İYTE Öğretim Üyesi COST Listesinde

İYTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Seyrantepe “GM2 Gangliosidoz Fare Modellerinde Yeni Antisens RNA Temelli Birleşik Tedavi Uygulamalarının Değerlendirilmesi” projesiyle Avrupa Bilim ve Teknoloji Birliği (European Cooperation in Science and Technology-COST) kapsamında araştırmacılar arasında yer aldı.

Nukleik asit temelli tedavilerde taşıma yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda Avrupa’da önde gelen çalışmaları yürüten araştırmacıların yer aldığı projeye dahil olan Prof. Dr. Volkan Seyrantepe ve ekibi bu anlamda Türkiye’yi temsil edecek.

İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yürüttükleri projeyi ve COST’ta dahil olma sürecini anlatan Prof. Dr. Volkan Seyrantepe konuyla ilgili şunları söyledi. “DARTER (Delivery of antisense RNA ThERapeutics) COST 17013 aksiyonunun amacı, nükleik asit temelli tedavilerde taşıma yöntemlerinin geliştirilmesi ile bilimsel ve teknolojik bilgi birikiminin genişletilmesidir. TUBİTAK destekli projelerimizle bir yandan ölümcül Tay-Sachs hastalığındaki hücresel ve fizyolojik patolojiyi araştırırken diğer taraftan fare modelini kullanarak hastalığın tedavisine odaklanmayı amaçlıyoruz. COST projesi kapsamında araştırmacılar arasında yer almamız, bize Avrupa’nın gelişmiş laboratuvarlarıyla ortak çalışma yapabilme fırsatı verecek. Böylece DARTER aksiyonu ile bilgi birikimini ve üretkenliğini arttırabilmek mümkün olacak. Dolayısıyla bilgi ve deneyim paylaşımı vasıtasıyla nadir hastalıkların tedavisinde yeni kuşak AAV9 vektörlerinde antisens RNA taşınması ve yeni “subsrate redüksiyon” tedavisinin potansiyelini in vitro ve in vivo deneyler ile araştırma imkânı doğacaktır.”

Ayrıca COST aksiyonu kapsamında gercekleştirilecek olan bilimsel toplantılar ve kurslar aracılığıyla aksiyonuna katılan Avrupa’lı diğer araştırmacılarla işbirliği kurulacak ve yüksek lisans – doktora öğrencilerinin bu işbirliğinden yararlanması sağlanacaktır. Kurulacak bilimsel  “network” sayesinde İYTE’de  uluslararası düzeyde toplantılar ve çalıştaylar düzenleme fırsatı elde edilecektir..

COST Nedir

European Cooperation in Science and Technology (COST) ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyon. 1971 yılında kurulan organizasyon, Avrupa genelindeki bilim insanları arasında işbirliği için açık bir alan sunar ve araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini sağlayarak, projenin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Atölye çalışmaları, konferanslar, çalışma grubu toplantıları, eğitim okulları, kısa süreli bilimsel görevler ve yaygınlaştırma ve iletişim faaliyetleri gibi işbirliği faaliyetleri düzenleyerek araştırmalardaki inovasyonu teşvik eder.

X