Fen Fakültesi Araştırma Görevlisi Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları

9 Kasım 2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihleri arasında ilan edilen Fen Fakültesi Bölümlerinin araştırma görevlisi kadrolarına yapılan başvuruların ön değerlendirme sonuçları aşağıda listelenmiştir.

 NOT: Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvurusu Kabul Edilmeyen Aday Listesi

Fizik Bölümü (İlan No 2018-1)

Fizik Bölümü (İlan No 2018-27)

Fizik Bölümü (İlan No 2018-28)

Fotonik Bölümü (İlan No 2018-2)

Fotonik Bölümü (İlan No 2018-29)

Kimya Bölümü (İlan No 2018-3)

Kimya Bölümü (İlan No 2018-30)

Matematik Bölümü (İlan No 2018-4)

Matematik Bölümü (İlan No 2018-5)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İlan No 2018-6)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İlan No 2018-31)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İlan No 2018-32)

X