Araştırma Altyapısı

Tüm araştırma merkezleri İYTE Araştırmalar Direktörlüğüne bağlı olup İYTE Araştırmalar Direktörü araştırmalardan sorumlu Rektör Yardımcısıdır.

Malzeme Araştırma Merkezi (İYTE-MAM), Aralık 2001’de Rektörlüğe bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Merkezin en önemli özelliği ileri malzeme karakterizasyonu için gerekli analiz cihazlarını (Taramalı Elektron Mikroskopları, Atomik Kuvvet mikroskopları, XRF, XRD vb.) bir çatı altında toplayarak tüm üniversitelere ve endüstriye servis vermesidir. Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AVİLAR), UNESCO bünyesinde yer alan The Abdus Salam-International Center for Theoretical Physics (ICTP) isimli merkezin ortaklığında kurulmuş, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde faaliyetlerini sürdüren uluslararası araştırma, eğitim ve etkileşim merkezidir. Merkezin Bilimsel Komite Başkanı London Centre for Nanotechnology’den Prof. Gabriel Aeppli’dir. Yine Bilimsel Komitede Nobel Ödüllü Prof. Klaus von Klitzing gibi alanlarında çok bilinen bilim insanları vardır. Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMİKAM), Enstitünün Mimarlık Fakültesi ile ilgili disiplinlerde yapılan çalışmaları desteklemek amacı ile 2015 yılında faaliyete geçmiştir. Merkezde 2015 yılından bu yana kentsel tarihi çevrelerin korunmasına yönelik projeler ile İzmir ilinde yer alan havzaları planlama çalışması yapılmaktadır. Çevre Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çevre Ar-Ge) Aralık 2007 tarihinde kurulmuştur. Merkezin temel amacı çevre konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu sistem ve bileşenleri sanayi ile birlikte planlamak, projelendirmek ve uygulamanın yanında Enstitüde, öncelikle çevre araştırmalarında yüksek lisans ve lisans öğrencilerine bilgi ve alt yapı desteği sağlamaktır. Merkezin alt yapısında İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometre (ICP-MS), organik analizlerinde Sıvı Kromatograf-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometre (µLC/Q-TOF/MS), Gaz Kromatograf-Kütle Spektrometre (GC-MS) ve Yüksek Performans Sıvı Kromatograf (HPLC) ve benzeri önemli analiz cihazları bulunmaktadır. Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JEOMER), Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında 11 Mayıs 2005 tarihinde kurulmuştur. Merkez mevcut laboratuvar olanakları ve taşınabilir cihazları ile jeotermal enerji başta olmak üzere tüm enerji sektörüne ölçüm, analiz, proje ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Merkez, bölgesel düzeyde İzmir Kalkınma Ajansı’ndan sağlanan proje desteği ile 2012 yılında “Gülbahçe Jeotermal Kaynağının Geliştirilmesi Projesi” ile 2014 yılında Güneydoğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Güneydoğu Anadolu’daki jeotermal kaynakların araştırılmasına ilişkin projeyi yürütmüştür. Türkiye’de İYTE, kampüs sahası içinde jeotermal alanın bulunduğu tek üniversitedir. Bu nedenle, kampüs arazisi içinde bulunan jeotermal sahanın aktif hale getirilmesine yönelik bir dizi araştırma (jeolojik, jeofizik, jeokimyasal ve hidrokimyasal gibi) yürütülmektedir. Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOMER), Kalkınma Bakanlığı projesiyle 2011 yılında kurulmuştur. Merkez genomik, endüstriyel biyoteknoloji, biyomedikal ve biyomühendislik alanlarındaki bilimsel projeler ile yüksek lisans ve doktora çalışmalarına altyapı desteği sağlamaktadır. Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTE-BUAM), 1994 yılında kurulmuştur. Amacı, üniversite bilişim altyapısını geliştirmek, bilişim araştırma ve uygulamalarını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemektir. Kütle Spektrometre Merkezi, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2008-2009 yıllarında sağlanan proje desteği ile kurulmuş; bünyesinde İki Boyutlu Sıvı Kromatograf-Kütle Spektrometre, Yüksek Performans Sıvı Kromatograf-Kütle Spektrometre ve MALDI-TOF-TOF Kütle Spektrometre bulunmaktadır. Merkez tıp fakültelerine, diğer üniversite araştırmacılarına ve ilaç firmalarına analiz desteği vermektedir. Uygulamalı Kuantum Araştırmaları Merkezi (UKAM), Kalkınma Bakanlığı tarafından 2009-2010 yıllarında desteklenen proje kapsamında kurulmuştur. Merkez deneysel katı hal fiziği alanında Ege Bölgesinin en donanımlı laboratuvarıdır ve Klas 10,000 temiz oda, Elektron Demeti Litografi, Konfokal Raman Spektroskopi, X-Işını Fotoelektron Spektroskopi (XPS), Ultraviyole Fotoemisyon Spektroskopi (UPS), Auger Elektron Spektroskopi (AES) ve Taramalı Auger Mikroskopi (SAM) ve benzeri gelişmiş teknoloji araştırma cihazlarına sahiptir. Kompozit Malzeme Araştırma Merkezi, Kalkınma Bakanlığı proje desteği ile 2009 yılında faaliyete geçmiştir. Enstitü içi ve dışından araştırmacılara analiz desteği sağlanarak, araştırma laboratuvarı olarak hizmet verilmektedir. Merkez kompozit malzeme üretim ve karakterizasyonuna yönelik önemli cihazlar bulundurmaktadır.

Enstitüde eğitim-öğretim ve her türlü araştırmanın yürütülmesine olanak sağlayacak teknolojiye sahip, kurum içi bütçe olanakları veya kurum dışı bütçe destekleriyle oluşturulan 144 adet laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca, Aselsan ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Enstitü arasında 23 Kasım 2012 tarihinde imzalanan, Alternatif Taban Üzerine Tampon Katman Büyütme (GEDİZ) Projesi kapsamında, Fen Fakültesi bünyesinde Infared ve Mikro Elektronik Malzeme Araştırma Merkezi (IRMAM) kurulmuştur. Merkez bünyesinde Klas 1000 temiz oda ve içerisinde Veeco GEN20MZ Moleküler Demet Epitaksi (MBE) cihazı bulunmaktadır. Bu cihaz Türkiye’deki tek MBE cihazıdır. IRMAM kızılötesi ışınları algılayan yarıiletken nanoteknolojiler üzerine araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunan bir gruptur ve burada genel olarak CdTe, CdZnTe ve HgCdTe gibi ince film büyütmeleri, büyütme öncesi ve sonrası işlemler yapılmaktadır. Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Enstitü arasında imzalanan bir protokol ile 2010 yılında Enerji Yöneticisi yetiştirmeyi hedefleyen Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı kurulmuştur. Yine bir AB projesi kapsamında özel amaçlı İYTE Wireless Laboratuvarı kurulmuştur.

Araştırma Merkezleri

Research Highlights Dergisi

X