İYTE Araştırma Performansında Dördüncü Sırada

YÖK tarafından açıklanan Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Performansları 2019 Yılı Sıralamasında İYTE dördüncü olma başarısı gösterdi.

“Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Yıllık Performans Raporu”na göre, 2019 yılında performansı en yüksek ilk 5 üniversite arasında yer alan İYTE’ye  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ek bütçe tahsisi yapıldı.

Üniversitelerin araştırma performansları “İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yıllık olarak takip ediliyor. Üniversitelerden toplanan veriler sonucunda yapılan sıralamada İYTE elde ettiği bu sonuçla, son yıllarda gerçekleştirdiği başarılara bir yenisini daha eklemiş oldu.

Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi çalışmaları TÜBİTAK iş birliğiyle yapıldı.  Bu kapsamda araştırma ve aday araştırma üniversiteleri “Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İş birliği” başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirildi ve buna göre sıralandı.

Türkiye’nin bilimsel gelişim sürecine katkıda bulunacak araştırmacılar, bilim insanları yetiştirmek ve katma değere dönüşecek bilgi üretilmesinde başrol oynayacak araştırmalar yapmak misyonlarıyla kurulan İYTE; araştırma performasında bir çok köklü üniversiteleri geride bırakarak dördüncü oldu.

Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri 2019 yılı toplam sıralaması ise şu şekilde:

1- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2- İstanbul Teknik Üniversitesi

3- Boğaziçi Üniversitesi

4- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

5- Ankara Üniversitesi

6- Hacettepe Üniversitesi

7- İstanbul Üniversitesi

8- Yıldız Teknik Üniversitesi

9- Ege Üniversitesi

10- Gebze Teknik Üniversitesi

11- Bursa Uludağ Üniversitesi

12- Erciyes Üniversitesi

13- Çukurova Üniversitesi

14- Gazi Üniversitesi

15- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

16- Selçuk Üniversitesi

Ayrıntılı bilgi için:

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-ten-arastirma-ve-aday-arastirma-universiteleri-degerlendirilmesi.aspx

X