Görevde Yükselme Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru

Görevde Yükselme Sözlü Sınavına Girecek olan Adayların Dikkatine,

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 13. Maddesi uyarınca,  Enstitümüz tarafından yapılacak olan sözlü sınava ilişkin bilgi ve kesinleşen Aday Listesi.

Sözlü Sınav Tarihi: 12 Haziran 2019 (Çarşamba)

Saat: 09.30

Bekleme Yeri: Rektörlük Senato Salonu

Sınav Yeri: Rektörlük Ofisi

 

Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Adaylar belirtilen tarih, saat ve yerde kurum kimlikleri ile hazır bulunacaklardır.
  • Cep telefonu, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazların getirilmemesi, getirilmesi halinde cihazların kapatılarak güvenlik personeli tarafından bir tutanakla teslim alınarak teslim edilecektir.
  • Adayların sözlü sınavı boyunca Senato Salonu’nda kalacağından su ve yiyecek ikramları Rektörlükçe sağlanacaktır.

Sözlü sınava girecek tüm adaylara önemle duyurulur.

 

SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI HAKKINDA:

İlgi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 4485 sayılı yazısı.

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin yazılı sınav başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında:

-Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanların başarılı sayılacağı,

-Sözlü sınav başlıklı 13 üncü maddesinde ise, yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar adayın, yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak veya kurumlarca müstakil olarak yapılmasına bakılmaksızın, ilgili kurumlarca sözlü sınava alınacağı, son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamının da sözlü sınava alınacağı,

İlgili personelin, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirileceği,

-Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanının tespit edileceği,

-Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanların başarılı sayılacağı,

Aynı Yönetmeliğin başarı sıralaması başlıklı 14 üncü maddesinde, görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanının esas alınacağı, başarı puanının, yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edileceği belirtilmiştir.

Bu hükümler doğrultusunda:

Görevde yükselme sınavında, yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanların; sözlü sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanların, yani aritmetik ortalaması yüz (100) tam puan üzerinden en az altmışbeş (65) puan olanların başarılı kabul edilmesi gerektiği ilgi yazı ile bildirilmiştir.

 

 

X