Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavına Giren Adayların Dikkatine

Enstitümüz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı ve Sözlü Sınav sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan/kazanamayan personel listeleri için tıklayınız.

Not: Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 13. Maddesi uyarınca, sınav sonuçlarına ilişkin olarak 5 iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar 10 iş günü içinde sınav kuruluna karara bağlanır.

X