı olarak bir hesaplama yapmakta ve komşu veri noktalarındaki verileri interpolasyonda kullanmak için “etki ağırlığı” hesaplamaktadır. Yani sayısallaştırmaktadır. Bu sayede, yapılan interpolasyon işlemi hedef noktaya en benzer verilerin olduğu yerlerden alınarak diğer komşu noktalarında etkisinin göz ardı edilmediği bir yöntemle hesaplanır. Bu gibi yöntemler, düz araziye sahip olmayan ve kompleks arazi olarak nitelendirilen Türkiye, Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde önemli farklılıklar yaratmaktadır. Yöntem aynı zamanda, orman, göl gibi bölgesel etkileri de hesaba katabildiği için etkili sonuç vermektedir.

Rektör Baran, tersine beyin göçüyle Türkiye’ye dönen ve yirmi yıldır bu alanda çalışmalar yapan Dr. Bingöl ile kampüse inşa edilen ölçüm direği sahasında bir araya geldi. Türkiye’nin en uzun akademik ölçüm direği ve patent almaya hak kazandığı çalışmaları hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, Ferhat Bingöl’ü tebrik ederek; başarılarının devamını diledi.

Rektör Baran “İYTE’de mevcut geleneksel laboratuvarların yanı sıra, kampüsün doğal koşullarını da fırsata çevirerek tüm kampüste adeta açık hava bir laboratuvar ortamı yaratan ekosistemimizle bilim üretmeye, Türkiye için, insanlık için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

X