İYTE 2019-2023 Stratejik Planı Yayınlandı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’ncu maddesi gereğince hazırlanan ve Enstitümüz Senatosunun 27.12.2018 tarih ve E.30908 sayılı Kararı ile kabul edilen İYTE 2019-2023 Stratejik Planı kamuoyunun bilgisine sunulur.

İYTE Stratejik Plan 2019-2023

X