ERASMUS (+) KA 103 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları (2020 Proje Dönemi)

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13 Mart 2020 tarihli (www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx) duyurusunun 4. Maddesinde ikinci bir duyuruya kadar tüm akademik değişim programlarının durdurulduğu belirtilmekle birlikte, Türkiye Ulusal Ajans’ının 22.05.2020’de yayımladığı “Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları” bilgilendirmesinde, (https://www.ua.gov.tr/media/vlpmng0r/corona-vir%C3%BCs_sss_22052020.pdf) pandeminin seyrine göre hareketliliklerin planlandığı gibi başlama ihtimaline binaen yükseköğretim kurumlarının seçim ve nominasyon işlemlerini başlatabilecekleri bildirilmiştir.

Ancak önemle belirtmek isteriz ki;

hareketliliğin fiilen başlaması ülkemizdeki ve diğer program ülkelerindeki ulusal mercilerin bu yöndeki kararlarına bağlıdır.

Pandeminin devam etmesi ve/veya yetkili mercilerin izin vermemesi veya bunlarla ilişkili herhangi başka bir neden dolayısıyla hareketliliklerin geçekleşememesi durumunda öğrencilerimizin yapacağı herhangi bir harcama mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecek ve karşılanmayacaktır.

Avrupa Komisyonu Pandemi nedeniyle alınan önlemlerin 2020 güz dönemindeki öğrencilerin öğrenim hareketliliklerini etkileme ihtimaline yönelik olarak geçici bir tedbir mahiyetinde hareketliliklerin fiziksel olarak başlayamaması durumunda çevrimiçi başlayabilmesine onay vermiştir. Ancak bu ihtimale ilişkin hibelendirmenin nasıl yapılacağı hususu henüz Kurumumuz ile paylaşılmamıştır. Bu konuya ilişkin bilgiler Kurumumuza ulaştığında öğrencilerimiz ile paylaşılacaktır.

2020 Erasmus (+) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 takvim günü içerisinde erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine e-posta atarak itiraz edebilirler. İtirazlar için tanınan sürenin bitiminden sonraki 5 takvim günü içerisinde itirazlar değerlendirilir ve nihai yerleştirme listeleri yayımlanır.

2020 Erasmus (+) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği uygun olmayan başvurulara aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://uio.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/35/2020/02/2020-Ogrenim-Uygun-Olmayan-Basvurular.pdf

X