İYTE, Sıfır Atık Projesinde Pilot Kampüs

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında İYTE’de  “Sıfır Atık Projesi Eğitim Çalıştayı”  yapıldı.

İYTE Tümleşik Araştırma Merkezi (İYTE-TAM) Konferans salonunda yapılan çalıştayda Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba, akademisyenler, idari personel ve proje paydaşları bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba’nın açılış konuşmalarıyla başlayan “Sıfır Atık Projesi Eğitim Çalıştayı”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisleri Leman Erol ve Bahadır Oğuz’un sunumlarıyla devam etti. Sıfır Atık Projesinin genel işleyişi ve amaçlarının anlatıldığı sunumların ardından İYTE Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Hatice Eser Ökten de Enstitü’de devam eden süreç hakkında bilgi verdi.

Programda konuşan Rektör Baran, “Temiz Kampüs Temiz Çevre” ilkesiyle İYTE’yi bir Pilot Kampüs olarak tasarladığını ve İYTE’nin “Sıfır Atık Projesi”nin her kademesine destek vereceğini söyledi. Sıfır Atık Projesinin bir gereklilik olduğunu ifade eden Rektör Baran şöyle konuştu: “Üniversiteler öncelikle bulunduğu bölgenin sorunlarına çözüm bulmak, kalkınmasında rol oynamakla mükelleftir. Kamusal yarar gözeten projeler yürütülen İYTE’de yenilenebilir enerji, toplumsal ve çevreye duyarlılık alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin kısa süre önce basında geniş yer alan Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Sofuoğlu ve Prof. Dr. Funda Tıhmınlıoğlu tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Ufuk 2020 Araştırma Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında ahşap ve plastik atıklardan ham madde olarak kullanabilecek kompozit malzeme geliştirildi. Hocalarımızın çalışmaları sayesinde atık malzemeler ekonomiye kazandırıldı.  Dolayısıyla Türkiye’nin bilgi ihraç eden bir ülke olma sürecinde lokomotif güç olmayı kendine şiar edinen İYTE, “Sıfır Atık Projesi”nde de çalışmalarıyla bölge ve ülke çapına yayılabilecek örnek bir modeldir.

“Kaynakların Verimli Kullanılması”, “İsrafın Önlenmesi” “Atıkların Değerlendirilmesi” başlıklarında Türkiye’de atığın en aza indirilmesi ve atıkların ekonomiye kazandırılması için yapılması gerekenlerin konuşulduğu toplantı ile İYTE’de başlatılacak uygulamaların, diğer üniversite, kurum ve bölge ekosistemlerine de yayılması hedefleniyor.

X