İYTE Mühendislik, Fen ve Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Sonuçları

Enstitümüz Mühendislik, Fen ve Mimarlık Fakültelerinin ilgili bölümlerine alınacak Araştırma Görevlisi kadrolarının giriş sınavı sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

FEN FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI

MİMARLIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI(Revize)

ASIL olarak belirtilen adayların istenilen belgeleri 25 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.  Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.

ATAMA İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Teslim Edileceği Yer: Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Akademik Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü No: MP-Z-8 İrtibat No: 0 232 750  6107  –  6121

ONAYLI MEZUNİYET BELGELERİ-DENKLİK BELGESİ (Noter Tasdikli örneği veya asılları ile birlikte önlü arkalı fotokopileri getirildiği takdirde fotokopileri tarafımızca onaylanabilir.)

NÜFUS ÖRNEĞİ  (Aslı ve fotokopisi getirildiğinde fotokopileri tarafımızca onaylanabilir. )

İKAMETGÂH BELGESİ (İkametgâhın bulunduğu muhtarlıktan alınacak. (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)

SAĞLIK RAPORU Aile hekimlerinden alınabilir.

FOTOĞRAF (6 Adet ve son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. )

SABIKA KAYIT BELGESİ (Savcılıktan veya E-Devlet’ten alınabilir.)

ASKERLİK DURUMU BELGESİ (Tecilli olanların tecilli olduğuna ilişkin Askerlik Şubesi’nden alınan bir belgeyi, askerliğini

yapmış olanların terhis belgesinin bir örneğini getirmeleri gerekmektedir.  (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)

MAL BİLDİRİM FORMU  https://personel.iyte.edu.tr/veriler/

Önlü Arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup tarih atılıp imzalanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ GEÇEN HİZMETLERE AİT BEYANNAME https://personel.iyte.edu.tr/veriler/

Kamu kurumları, SSK veya BAĞ-KUR çalışmalarınızı belirtiniz.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU https://personel.iyte.edu.tr/veriler/

(2 nüsha olarak bilgisayar ortamında eksiksiz şekilde doldurulup imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.)

GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ https://personel.iyte.edu.tr/veriler/

Enstitümüz Senatosunun 25.12.2018 tarih ve 24/2 sayılı kararı ile kabul edilen Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurulu

Yönergesi uyarınca imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

E-POSTA ADRESİ :

– İYTE e-posta adresiniz var ise Personel Daire Başkanlığına evrak teslimi sırasında bildiriniz.

– İYTE e-posta adresiniz yok ise; “https://bidb.iyte.edu.tr/” sayfasından “Formlar” menüsünden Personel E-Posta Açma

Talep Formunu indiriniz. Formu doldurup, imzalatıp görev yaptığınız birimin sekreterliğine başvurunuz. Bilgi İşlem Daire

Başkanlığı, e-posta adresinizi açtıktan sonra birimimize bildirmektedir.

X