2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İçin Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı Başvuru Tarihi Uzatılmıştır

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı Başvuruları 19 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Başvuru yapacak adayların “Ön Kayıt Formu” ve istenen diğer belgelerle birlikte 19 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne şahsen veya posta yolu ile evraklarını ulaştırması gerekmektedir. Lisansüstü öğrenci alacak programlar ve başvuru koşulları için lütfen tıklayınız.

Önemli not: Not döküm belgelerinin (Transkriptlerin) Türkçe/İngilizce ıslak imzalı, üniversiteniz tarafından veriyor ise doğrulama kodu olan e-imzalı veya doğrulama kodu olan e-devlet çıktısı olması gerekmektedir.

Doğrulama kodu olan e- imzalı/ e-devlet çıktısı not döküm belgesi dışında onaylı nüshadan fotokopi ile çoğaltılmış not döküm belgeleri ile yapılan başvurular kabul edilememektedir.

Başvuru evraklarını teslim sırasında referans mektuplarını teslim edemeyen adaylar mülakat sırasında mülakat jürisine teslim edebilirler.

Başvuru ve Değerlendirmeye İlişkin Tarihler

Başvuru Başlangıç Tarihi: 16 Mayıs 2019

Başvuru Bitiş Tarihi: 19 Haziran 2019 (mesai saati sonu)

Mülakat ve/veya Yazılı Sınav Tarihleri: Başvuru yapılacak programların mülakat ve/veya yazılı sınav tarihleri için tıklayınız.

Programlara Kabul Sonuçlarının İlanı: 19 Temmuz 2019

Yabancı Dil Muafiyet/Seviye Belirleme Sınav Tarihi: 23 Temmuz 2019

(Bu sınava programa kabul almış ve yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini sağlayamayan adayların girmesi gerekmektedir.)

X