2019 Yılı Norm Kadro Planlaması

2 Kasım 2018  sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca birim talepleri doğrultusunda  Enstitümüz Senatosu’nun 25/12/2018 tarih ve 24/4 sayılı Kararı ile kabul edilen 2019 yılı norm kadro planlaması söz konusu Yönetmelik’in 4/8 maddesi uyarınca yayınlanmaktadır.

2019 Yılı Norm Kadro Planlaması

X