Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca, Anadolu Üniversitesince 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği merkezi yazılı sınavına ilişkin Anadolu Üniversitesi tarafından kurum ve unvan bazında hazırlanan sınav sonuç listesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (www.yok.gov.tr) resmi internet sayfasının “Duyurular” bölümünde 12 Nisan 2019 (BUGÜN) tarihinde yayımlanacağı Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 4475 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

X