Nesillerin Dijital Dünya Algısı

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, İYTE’de verdiği konferansta dijital yaşam algısı bağlamında nesiller arasındaki farklılıklara işaret etti.

İzmir Üniversiteleri Platformu tarafından organize edilen Dijital Vatandaşlık konulu eğitim ve konferanslar serileri devam ediyor.  İYTE Gösteri Merkezinde 20 Aralık 2019 tarihinde “İletişim ve Bilişim Teknolojilerinin Yerlilerini Biz Yabancılar (45 yaş ve üzeri olanlar) Yeterince Anlayabiliyor muyuz? Ya da Biz Yabancıların Gözünden Siz İnternetin Yerlileri (44 yaş ve altında olanlar)” konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansta, dijital teknolojilerin gelişimini tarihsel süreç bakımından özetleyen Doç. Dr. Koltuksuz daha sonra özellikle iletişim ve bilişim teknolojilerinde günümüzde gelinen noktada nesiller arasında yaşanan algı farklılıklarına değindi. Doç. Dr. Koltuksuz, dijital göçmenler olarak nitelendirilen yaş grubuyla dijital yerlilerin birbirlerini anlama, aynı zeminde buluşma pratiklerinde yaşanabilen zorlukları üniversite öğrencilerinin ders dinleme ve takip etme davranışları üzerinden örneklendirdi.  Konferansın ardından SKS Daire Başkanı Aylin Hancıoğlu tarafından Doç. Dr. Koltuksuz’a teşekkür belgesi takdim edildi.

X