2021 Yılı Temmuz Ayında Enstitümüz Konutlarına Yapılan Başvuruların Değerlendirme Sonuçları

Enstitümüz Konut Tahsis Komisyonu’nun 18.06.2021 tarihli toplantısında alınan Karara istinaden, İYTE Konut Tahsis Yönergesi uyarınca aşağıda adı-soyadı yer alan personele, isimleri karşısında belirtilen konutlar sıra tahsisli olarak tahsis edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

90 m2’lik konut tahsis edilen akademik personel:

Adı SoyadıKonut No.
1Dr.Öğr.Üyesi Fatma Nurşen KUL ÖZDEMİR(*) 19A – 1/113A
2Dr.Öğr.Üyesi Ayça TUNÇ COX(*) 20/A – 1/112

 

45 m2’lik konut tahsis edilen akademik personel:

Adı SoyadıKonut No.
1Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Serkan APAYDIN1/B – 1/83A
2Dr.Öğr.Üyesi Altuğ KASALI        4/C – 1/90

 

 

(*) Konutta ikamet eden personel bulunmakta olup 2021 yılı içerisinde konutu boşaltacaktır.

X