TÜBİTAK Projeleri

SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1117Z585Drosophila melanogaster Mantar Mikrobiyotası’na Etki Eden Genetik Faktörlerin ve Mantar Mikrobiyotasının Metabolizmaya Olan Etkilerinin Yeni Nesil Moleküler Yöntemlerle İncelenmesiDoç. Efe SEZGİN               Gıda Mühendisliği Bölümü   
2117F296Kozmolojide Bose-Einstein Yoğuşmasının Oluşması ve Çökmesi ve Karanlık Madde Kara DelikleriProf.Dr. Recai ERDEM  Fizik Bölümü
3117F480Mechanic: İki-Boyutlu Malzeme Tabanlı Kompozitlerde Yük ve Isıl Taşınımının ModellenmesiDoç.Dr.Haldun SEVİNÇLİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
4113Y533Acı ve Kirlenmiş Suların Arıtımına Yönelik Yüksek Performanslı Nano-Mikrofiltrasyon Araçlarının GeliştirilmesiDr.Öğr.Üyesi Dr. Çekdar Vakıf AHMETOĞLU                         Makine Mühendisliği Bölümü
5117E747Yürüme Verisi ve Konum MahremiyetiDoç.Dr.Berkant USTAOĞLU Matematik Bölümü
6117Z841Biyomalzeme Olarak Sentetik Serisin Üretimi ve Yumuşak Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Enjekte Edilebilir Hidrojellerinin HazırlanmasıDr.Öğr.Üyesi Nur Başak SÜRMELİ Biyomühendislik Bölümü
7217M442Hibrit Fiberli Beton Panellerin Patlama Yükü Altında Yapısal DavranışlarıDr.Öğr.Üyesi Selçuk SAATÇİ İnşaat Mühendisliği Bölümü
8217M451Yüzer Rüzgar Türbini Salınım Dinamiği ve Performansının Deniz Dalgaları ve Aşırı Rüzgar Hızları Altında İncelenmesiDr.Öğr.Üyesi Ünver ÖZKOL Makine Mühendisliği Bölümü
9217M460Nano Yüzey Yapıları Kullanarak Islanma ve Akış KontrolüDr.Öğr.Üyesi Murat BARIŞIK                  Makine Mühendisliği Bölümü
10117F372Rydberg Atomlarında Üç-Foton Uyarımlı Elektromanyetik Olarak İndüklenmiş Şeffaflık/SoğurmaDoç.Dr.Sevilay SEVİNÇLİ Fotonik Bölümü
11117F449Dördüncü Mertebeden Doğrusal Olmayan Schrödinger Denklemlerinin Sınırı Olan Bölgelerde Homojen Olmayan Sınır Koşulları Altında Analizi ve Kontrol TeorisiDoç.Dr.Türker ÖZSARI Matematik Bölümü
12217M272Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi ile Hidrojen Üretimi için Şeker Pancarı Atık Sularının DeğerlendirilmesiDr.Öğr.Üyesi Aslı  YÜKSEL ÖZŞEN Kimya Mühendisliği Bölümü
13217M366Duvara Entegre Faz Değişim Malzemeli Isı Geri Kazanım Sistemi Tasarımı; Havalandırma ve Isıl Performansının Deneysel ve Sayısal DeğerlendirilmesiProf.Dr.Tahsin BAŞARAN Mimarlık Bölümü
14217M931Bifonksiyonel Katalizör ile Selilozun Sorbitole Seçici Katalitik Hidrotermal ElektroliziDr.Öğr.Üyesi Aslı  YÜKSEL ÖZŞEN Kimya Mühendisliği Bölümü
15117E784Hayali ve Gerçek Motor Fonksiyonlarda Beyin Bölgeleri Arasındaki Uyumlu Davranışı Veri Odaklı Çözümleyen Yeni Bir Beyin-Bilgisayar Arayüzü YaklaşımıProf.Dr.Bilge KARAÇALI Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
16217S518Yonga Üstü Laboratuvar Platformunda Otomatize Elisa Protokolleri Kullanarak Kreatinin Kantitatif AnaliziDr.Öğr.Üyesi Hüseyin Cumhur TEKİN Biyomühendislik Bölümü
17117E884Çevik Yazılım Ürün Hatları İçin Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi GeliştirilmesiDr.Öğr.Üyesi Tuğkan TUĞLULAR Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

18117F243Orta Dalga Kızılötesi Fotonik Bölümü Cihaz: Solunum İle Oluşan Uçucu Organik Bileşiklerim Tayini İçin Maliyet – Etkin Taşınabilir Nefes AnalizörüDoç.Dr.Ümit Hakan YILDIZ Kimya Bölümü
19PATKA 2018 PATKA 2018 TÜBİTAK (İHA) 2018 Yılı İnsansız Hava Araçları Yarışları Organizasyonu-Takım DestekleriDr.Öğr.Üyesi Ünver ÖZKOL Makine Mühendisliği Bölümü
20217E092Gizli Parmak İzlerinin Sentetik ÜretimiDr.Öğr.Üyesi Nesli ERDOĞMUŞ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
21217Z234Apoptozun Düzenlenmesinde Rol Oynayan m6A RNA Modifikasyonlarının AraştırılmazıDoç.Dr.Bünyamin AKGÜL Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
22118Y254Atmosferik Kalıcı Organik Kirletici Seviyelerine Türkiye’nin Güneyindeki Savaş Bölgesinin Etkisi Prof.Dr.Sait Cemil SOFUOĞLU Çevre Mühendisliği Bölümü
23118F083SU(2)-değişmez Hund etkileşimi içeren Çok-orbitalli Anderson Modeli ile kuantum Monte Carlo çalışmasıProf.Dr.Nejat BULUT Fizik Bölümü
24217Z2801002-Fullerenlere Alternatif Yeni Asetil Köprülü Perilendiimidlerin Sentezi ve Akseptör Özelliklerinin Fotofiziksel Süreçlerle AraştırılmasıProf.Dr.Canan VARLIKLI Fotonik Bölümü
25118O372Kuru İncir İşleme Atıkları,Yan Ürünleri ve Hurdalarından Pektin Üretimim:Pektin Ekstraksiyonun Optimizasyonu ve Moleküler,Fonksiyonel ve Sağlık Üzerindeki Etkilerinin KarekterizasyonuProf.Dr.Ahmet YEMENİCİOĞLU Gıda Mühendisliği Bölümü
26118Z172Türk Eriğinde (Prunus cerasifera) Moleküler Genetik AnalizlerProf.Dr.Anne FRARY Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
27117F495Altıgen bor nitrür kusur merkezlerinden elde edilen tek fotonlar ile kuantum kriptolojiDoç.Dr.Serkan ATEŞ Fizik Bölümü
28118O555Peynir Altı Suyu (Pas) Proteini-Hemiselüloz Kompleksine Lactobacillus Pentosus’un Mikroenkapsülasyonu ve Sofralık Zeytine EmpregnasyonuProf.Dr.Hayriye Şebnem HARSA Gıda Mühendisliği Bölümü
29216M219Sualtında Manipülasyon Için İnsansız Robot MürekkepbalığıDoç.Dr.Tolga AYAV Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
30118Z552Geliştirilmesi Ve TasarımıDoç.Dr.Yaşar AKDOĞAN Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
31118Z344Lizin ve Polietilenglikol yapılı Gadolinyum fonksiyonlandırılmış yeni nesil paramanyetik ajanların sentezi,karakterizasyonu ve manyetik levitasyon yöntemiyle hücre kültüründe kullanılmasıDr.Öğr.Üyesi Ahu Arslan YILDIZ Biyomühendislik Bölümü
32118M192Kurşun İçermeyen Ferro/Piezoelektrik BaTi03, BaO.8Sr0.2Ti1-xZrxO3 TiO3 seramiklerinin Yönlendirilmiş Olarak Üretilmesi ve Elektrokalorik Özelliklerinin Elektrokalorik Soğutucu Uygulaması İçin Yönlendirme İle GeliştirilmesiDr.Öğr.Üyesi Umut ADEM Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
33118Z418Floresan altın iyon algılayıcıları: tasarım, sentez ve görüntülemeDoç.Dr.Mustafa EMRULLAHOĞLU Kimya Bölümü
34118M710Mezaforlu Silika Partiküllerin Yüzey Elektrik Yüklerinin ve Elektrostatik Kuvvet Etkileşimlerinin KarakterizasyonuDr.Öğr.Üyesi Murat BARIŞIK Makine Mühendisliği Bölümü                
35118F119Altıgen bor nitrür temelli tek-foton kaynaklarının grafen ve Fotonik Bölümü mikro kavitelerle etkileşimiDoç.Dr.Serkan ATEŞ Fizik Bölümü
36118Z341Su/iyonik sıvı mikroemülsiyonları içerisinde ilaç yüklü albümin nanoparçacıkların sentezi, karakterizasyonu, kanser hücreleri ile olan etkileşimi, ve ilaç takibinin EPR spektroskopisi ile çalışılmasıDoç.Dr.Yaşar AKDOĞAN Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
37118O378Kurkumin ve beta-karotenin ince bağırsak karma misellerinde çözünme mekanizmaları ve bu olaya etki eden faktörlerin moleküler dinamiksimülasyonlar ile incelenmesiDr.Öğr.Üyesi Beste BAYRAMOĞLU Gıda Mühendisliği Bölümü
SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1116F152Düzensiz Grafen Kuantum Noktaların Elektronik, Manyetik, Optik, ve Taşınım ÖzellikleriDoç.Dr. Alev Devrim GÜÇLÜ
Fizik Bölümü

2116M205Birlikte Çökertme Yöntemiyle Katkılanmış Bor Karbürün GeliştirilmesiDr.Öğr.Üyesi Muhammet Fatih TOKSOY
Makine Mühendisliği Bölümü

3116M298Kanser Hücelerinin İşaretleme Yöntemi Kullanmaksızın Manyetik Levitasyon Prensibi İle Mikroakışkan Çip Üzerinden Ayrıştırılması

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Cumhur TEKİN
Biyomühendislik Bölümü 


4116F115Grafen Kaplı Metal Malzemelerin Isıl İletiminin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesiDr.Öğr.Üyesi Kasım TOPRAK                                Makine Mühendisliği Bölümü
5116F188Kuantum Anahtar Dağıtımı İçin NanoFotonik Bölümü Işık KaynaklarıDoç.Dr. Serkan ATEŞ             
Fotonik Bölümü

6116Z547Konformasyon Değişikliğine Hassas Politiyofen Türevi Polielektrolit Sentezi ve Mikroakışkan DNA Metilasyon Tarama Platformu Geliştirilmesi.Dr.Öğr.Üyesi Ümit Hakan YILDIZ                          Kimya Bölümü
7116Z337Yeni Nesil Mitokondriye Yönlendirilmiş Bis-Ftalosiyanin Fotosensitizerlerin Hücre Ölümü Üzerindeki Rolünün Işık Etkisi Alrında Nicel ve Nitel Olarak BelirlenmesiProf.Dr. Serdar ÖZÇELİK
Kimya Bölümü

8116M035Türbülansın Askıdaki Katı Maddenin Çökelme Hızana Etkisinin Deneysel Olarak AraştırılmasıProf.Dr. Şebnem ELÇİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü

9116M096Kontrollü Antibiyotik Salımı Yapan Kitosan/Silika Bazlı Kompozit Doku İskelelerinin Geliştirilmesi ve Sert Doku Mühendisliği İçin Kullanım Potansiyelinin AraştırılmasıProf.Dr. Funda TIHMINLIOĞLU
Kimya Mühendisliği Bölümü

10116Z463Güney Batı Anadolu’da Yayılış Gösteren Onosma Türlerinden Sitotoksik Bileşiklerin Elde Edilmesi, Dna Topoizomeraz Enzimleri Üzerindeki Etkilerinin AraştırılmasıProf.Dr.Erdal BEDİR
Biyomühendislik Bölümü

11116F206Genel Dispersiyona Sahip Doğrusal Olmayan Integrallenebilen Sistemler ve Dinamik Kuantum SimetrileriProf.Dr. Oktay PASHAEV
Matematik Bölümü 

12116F299İnhomojen Geçirgen Kaplamalı Akustik Cismin Uzak Alan Örüntüsünden BelirlenmesiDr.Öğr.Üyesi Olha IVANYSHYN YAMAN Matematik Bölümü 
13216M505Küçük Rüzgar Türbinlerinin Optimizasyonu ve Ticari PromosyonuDr.Öğr.Üyesi Ferhat BİNGÖL Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
14216M499Düşük Reynolds Sayılı Akışlarda Esnek Kabuk Yapı-Akış Etkileşiminin Sayısal BenzetimiDr.Öğr.Üyesi İzzet ÖZDEMİR İnşaat Mühendisliği Bölümü
15116R072Anot Destekli Katı Oksit Yakıt Hücrelerinde (Koyh) Elektrolit Tabakası Yoğunluğunun ArttırılmasıArş.Gör. Can SINDIRGAÇ               Makine Mühendisliği Bölümü
16117C013HIV Tanı Testi Geliştime Amacıyla HIV Kapsit ve Nanokor Proteinlerinin Etkileşimi ve Stabilitelerinin AraştırılmasıHümeyra TAŞKENT SEZGİN 
17216Z094Epoksi-Doymamış Esterlerin Organonorlar İle Paladyum Katalizli Stereo Seçimli 1,2- Katılma TepkimeleriProf.Dr. Levent ARTOK  Kimya Bölümü
18216Z137Anti-Apoptotik GTF2A1-AS Uzun Kodlamayan RNA2sının Hücreiçi Konumunun ve Etkileştiği Komplekslerin TanımlanmasıDr.Öğr.Üyesi Bünyamin AKGÜL Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
19116Z958Erdemik Astragalus Trojanus Bitkisinden, Astragaloside VII Molekülünün Pilot Üretimine Yönelik Metotların Geliştirilmesi, Yeni Formülasyonlar Hazırlanması ve Atık ValorizasyonuProf.Dr.Erdal BEDİR          Biyomühendislik Bölümü
20116M272Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılan Yüksek İvmeli Çalışan Paralel Robotların Konumlama Hassasiyetinin Artırılmasına Yönelik YöntemlerDr.Öğr.ÜyesiDr. Gökhan KİPER  Makine Mühendisliği Bölümü
21117M160Glikoz, Nişasta ve Selülozdan Oktil Glikozitlerin Sentezlenmesi İçin Katı Asit Katalizörlerin GeliştirilmesiProf.Dr. Selahattin YILMAZ                 Kimya Mühendisliği Bölümü
22117F131Yeni Nesil İki Boyutlu Malzemelerde Termoelektirik Verimin Nanoyapılandırması İle ArtırılmasıProf.Dr. Ramazan Tuğrul SENGER Fizik Bölümü
23117Z299Endoksiklik İnen Epoksitlerin Grignard Reaktifleri İle Demir Katalizli Tepkimeleri İle Tetra Sübstitüye Allenlerin Stereo Seçimli SenteziProf. Dr. Levent ARTOK Kimya Bölümü

24177Z259Lizozomal Neu1 Sialidaz Enziminin Glikosifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün AraştırılmasıDoç.Dr.Volkan SEYRANTEPE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

25117Z404®-4-Metilklavuzon’un Kinaz Ailelerine Ait Enzimler Üzerindeki İnhibitör EtkisiArş.Gör. Murat DELMAN Kimya Bölümü
26117Z331Kolloid Kristal Temelli Yüksek İnorganik Derişimli ve Esnek Basınç Sensörü ÜretimiProf.Dr. Mustafa Muammer DEMİR                            Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
27117F186Grafen Mikromembranların Üretimi ve Mikrobiyoparçaçık Tesbitinde Kullanılabilirliğinin İncelenmesiDr.Öğr.Üyesi Müjdat BALANTEKİN  Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
28117Z243Tnfrsf106-As Uzun Kodlamayan RNA’sının Hücre Motilitesine Olan Etkisinin Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Bünyamin AKGÜL    Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bölümü
29117F095Grafen-Benzeri Ultra-İnce Kristaller ve Heteroeklemlerin Optik ÖzellikleriDoç.Dr. Hasan ŞAHİN     Fotonik Bölümü
30117O696E.Coli K12 Bakterisini Kullanılarak Farklı Dalga Boylarında Işık Yayan Uv Led Lambaların Mikrobiyal Inaktivasyon Mekanizmalarının AraştırılmasıProf.Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK                               Gıda Mühendisliği
31117C032Grafen Elektrotlu Geniş Bant (UV-IR) Fotodedektör ÜretimiSerap YİĞEN
32117M405Yeni Alt-Bileşenlerinin Geliştirilmesi İle İyileştirilmiş Performanslı Bir Haptik Sistem TasarımıDr.Öğr.Üyesi Mehmet İsmet Can DEDE               Makine Mühendisliği Bölümü
33216S991Meme Kanserinin Tedavisine Yönelik Çok Fonksiyonlu, Hedeflenmiş, Özgün Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi, In Vitro ve İn Vivo Etkinliklerinin İncelenmesiProf.Dr. Yusuf BARAN    Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
34117M968Türkiye Kıyıları İçin Asırlık Rüzgar ve Dalga İkliminin Elde Edilmesi ve Ekstrem Dalga AnaliziDr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ                     İnşaat Mühendisliği Bölümü
35117F172Elektrikle Kontrol Edilebilen İki Boyutlu Hibrit Optoelektronik AygıtlarDoç. Sinan BALCI                      Fotonik Bölümü 
36117C043Metal Organik Kafesler: Elektrokimyasal Yöntemlerle İnce Film Sentezi ve TNT SezimiDr. Erdal UZUNLAR  Kimya  Mühendisliği Bölümü  
SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1215Z041Bakır Mineralinin Anemi Durumundaki Dengeleyici ve Düzeltici Etkisinin Moleküler ve Genetik Düzeyde İnsan Enterosit Hücre Modelinde AraştırılmasıYrd.Doç.Dr. Şükrü GÜLEÇ15/02/2016  15/02/2017
2215M402Gömülü Borular Etrafında Yerleştirilen Kum-Lastik Kırpıntı Karışımlarının Sıvılaşma Potansiyelinin Sarsma Tablası Deneyleri İle İncelenmesiDoç.Dr. Nurhan ECEMİŞ01/03/2016  01/03/2017
3115F549Terahertz Dalgaları Duyarlı Soğutmasız Vanadyum Oksit Bolometre DizisiProf.Dr. Lütfi ÖZYÜZER01/02/2016     01/02/2017
4115C134H-NOX Proteinlerinden Biyokatalizör Elde EdilmesiYrd.Doç.Dr. Nur Başak SÜRMELİ04/01/2016  04/01/2018
5215M182Hidrojen Depolanması ve Dağıtımı Amaçlı Yüksek Basınca Dayanıklı Hafif Kompozit Tank Malzemelerinin ve Sistemlerinin Tasarlanması, Optimizasyonu ve Prototip İmalatlarının GerçekleştirilmesiDoç.Dr. Hatice Seçil ARTEM15/04/2016  15/04/2019
6215Z257Manyetik Levitasyon Yöntemiyle Kemik Hücrelerinin Ağırlıksız Ortamda KültürlenmesiProf.Dr. Talat YALÇIN01/05/2016   01/05/2019
7215E113Terahertz Uygulamarı İçin Sıcaklığı Yükseltilmiş Kuantum Kademeli LazerlerProf.Dr. Lütfi ÖZYÜZER01/04/2016  01/04/2019
8115E918Fotokapan Fotoğraflarında Bazı Hayvan Türlerinin TespitiYrd.Doç. Yalın BAŞTANLAR01/04/2016   01/04/2018
9215Z081Gen İfadesinin Yeni Düzenleyicileri Halksal RNA’ların Apoptotik Yolaklara Olan Etkilerinin AraştırılmasıDoç.Dr. Bünyamin AKGÜL01/04/2016   01/04/2019
10215Z083Erken Başlangıçlı Tay-Sachs Hatalığı Fare Modelinde Hücresel Patolojinin AraştırılmasıProf.Dr. Volkan SEYRANTEPE15/04/2016   15/04/2019
11215Z127İnsan Th17 Hücrelerinde Sağkalım ve Ölüm Sinyal Ağlarının AraştırılmasıYrd.Doç.Dr. Ayten NALBANT ALDANMAZ15/04/2016   15/04/2019
12215Z205Çeşitli İlaç Etken Maddelerinin Kapiler Elektrokromatografi İle Tayini İçin Yeni Kapiler Kolonlar GeliştrilmesiProf.Dr. Ahmet Emin EROĞLU15/04/2016   15/10/2018
13315M241Ferroelektirik (1-X) Batio3-Xbi (Li1/3ti2/3)O3(0<X<0.2) Sisteminin Elektrokalorik Özelliklerinin BelirlenmesiYrd.Doç.Dr. Umut ADEM01/05/2016   01/05/2018
14115F408Grafen Yapılarda Elektronik Fısıldayan Galeri Modları ve Güçlenmiş Rkky EtkileşimleriDoç.Dr. Özgür ÇAKIR01/04/2016   01/04/2019
15115F454MoleülerFononik: Moleküler Eklemlerde Fonon İletiminin Kontrol Yöntemlerinin Kuantum Mekaniksel Olarak AraştırılmasıDoç.Dr. Haldun SEVİNÇLİ01/04/2016   01/042019
16215Z257Bazik Amino Asit İçeren Çift-Protonlanmış Peptit İyonlarının Gaz-Fazı Parçalanma Mekanizmalrının Kütle Spektrometresi İle ÇalışılmasıProf.Dr. Talat YALÇIN FEN FAK.15.04.2016     15/10/2018
17115R301siRNA Taşıyıcısı Olarak Farkli Moleküler Mimarilerde Poli(katyon)ların RAFT Polimerizasyonu ile Sentezi ve In Vitro İncelenmesiProf.Dr. Esma Volga BULMUŞ ZAREİE15/04/2016   15/10/2018
18215K239Mevcut Mahalle Parklarının “İhtiyaca Dayalı Hakçalık” Açısından Değerlendirilmesi: İzmir’deki Mahalle Parklarını Kimler Neden Kullanıyor ve Kullan(a)mıyor?Doç.Dr. Fatma ŞENOL01/06/2016     01/10/2018
19115R108İYTE AR-GE Stratejisi Belgesi(Nanoteknoloji Araştırmaları)Prof.Dr. Serdar ÖZÇELİK01/07/2016  01/01/2017
20115R273İYTE AR-GE Stratejisi Belgesi (Bioteknoloji Araştırmaları)Prof.Dr. Esma Volga BULMUŞ ZAREİE01/07/2016  01/01/2017
21114Z958Astragalus Sikloartanlarının Endofitik Funguslarla Biyotransformasyonu ve Elde Edilen Metabolitlerin Telomeraz Aktivasyonu Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıProf.Dr. Erdal BEDİR01/05/2015   01/05/2017
22115F616Akışlı-Reaktörde Kuantum Nokta Üretimi ve Yeni Nesil Fotonik Aygıt FabrikasyonuProf.Dr. Serdar ÖZÇELİK15/01/2017  15/01/2020
23114M508Kimyasal Yolla Grafen Türevlerinin Sentezi ve Organik Işık Yayan Diyotlarda Anot ve Boşluk Transfer Malzemesi Olarak KullanımlarıProf.Dr. Canan VARLIKLI15/09/2014   15/09/2016
24116Z591Doç.Dr. Ali ÇAĞIR
25116C073Nanoelektronik ve Nanokaplama Uygulamalarında Ultra-İnce MalzemelerDoç.Dr. Hasan ŞAHİN01/07/2016   01/07/2018
26116C090İnterlökin-10 (İL-10) ve İnterlökin-10 reseptör (İL-10R1) genetik çeşitliğinin Behçet hastalığına olan etkisinin Türk Behçet hastalarında incelenmesiDoç.Dr. Efe SEZGİN15/10/2016  15/10/2018
27116Z380Yrd.Doç.Dr. Nur Başak SÜRMELİ
SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1214Z217İnce Bağırsak Enterosit Hücrelerinde Artan Hücre İçi Glikoz Miktarına Bağlı Moleküler ve Genetik Yanıtın AraştırılmasıYrd.Doç.Dr. Şükrü GÜLEÇ15/02/2015 15.08.2016
2114E779Dfis-Çoklu Destek Eşiklerinde Dinamik Sık Kümeler Madenciliği Ve Gizleme PlatformuYrd.Doç.Dr. Belgin ERGENÇ15.04.2015 15.04.2018
3114E626Zaman-Uzamsal İmzaya Dayalı Güvenli Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Kablosuz HaberleşmeYrd.Doç.Dr. Berna ÖZBEK01.04.2015 01.10.2016
4114F397Ultra İnce Geçiş Metali Dikalkojenitleri, III-V Grubu Bileşikleri Ve Bunların HeteroyapılarıProf.Dr. Ramazan Tuğrul SENGER15.04.2015 15.04.2017
5114Z874Connexin 32’nin Farklı Metastatik Özellikleri Olan Meme Kanseri Hücrelerinde Oynadığı Rollerin AraştırılmasıYrd.Doç.Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ15.04.2015 15.04.2018
6114Z983Delesyonu Mayada Yaşam Süresini Uzatan Mitokondriyel Metabolizma Genlerinden Ppa2, Afg3 Ve Dss1’e Ait Maya Mutantlarının KarakterizasyonuDoç.Dr. Ahmet KOÇ01.05.2015 01.05.2017
7214M091Grafen Nanolevha Takviyeli Metal Matrisli Nanokompozitlerin GeliştirilmesiYrd.Doç.Dr. Sinan KANDEMİR15.04.2015 15.10.2017
8214M339Biyobenzetim Tabanlı Enerji Yutucu Zırh Sisteminin Tasarımı Ve OptimizasyonuProf.Dr. Alper TAŞDEMİRCİ01.05.2015 01.05.2017
9114F331Grafen Nanoşeritlerde Elektronik Korelasyon EtkileriDoç.Dr. Alev Devrim GÜÇLÜ15.04.2015 15.04.2018
10114E784Haber Zincirlerinde Tutarlılık Ve Güvenirlilik DeğerlendirmesiYrd.Doç.Dr. Selma TEKİR01.05.2015 01.05.2017
11214Z030Solanum Pennellii İntrogresiyon Hatlarında Tuza Tolerans İçin Proteomik AnalizlerProf.Dr. Sami DOĞANLAR01.05.2015 01.05.2018
12114Z777Endokrin Sistem Bozucu Kimyasal Maddelerin Tayini Ve Giderilmesi İçin Analitik Metotlarin GeliştirilmesiProf.Dr. Ahmet Emin EROĞLU01.05.2015 01.11.2017
13114Z795Mikrofluidics (Mikroakışkan) Mikroşekillenmiş Mikroşekilllenmiş Atr-Ir Tekniği İle Yapay Fotosentez Ve Si Foto-Katot ÇalışmalarıYrd.Doç.Dr. Engin KARABUDAK01.05.2015 01.05.2017
14114Z940Jeotermal Sahalara Yönelik Yüksek Basınç Ve Sıcaklık Altında Yapay Metal (Fe, Mg) Silikat Eldesi Ve Metal Silikat Kabuklaşmasına Yönelik Polimerik İnhibitör GeliştirilmesiProf.Dr. Mustafa Muammer DEMİR01.05.2015 01.11.2017
15114C147Yrd.Doç.Dr. Engin KARABUDAK
16114F341Esnek Yapıdaki Titanyum Folyo Alttaş Üzerine Cu2znsns4 İnce Film Güneş HücreleriDoç.Dr. Gülnur AYGÜN ÖZYÜZER01/06/2015 01/06/2018
17115C026Molecular Level Investigation Of Nano- Scale Gas FlowsYrd.Doç.Dr. Murat BARIŞIK01/04/2015 01/05/2017
18115E 057Metastazın Erken Tanısında Yeni Bir Yonga-Üstü-Labroratuvar (Lab-On-A-Chip, Loc) CihazıYrd.Doç.Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL15.10.2015 05.10.2018
19115Z694Beta maritima bitkisinde tuz toleransında rol oynadığı düşünülen üç genin karakterizasyonuDoç.Dr. Hüseyin Çağlar KARAKAYA01.08.2015 01.08.2016
20115E362Moleküler Haberleşmede Moleküler Bilginin Tespiti Ve TahminiDoç.Dr. Barış ATAKAN01.09.2015 01.09.2017
21115F092Silikon Karbür Nanotel/ Karbon Nanotüp Heteroyapılı Hibrit Alan Emisyon Elektron KaynağıYrd.Doç.Dr. Cem ÇELEBİ01.09.2015 01.03.2018
22115M296yüksek enerji yutma kapasitesine sahip çimento esaslı kompozit geliştirilmesi ve yeni nesil beton otokorukluk üretimine uygulanmasıDoç.Dr. Tahir Kemal ERDEM15.10.2015 15.10.2017
23115M534Beton İçin Yeni Bir Statik Ve Dinamik Mekanik Karakterizasyon Metodolojisi GeliştirilmsiProf.Dr. Alper TAŞDEMİRCİ01.09.2015 01.09.2017
24115O584Zeytinyağlarının Yağ Asidi Alkil Esterleri, 1,2 Diasil Gliserol Ve Pigment İçeriğinin Tağşiş Kriteri Olarak Uygulanabilirliği Ve FTIR Spektroskopi İle TahminiProf.Dr. Fatma Banu ÖZEN01.09.2015 01.09.2017
25115S213Afrika yeşil maymunu CV-1 hücre hatlarında, HIV-1 tat proteini varlığında üretilen SLPI proteininin insan hücre hatlarındaki üretiminin incelenmesi ve HIV-1 LTR promotoruna etkisinin araştırılmasıDoç.Dr. Alper ARSLANOĞLU01.10.2015 01.10.2017
26115F212Parçacık Hızlandırıcılarında Higgs Kütlesindeki İnce Ayarın İzlerinin SürülmesiProf.Dr. Durmuş Ali DEMİR01.10.2015 01.10.2017
27115F055Ginzburg-Landau Denklemlerinin Dinamik Sınır Koşulları Altında Çözümlerinin AnaliziYrd.Doç.Dr. Türker ÖZSARI01.10.2015 01.04.2017
28115Z428Ekstravazyonu Takiben Yeni Tümör Oluşumunun Çalışılması İçin Üç Boyutlu Bir İn Vitro Modelin GeliştirilmesiDoç.Dr. Devrim PESEN OKVUR01.11.2015 01.11.2018
29115M464Pentablok Kopolimer Bazlı Yeni Bir İnce Film Kompozit Nanofiltrasyon Membranı GeliştirilmesiPrfo.Dr. Sacide ALTINKAYA15.10.2015 15.10.2017
30215M384Yarımada Yüksek Rüzgar Ölçüm DireğiYrd.Doç.Dr. Ferhat BİNGÖL15.10.2015 15.10.2018
31115E761Bulanık Varlık Bilimleri Üzerinde Bulanık Tasımsal Çıkarım Yapabilen Uygulamalar GeliştirmekYrd.Doç.Dr. Bora İsmail KUMOVA01/12/2015 01/06/2017
32115E726cerrahi aletlerle yönlendirilebilen robot yardımlı endoskop kontrol sistemi (alt proje)Yrd.Doç.Dr. Mehmet İsmet Can DEDE15.01.2016 15.07.2018
33115E761Yrd.Doç.Dr. Engin KARABUDAK15.01.2016 15.07.2018
SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1113C032Nano-Yapılandırılmış Grafenin Isıl ÖzellikleriDoç.Dr. Haldun SEVİNÇLİ16.09.2013 15.08.2015
2113F382İki Boyutlu Elektronik Uygulamalar İçin Silisen ÜretimYrd. Doç. Dr. Cem ÇELEBİ15.01.2014 15.01.2015
3113Z601Altın İyotlarına  Duyarlı Fluorescein Yapısında Kemosensörlerin Geliştirilmesi Ve Canlı Canlı Hücreler İçersinde Altın İyonlarının GörülmesiYrd. Doç.Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU15.02.2014 15.08.2015
4114C016Adaptation Of Uniform Wind Atlases: Case Study Of TurkeyYrd.Doç.Dr. Ferhat BİNGÖL04.05.2014 03.05.2016
5114C025Adaptation Of Uniform Wind Atlases: Case Study Of TurkeyYrd.Doç.Dr. Nesli ERDOĞMŞ04.05.2014 03.05.2016
6113T242Geçiş Elementi İçeren Moleküllerin Elektronik Özelliklerinin Kuantum Monte Carlo Metodu Ve Yoğunluk Fonksiyoneli Kuramını Kullanarak İncelenmesiProf.Dr. Nejat BULUT15.02.2014 15.02.2017
7113T025Lizozom Neu4 Sialidaz Enziminin Sifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün Üçlü Enzim Eksikliği Olan Tay-Sachs Hastalığı Fare Modellerinde Kütle Spektrometre Ve Görüntüleme Sistemi İle AraştırılmasıDoç.Dr. Volkan SEYRANTEPE01.02.2014 01.02.2017
8113F235Noether Olmayan Halkalar Üzerinde Krull Schmidt ÖzellikleriYrd. Doç.Dr. Başak AY01.03.2014 01.03.2017
9113Z823Tarak-Tipi Ve Lineer Glikol Polimerlerinin Hücrelere İn Vitro Etkileşimlerinin İncelenmesiProf Dr. Esma Volga BULMUŞ ZAREIE15.02.2014 15.02.2015
10113Z771Mum Esteri Biyosentezinin Yapısal Biyolojisi:Mıs Muscls C57bl/6 Ve Psychrobacter Articus 273-4 Kaynaklı Mum Esteri Sentazları X-Işını Kristalografisi Çalışmaları Ve Yapı-Fonksiyon İlişkilerinin İncelenmesiYrd Doç Dr. Mustafa KÖKSAL15.03.2014 15.03.2017
11213O126Otohidroliz Ve Enzimatik  Hidroliz Kullanarak Fındık Atıklarından Prebiyotik Olarak Kullanılabilecek Ksilooligosakkarit ÜretimiYrd.Doç.Dr. Ali Oğuz BÜYÜKKİLECİ15.03.2014 15.03.2017
12113E496Ölçeklenebilir Hibrit Nesne Tanıma SistemiYrd.Doç. Dr.MUSTAFA ÖZUYSAL01.03.2014 01.09.2016
13213M271Koloidal Dörtlü Alaşım Znxcd- Xsysel-Y/Zncds Nanokristallerin Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi Ve Optik Özelliklerinin Alaşım Kompozisyonu, Tanecik Büyüklüğü Ve Katman Kalınlığı İle KontrolüProf.Dr. Serdar ÖZÇELİK01.04.2014 01.04.2016
14213M258Biyodizel Yakıtlarda Alevin Ötelenme (Lift-Off) Mesafesi Ve Ateşleme Gecikmesinin ÇalışılmasıYrd.Doç.Dr.Alvaro DIEZ01.04.2014 01.10.2016
15114E006Fotopolimerizasyon yöntemi ile fibere entegre yüksek verimli mod- seçici ızgara bağdaştırıcı üretimiProf.Dr.Mehmet Salih DİNLEYİCİ01.04.2014 01.04.2015
16114M019Türbülanslı akımlarda parçacık çökelme hızının tahminine yönelik bir yaklaşım geliştirilmesi ve farklı türbülans modellerinin uygunluğunun araştırılmasıDoç.Dr. Şebnem ELÇİ15.04.2014 15.04.2015
17113F349Metal-Yalıtkan Geçiş Özellikli VO2 İle Gate Oksitli Ve Gate Oksitsiz Alan-Etkili AygıtDoç.Dr. Gülnur Aygün ÖZYÜZER01.05.2014 01.05.2017
18113Y344Seramik Tübüler MF-UF-NF Membran Modüllerinin Mikro /Nanotasarımı Ve Endüstriyel Atıksu Yönetiminde Kullanılmalarının AraştırılmasıProf.Dr. Muhsin ÇİFTÇİOĞLU01/06/2014 01/06/2016
19113Z930Puccinellia Distans (Jacq) Parl.’Da Boron Hiperakümülasyonu Ve Tolerans Mekanizmalarının Proteomiks Yaklaşım Kullanarak AnlaşılmasıProf.Dr. Anne FRARY15.04.2014 15.04.2017
20114Z076Keçi Sütünün İnek Sütü ile Tağşişinin Belirlenmesi İçin Kemometrik Veri Analiz Yaklaşımlarına Dayalı Basit Ve Hızlı Spektroskopik Yöntemler GeliştirilmesiProf.Dr. Durmuş ÖZDEMİR01.05.2014 01.05.2015
21114Z081Dioksomolibden (Iv) Ve Dioksomolibden (Vı) Bileşiklerinin Çeşitli Pirimidin, Piperidin, Ksilendiamin Türevleri Ve Difeniletilendiamin İle ReaksiyonlarıProf.Dr. Hikmet Işıl SÖZÜER01.05.2014 01.05.2015
22213M668Teşhis ve Tedavi amaçlı ,Hedefe Yönlendirilebilen Mikro/Nanotaşıyıcı Sistemlerin GeliştirlmesiYrd. Doç. Dr. Sevgi Kılıç ÖZDEMİR15.08.2014 15.08.2017
23213M673 alt proje no (213m714)Prostat Ve Meme Kanseri Taşhisi Ve Tedavisi İçin Hedefli Plazmonik Nanokabukların GeliştirilmesiGülperi ÖKTEM (YÜRÜTÜCÜ) (YÜRÜTÜCÜ) Yrd. Doç. Dr. Hadi M. ZAREİE( PROJE YÖNETİCİSİ) MALZEME MÜH01.07.2014 01.07.2017
24114C082Kontrollü İlaç Taşınımının Ve Salınımının ESR Spektroskopisi İle ÇalışılmasıYrd. Doç. Dr. Yaşar AKDOĞAN15.05.2014 15.05.2016
25114Z116Domates’ te Birincil ve İkincil Metabolitler ve Anahtar Enzimler için Kantitatif Karakter Lokus AnalizProf.Dr. Sami DOĞANLAR15.08.2014 15.08.2017
26114O696Yarı Mamul Taze Meyve ve Sebzeler İçin Katmanlı Depozisyon Yönetimi ile Yeni Nesil İnce Yenilebilir Kaplamaların GeliştirilmesiYrd.Doç.Dr. Beste BAYRAMOĞLU01/09/2014  01/09/2016
27114F091Süperiletken Metamalzeme Temelli Terahertz Bant-Geçirgen FiltrelerProf.Dr. Lütfi  ÖZYÜZER01/10/2014  01/10/2016
28114M422Faz Doppler Anemommetresi, Sprey Momentum Akışı Ve Sprey Görüntüleme Benzin Direkt Enjektörleri AraştırmasıYrd. Doç. Dr. Alvaro DIEZ01.10.2014 01.10.2015
29114Z207Yeni 2′-ALKİL Türevlendirilmiş Klavuzon Türevlerinin Sentezlenmesi ve Potansiyel Anti-Kanser Özelliklerinin BelirlenmesiDoç Dr. Ali ÇAĞIR01/10/2014 01/04/2017
30114Z228Alkenil Oksiranların Organonborları İle Rodyum Katalizli Tepkimeleri: 4- Aril Yada 4- Alkenil Sübstitüye Allil Alkollerin Sentezinde Regio Ve Seçimli Bir YöntemProf.Dr. Levent ARTOK15.10.2014 15.10.2016
31114M233Elektro-Optik Sistemler İçin Koruyucu Nano Kaplamaların GeliştirilmesiYrd.Doç.Dr. Özgenç EBİL01/11/2014  01/11/2017
32113E346Micro-RNA Metabolik Ağ Kontrol Analizi İçin Veri AmbarıDoç.Dr. Jens ALLMER01/10/2014 01/10/2017
33114Z177Alternatif Açık Okuma Çerçeveleri’ne  Ait Yeni İnsan Proteinlerinin Tespiti ve DoğrulanmasıDoç.Dr. Jens ALLMER15/11/2014  15/11/2014
34114Z292Darbe Altında Işıma Yapan Polimerik Filmler ve Lif Denetmenlerinin Üretilmesi ve uygulamalarıMustafa Muammer DEMİR15.10.2014 15.10.2016
35114Z318Sulu Ortamda Yapışkanlık Özelliği Gösterebilen Malzemelerin Elde Edilmesi ve Farklı Yüzeylere Olan Yapışkanlıklarının Esr Spektroskopisi İle ÇalışılmasıYrd. Doç. Dr. Yaşar AKDOĞAN15/10/2014 15/10/2017
36114Z385Baldaki Sahteciliğin ve Tağşişin Belirlenmesi İçin Kemometrik Veri Analizine Dayalı Basit ve Hızlı Moleküler Spektroskopik Metotların GeliştirilmesiProf.Dr. Durmuş ÖZDEMİR15/10/2014  15/10/2016
37114C102Çok katmanlı sistemlerde arayüz akustik dalgalarının modellenmesi ve çoklu akustik uygulamaları geliştirilmesiYrd.Doç.Dr. Onursal ÖNEN01/0/2014 01/082016
38114M592Kendini Soğutan Malzemelerin GeliştirilmesiYrd.Doç.Dr. Erdal ÇETKİN01.11.2014 01/112017
39114Z701Doksorubisin İlaç Dirençlilik Mekanizmalarının Genomik Yöntemlerle Tesit EdilmesiDoç.Dr. Ahmet KOÇ15.11.2014 15.11.2015
40114Z563Sitokinin Sentezlemesini Aşıp İfadeleyen Domates Bitkilerinde Kuraklık Stresine Karşı Toplam Yaprak ve Nükleer Proteom TepkisiProf.Dr. Anne Frary01.12.2014 01.12.2016
41114C139Altıgen Optik Örgütlerde Ultra-Soğuk Rydberg Atom FiziğiYrd.Doç.Dr. Sevilay SEVİNÇLİ03.11.2014 03.11.2016
SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1112M701Farklı Metodlarla Hazırlanmış Tungsten Ve Zirkonya Yüklü Sba-15 Katalizörlerle Palmitik Asit Ve Setil Alkol EsterifikasyonuProf. Dr. Selahattin YILMAZ01.04.2013 01.04.2015
2112T946Yüksek Kalite İnce Kataliz Filmler Üzerine Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemleri İle Kontrollü Grafen Büyütülmesi, Karakterizasyonu Ve UygulamalarıDoç Dr. Yusuf  SELAMET01.04.2013 01.04.2016
3112M822Çelik Fiber Katkısının Darbe Yüküne Maruz Kalan Betonarme Elemanları Dayanımına Olan EtkileriYrd. Doç. Dr. Selçuk SAATÇİ15.03.2013 15.03.2015
4112S554PH Cevaplayabilen Peg-Peptid Konjugatı Bazlı Anti kanser İlaç Taşıyıcı Sistemleri GeliştirilmesiYrd. Doç. Dr.   Ayben TOP15.04.2013 15.04.2016
5112T773Eptaksiyel Grafen Nanoşerit AğlarıYrd. Doç. Dr. Cem ÇELEBİ15.03.2013 15.03.2016
6210T173Geometrik representations and symmetries of graphs,maps and other discrete structures and applications in scienceProf.Dr. Türker BIYIKOĞLU01.09.2011 01.09.2014
7112M568Nanlifli Yapıda, Sinir Büyüme Faktörü Yüklü Mikro Küreleri İçeren Jelatin Bazlı Dok İskeletlerinin Hazırlanması Ve KarakterizasyonuProf. Dr. Sacide ALTINKAYA01.01.2013 01.01.2014
85130005Mısırda Besinsel Açıdan Önemli Karekterler İçin Metabolik Analizler Ve Moleküler IslahProf. Dr. Sami DOĞANLAR01.05.2013 31.03.2015
9212T201Türk Ve Slovenya Fındıklarında Genetik Çeşitlilik Ve İlişkilendirme AnalizleriProf. Dr. Anne FRARY15.06.2013 15.06.2016
10113O200UV Işınını yayan diyotların taze sıkılmış elma suyunun pastörizasyonunda alternatif bir teknoloji olarak kullanılabilirliğinin araştırılmasıDoç Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK01/08/2013  01/08/2014
11113Z221Enin Korbanatların Olefilmler ile Paladyum Katalizli Tepkimeleri Divinilallenlerin Enatiyo Saf Sentezinde yeni bir MetodProf.Dr.Levnt ARTOK01/07/2013 01/07/2014
12212T186Sistemik Mantar İlaçlarına Karşı Gelişen İlaç Direnlilik Mekanizmalarının BelirlenmesiDoç Dr. Ahmet KOÇ15/07/2013 15/07/2015
13112T507Development Of Novel Motors And Rotors For NanodevicesYrd Doç.Dr. Hadi M. ZAREİE 01.12.2012 01.12.2014
14110T759Smart Nanostructure Arrays For Detection Of Multiplex BiomoleculesYrd Doç.Dr. Hadi M. ZAREİE01/04/2011  01/04/2014
15113Y042Karaburun yarımadasındaki deniz suyu girişimi ve denize boşalımının hidrojeolojik çalışmalar ve matematiksek modelleme ile araştırılmasıProf.Dr. Alper BABA15.09.2013 15.03.2016
16113E147Farklı Kinematik Modellere Sahip Ana ve Bağımlı Robotları Olan Telerobotik Sistemin Geliştirilmesi:Teori ve uygulamalarıDoç Dr. Enver TATLICIOĞLU01.10.2013 01.10.2015
17113Z146Yeni 5,6-Dihidro-2h-Piran-2-On Türevlerinin Kanserli Ve Sağlıklı Pankreas Hücreleri Üzerinde Sitotoksit Aktivitelerinin Mekanistik İncelenmesiDoç Dr. Ali ÇAĞIR01.11.2013 01.11.2015
18113Z362İnsan Th17 Oluşumunda RORC2’nin Partnerlerinin Açığa ÇıkmarılmasıProf.Dr. Ayten NALMANT ALDANMAZ01.11.2013 01.11.2016
19113Z371İnsanda apoptuzu düzenleyen uzun kodlamayan RNA’ ların belirlenmesi ve fonksiyonel karakterizasyonuYrd. Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL01.12.2013 01.06.2016
20113Z1552,4-Enin Oksiranların Grignard Reaktifleri İle Demir Ve Bakır Katalizli 1.5-(Sn2)-Sübstitüsyon TepkimeleriProf. Dr. Levent ARTOK01.12.2013 01.12.2015
21113Z157Floresan Özellik Gösteren Syn-Biman Bileşiklerinin Metal Katalizörleri Eşliğinde Sentezlenmesi Ve Foto-Fiziksel Özelliklerinin BelirlenmesiYrd Doç.Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU01.11.2013 01.11.2015
22113Z088Notch Yolağının Epitelyal-Mezenkimal Geçişte Ve Migrasyon/Invazyonu Tetiklemede Aracı Olarak Kullandığı Yeni Hedef Genlerinin TanımlanmasıYrd Doç.Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL15.06.2014 15.06.2017
23113Z172Protonlanmış Peptitlerden Elde Edilen Aiyonlarının  Gaz-Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre İle İncelenmesiYrd Doç.Dr. Talat YALÇIN01/112013 01.11.2015
24113M270İl Yerli Üretim Ultrasyon Kontrast Maddesi olan Mikroköpükcüklerin IN-VİTRO IN-VİVO Karakterizasyonlarının yapılması Yrd Doç.Dr. Sevgi KILIÇ ÖZDEMİR15/10/2013  15/10/2016
25113E107Trafik Sahnelerinde Tüm Yönlü ve PTZ Kameralar ile Araç Tespiti ve Sınıflandırılması Yrd Doç.Dr.Yalın BAŞTANLAR01/10/2013  01/04/2016
26113Z401Deniz Pancarı Bitkisinde Mangan Toleransında Rol Oynayan Genlerin TanımlanmasıDoç Dr. Hüseyin Çağlar KARAKAYA01/09/2013 01/09/2014
27113C002İki Higgs Dublet Modelinde Vektör Benzesi FermiyonlarDr.Beste KORUTLU01/04/2013 30/03/2015
285130037Ayçiçeğinde Orobanşa Dayanıklılık İçin Moleküler Markörlerin GeliştirilmesiPr.Dr. Sami DOĞANLAR01.11.2013 30.09.2015
29113S464(R)-Klavuzon Z’nin Karaciğer Kanser Hücreleri Ve Karaciğer Kanser Kök Hücreleri Üzerindeki Antikanser Özelliklerinin İncelenmesiDoç.Dr. Ali ÇAĞIR15.11.2013 15.11.2014
30113S489Hexosaminidase A Ve Sialidaz Enzim Eksikliği Bulunan Fare Beyinlerinin Immünohistokimyasal, Biyokimyasal Ve Moleküler Biyolojik Yöntemler Ile AnaliziDoç.Dr. Volkan SEYRANTEPE01.12.2013 01.12.2014
SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1111S392Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında bioaktif sfingolipid genlerin ekspresyon ve protein düzeyleri ve klinik seyire etkileriDoç.Dr. Yusuf BARAN15.04.2012 15.04.2015
2111O633Domates (solanum Iycopersicon L.)’ de tuza  dayanıklılık için yüksek çözünürlükte haritalanmaDoç. Dr. Sami DOĞANLAR01.05.2012 01.05.2015
3111M604Mekanik titreşimlerin meme kanseri hücrelerinin davranışlarına etkisiYrd. Doç. Dr. Engin ÖZÇİVİCİ01.05.2012 01.05.2015
4111T960Biyo sentetik hibrit polimerlerin RAFT polimerizasyonu ile üretilmesi ve hücre membramıyla etkileşimlerinin vücut dışında değerlendirilmesiDoç. Dr. Esma Volga  BULMUŞ ZAREIE01.04.2012 01.04.2015
5111T896Lizozomal Katepsin A Enziminin Vazoaktif Peptid Biyolojisindeki RolüDoç. Dr. Volkan SEYRANTEPE01.06.2012 01.06.2015
6111M597Sesötesi kabarcık rezonansına dayanan elastomer eyleyiciYrd. Doç. Dr. Barbaros ÖZDEMİREL15.03.2012 15.03.2014
7111T935Protonlanmış Peptitlerin Parçalanma Patikalarının Hesapsal Kimya Yöntemleriyle İncelenmesiDoç. Dr. Nuran ELMACI IRMAK01.06.2012 01.06.2015
8110T732Atomik Kuvvet Mikroskobu Uygulamaları İçin Yüksek Hizli, ve Dinamik Görüntüleme Metodunun GeliştirilmesiYrd. Doç. Dr. Müjdat BALANTEKİN01.04.2011 01.04.2013
9211T151Karbon Nanotüp Büyütmelerinde Oksitleyicilerle Tüp Çapının Kontrolünde Etken Mekanizmanının AraştırlmasıDoç. Dr. Yusuf  SELAMET01.04.2012 01.04.2013
10211T137Tarım ilacı kalıntılarının tespit edilmesi için optik enzim sensörü geliştirilmesiProf.Dr. Seher Fehime ÇAKICIOĞLU ÖZKAN01.06.2012 01.06.2013
11112T068İnce film güneş pilleri için titanyum üzerinde mıknatıssal saçtırma tekniğiyle üretilmiş Cu2znsn4 yarırıiletkeniDoç.Dr. Gülnur Aygün ÖZYÜZER01.06.2012 01.06.2013
12112M141Patlamaya Dayanıklı Yarı Küresel Tekrarlı Çekirdek Malzemesi İhtiva Eden Sandviç Yapılarının Geliştirilmesi Ve OptimizasyonuDoç.Dr. Alper TAŞDEMİRCİ01.11.2012 01.11.2014
13112M294Metal Organik Yağ Yapılarının(Mof) Sntezlenmesi Ve Metan Reformer Çıkış Gazının Saflaştırılması İçin KullanılmasıProf.Dr. Seher Fehime ÇAKICIOĞLU ÖZKAN01.11.2012 01.11.2015
14112T410Lizozomal Neul ve Neu Sialidazın Yağ Metabolizmasındaki Biyolojik Rolü:Lİpodom AnaliziDoç.Dr. Volkan SEYRANTEPE01.10.2012 01.10.2014
15112T558Proton Kopartılmış Peptit Türevlerinin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre İle İncelenmesiDoç.Dr. Talat YALÇIN01.12.2012 01.12.2014
16112M170Çift cidarlı cephelerin akış ve enerji modellemesi yapılarak performanslarının nicel olarak incelenmesi ve sundukları mimari olanakların nitel sorgulanmasıYrd.Doç.Dr. Tahsin BAŞARAN01/012013 01.01.2015
17112O439Sucuk Üretiminde Ticari Starter Kültürlerle Birlikte Kullanılan Debaryomyces Hansenii Ve Yarrowia Lipolytica’nın Sucuk Kalitesi Üzerindeki EtkisiDoç.Dr. Figen KOREL01.01.2013 01.11.2013
SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1110O675Biberde Kö-Uru Nematoduna Dayanaklılık Sağlayan N Geninin Haritalanması ve Moleküler IslahıProf.Dr. Anne FRARY15.05.2011 15.05.2014
2110T782Bisikloaril substitentli(R)-5.6-Dihidro-2H-pyran-2-on türevlerinin anti tümör özelikleri Laboratuardan klinik öncesi çalışmalaraYrd.Doç.Dr. Ali ÇAĞIR15.04.2011 15.04.2014
3110T679Tam Çözülebilen Q-Diferansiyel ve Değişken Parametreli Sonsuz Burgers Hiyerarşi ModelleriYrd.Doç.Dr. Şirin Atılgan BÜYÜKAŞIK01.04.2011 01.04.2013
4110T917Bor Toksisitesinin Moleküler Mekanizmalarının AraştırılmasıDoç.Dr. Ahmet KOÇ01.05.2011 01.05.2014
5210T006TRNA’lardan kökenlenen Küçük RNA fragmanlarının Etkileştiği Komplekslerin Tanımlanması ve Gelişim Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıYrd.Doç.Dr. Bünyamin AKGÜL 01.04.2011 01.04.2014
6110T895Irf6’nın notch Yolağının Hücre Bölünmesini Engeleyici ya da Uyarıcı Etkilerindeki belirleyici Rolünün AraştırılmasıYrd.Doç.Dr. Özden Yalçın ÖZUYSAL15.04.2011 15.04.2014
7210T035Anormal Çalışan Yarım Kanalların Oluşmasına Yol Açan C*26 Mutasyonları Epidermisteki Keratinosidlerin Kalsiyum İyon Dengesini Değiştirerek Bu Hücrelerin Farklılaşma Mekanizmalarını EtkilerYrd.Doç.Dr. Gülistan Meşe ÖZÇİVİCİ01.04.2011 01.04.2014
8110O780Karaburun yarımadasında yetişen ‘Hurma Zeytinin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özeliklerinin KarakterizasyonuDoç.Dr. Fatma Banu ÖZEN Müh. 01.06.2011 01.06.2013
9110M602Siltli Zeminlerde Konsolidasyon Karakterlerinin Cpt Koni Direncine Ve Sıvılaşma Direncine EtkisiYrd.Doç.Dr. Nurhan ECEMİŞ 01.04.2011 01.04.2013
10110M739Nadir Toprak Ve Geçiş Elementleri Katkılı Titan Kompozitlerinin Nanotasarımı Ve Yapay Fotosenteze Yönelik Kulanımlarının Araştırılması Prof.Dr. Muhsin ÇİFTÇİOĞLU 01.05.2011 01.11.2013
11110M440Kontrollü Salım Özeliklerine Sahip Antimikrobiyel Nanokompozit Gıda Ambalaj Filmlerinin GeliştirilmesiProf.Dr. Sacide ALTINKAYA 01.05.2011 01.05.2013
12111S018B-Hekzosaminidaz A Ve Sialidaz Enzim Eksikliği Olan Farelerde Beyin LipidProfilinin ÇıkarılmasıDoç.Dr. Volkan SEYRANTEPE01.06.2011 01.06.2012
13111T026Nanometre Ölçeğinde yapışma : Göğüs kanseri hücreleri ve normal epitelyum hücrelerYrd.Doç.Dr. Devrim Pesen OKVUR01.08.2011 01.02.2014
14111M408Yara Örtüsü Uygulamaları İçin Equisetum Arvense Özütü Yüklü Biyomalzemelrin Hazırlanması ve KrekterizasyonuDoç.Dr. Oğuz BAYRAKTAR 01.08.2011 01.08.2012
15111T318Grafin İçeren İşlevsel Nanoyapıların Tasarım Ve Elektronik ÖzellikleriDoç.Dr. Ramazan Tuğrul SENGER15.10.2011 15.10.2014
16111T088Altın Katalizörlüğünü Enantiyoseçici Eklenme/Halkalaşma TepkimeleriYrd. Doç. Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU01.11.2011 01.11.2013
17111M209Akışkan-Yapı Etkileşimi Problemlerinde Birleşik Sayısal/Asimtotik Algoritmalar:Baraj Yıkımı İle Oluşan Akış Ve Diğer UygulamalarPof. Dr. Oğuz YILMAZ15.10.2011 15.10.2013
18111T547Nanometre Ölçeğindeki Protein Desenleri Üzerinde İşgalci-Ayak OluşumuYrd.Doç.Dr. Devrim Pesen OKVUR01.11.2011 01.05.2014
19210T0922-4 Eninlerin Geçiş Metal Katalizli Alkoksikarboniliasyon ve C-C Kenetlenme Tepkimeleri Oluşan Fonksiyonel Vinilalen Ürenlerin Altın Katalizli TepkimeleriProf.Dr. Levent ARTOK01.09.2011 01.09.2013
20111T577Erişkin Kök Hücrelerinde Doku yönelimi ve Dış Mekanik Etkilere Bağlı Gelişen Alt Yapısal Değişikliklerin KarakterizasyonuDr. Engin ÖZÇİVİCİ15.09.2011 15.09.2014
21111E147Ms Homolog Özelliğe Dayalı Veritabanı Aramalarının Kapsamının GenişletilmesiYrd.Doç.Dr. Jens ALLMER01.10.2011 01.10.2012
22111M435Kumlarda Ve Siltli Kumlarda Sıvılaşmanın Ve Sıvılaşma Sonrası Direncin Belirlenmesinde Sarsma Tablası DeneyleriYrd.Doç.Dr. Nurhan ECEMİŞ 01.11.2011 01.11.2012
23210T154Kitosan Nano-Parçacıklar İle Rekombinant Esteraz ImmobilizasyonYrd.Doç. Dr. Gülşah MOHAMMED01.04.2011 01.02.2012
SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1109O797 Haşhaş Moleküler Genetik Analizler Doç.Dr. Anne FRARY01/04/2010 01/04/2013
2109T718Süpernova Patlamaları ve Puslar Dönmeleri İçin Yeni Bir Mekanizma Önerilmesi Prof.Dr. Durmuş Ali DEMİR01/04/2010 01/04/2012
3109T903 Organodiamin Gruplarıyla Şekillendirilen Açık Kristal Yapılı Polyoksometalfosfatların Hidrotermal Sentezi ve Tek Kristal Yapılarının Karakterizasyonu Doç.Dr. Mehtap EANES15/04/2010 15/04/2012 
4109T905Görünmez Nanotanecikler İçeren Kırılma İndisi Yüksek Şeffaf Polemerik Nanokompozitlerin EldesiDoç.Dr. Mustafa Muammer DEMİR01/05/2010 01/05/2012
5109M450Çok Katlı Konut Yapılarının Enerji Performansları İle Tasarım Verimlilik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin BelirlenmesiDr.Zehra Tuğçe KAZANASMAZ15/04/2010 15/04/2012
6109E240Tamamen Optik Paket Anahtarlamalı Ağlar İçin Düğüm TasarımıDoç.Dr. Mehmet Salih DİNLEYİCİ01/03/2010 01/03/2012
7109M615Kendiliğinden Yerleşen Tiksotropinin Kalıp Basıncı Yüzey ve Dürabilite Özelliklerine EtkilerYrd.Doç.Dr. Tahir Kemal ERDEM01/04/2010 01/04/2012
8109M494Ultrason Kontrast Ajanlarının Geliştirilmesi ve KarakterizasyonuYrd.Doç.Dr. Sevgi Kılıç ÖZDEMİR  15/04/2010 15/10/2012
9109T695Metal Oksit Yüzeylerinin Çözeltilerdeki Yük Dağılımının Atomik Kuvvet Mikroskopu ile BelirlenmesiProf.Dr. Mehmet POLAT15/04/2010 15/04/2012
10209T116Endojen Sirna’ların Transkripsiyon Sonrası Gen Regülasyondaki Rollerin AraştırılmasıYrd.Doç.Dr. Bünyamin AKGÜL05/02/2010 15/02/2011
11209T120Türkiye Balları İçin Atomik ve Moleküler Spektrometrik Teknikler Kullanılarak Kemometrik SınıflandırmaDoç.Dr. Durmuş ÖZDEMİR15/02/2010 15/02/2011
12109 E209Biyolojik-Kimyasal Reaksiyonlar Benzetimi İçin Monte Carlo TeknikleriYard.Doç.Dr. Mustafa Aziz ALTINKAYA01/03/2010 01/03/2012
13109K590Büzülen Kentlerin Yeniden Canlandırılmasına Yönelik Bilgi ve Strateji Oluşturulmasına KatkıDr.Güldem ÖZATAĞAN01/03/2010 01/03/2013
14110M104Nano Kalsit (Caco3) üretimi Yrd. Doç. Dr. Ekrem ÖZDEMİR01/10/2010 01/04/2013
15109O866Peyniraltı Suyu Proteinlerinden Gıda Endüstrisinde Kullanılabilecek Protein Ve Peptid Nanotüplerin ÜretilmesiProf.Dr. Hayriye Şebnem HARSA01/04/2010 01/04/2011
16110M221Çimento Esaslı Sensör ÜretimiAr. Gör. Egemen TEOMETE15/11/2010 15/11/2013
17110M240Baraj Yıkılması Sonucu Oluşan Taşkının Deneysel ve Nümerik Metodlar ile Araştırılması-Gerçek Barajlara CBSOrtamında UygulanmasıProf.Dr. Gökmen TAYFUR 01/04/2011 01/10/2013
18110T099Çeşitli Mikroalglerin Karotenoid İçeriklerinin Kromatoğrafik/spektroskobik  Yöntemlerle Araştırılması Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU 01/10/2010 01/04/2013
19110T248Terahertz Işıyan Mesallarda C-ekseni Jeosephson Akım yoğunluğunun Yüzey Alan ve Oksijen Doping BağımlılığıDoç. Dr. Lütfi ÖZYÜZER 01/11/2010 01/11/2013
20110T387Sayısal  Çok- Tanecik Fiziği Yöntemlerini Kullanarak Yüksek Sıcaklık Süper iletkenleri ile Manyetik Yarı İletkenlerin Elect. Öz. İncelenmesiProf. Dr. Nejat BULUT01.11.2010 01.11.2012
21110T412Naif  CD4+T Hücrelerinden Th 17 Fenotipinde Efektör T Hücrelerinin Oluşturulması ve Th 17 Farlılaşmasında Rol Oynayan mikroRNA’ların BelirlenmesiYrd. Dç. Dr. Ayten NALBANT 01.10.2010 01.10.2013
22110T571Stiren Türevlendirilmiş Çalkon ve Flavanon Kütüphanelerinin Anti-Kanser Özelliklerinin İncelenmesiYrd. Doç Dr. Ali ÇAĞIR 01.12.2010 01.12.2011
23110T581Alkenilboron Bileşiklerin Rodyum C-H Aktivasyon/Karbonilasyon Prosesleri İle İndenon ve İndanon Yapılarının SenteziProf.Dr. Levent ARTOK 01.01.2011 01.01.2012
SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1108T664CeO2 Nanoparçacıklarının Hidrotermal Metotla SenteziDoç. Dr. Mehtap EANES15/01/2009  15/01/2010
2108T446Silika ve Yarı-İletken Nanoparçacıkların Epitel ve Makrofaj Hücreleriyle Etkileşmelerinde Nanoparçacık Büyüklüğü ve Yüzey Yükünün Rolü ve Hücrenin Biyolojik YanıtıProf. Dr. Serdar ÖZÇELİK15/01/2009  15/01/2011
3108M622Titreşim Ölçümlerine Dayanan Hasar Azaltıcı Kontrol Ve Ömür Uzatma SimülatörüDoç. Dr. Serhan ÖZDEMİR15.02.2009  15/02/2010
4108T985Alkinil Gruplu Doymamış Bileşiklerin Karbonilatif TepkimeleriProf. Dr. Levent ARTOK01/03/2009  01/03/2010
5108T718Kendiliğinden Organize Tekkatman Kaplama Tekniği ile ITO Yüzeyinin İyileştirilmesi ve OLED Veriminin ArtırılmasıDoç. Dr. Salih OKUR01/03/2009 01/03/2012
6108T798Metal Ve Organometallerin Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (Spme) Ve Katı Faz Ekstraksiyon (Spe) Yöntemleriyle Türlendirilmesi Ve Kromatografik/Atomik Spektrometrik Tekniklerle TayiniProf. Dr. Ahmet EROĞLU01/04/2009  01/04/2011
7108T523Mayada Bor Dirençliliği Sağlayan Genlerin Bitki Homologlarının Fonksiyonel AnaliziYrd. Doç. Dr. Çağlar KARAKAYA15/03/2009 15/03/2011
8108T783Biyodizel Karişimlarinin Kalite Tayini İçin Yeni Ve Hizli Kemometrik Ve Spektroskopik Çok Değişkenli Kalibrasyon Tekniklerinin GeliştirilmesiDoç. Dr. Durmuş ÖZDEMİR15/03/2009  15/03/2011
9106T597Nanotellerde ve Moleküler Yapılarda Spin Bağımlı İletkenlik ve Manyetik ÖzelliklerDoç. Dr. R. Tuğrul SENGER01.07.2007  01/07/2010
10108E249Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak HizalanmasıDoç. Dr. Bilge KARAÇALI  01/02/2009 01/02/2011
11109T040Kitosan Bazlı Biyo-Uyumlu Emülgatör Üretimi Karekterizasyonu ve Yağ Dispersiyon Kinetiğine Olan Etkisinin İncelenmesiProf.Dr. Mehmet POLAT01/08/2009 01/08/2010
12109M028Helicobacter Pylori?Nin Eradikasyonunda Etkili Uçucu Yağların Ve/Veya Klaritromisinin kitosan Bazlı Mikrokürelerden Kontrollü SalimiDoç.Dr. Funda TIHMINLIOĞLU 01/08/2009      01/08/2010
13109T534Metal Kataliz İnce Filmlerin Ölçülü İndirgenmesi İle Karbon Nanotüp Büyümesinin KontrolüYrd.Doç.Yusuf SELAMET 01/08/2009   01/082010
14109T327 Sulu Ortamlarda Bulunan Zehirli Elementlerin Tayini için bir Hidrür Oluşturulmalı Lazer Plazma Spektroskopisinin,Tasarım,Kurulum ve Optimizasyon Çalışmaları Doç.Dr. Şerife Hanım YALÇIN15.11.2009 15/05/2012 
15109S215Hormona Dirençli Prostat Kanseri Hücrelerinde Dosetaksel Tetiklediği Apoptozisde Seramid Genlerinin ve Ürünlerinin RolleriDoç.Dr. Yusuf Baran01/11/2009 01/11/2010 
16109T240Farklı Kaliksaren Molekülleri İle Modifiye Olmuş Karbon Nanotüp Bazlı Karbon Monoksit Sensörlerin GeliştirilmesiDoç.Dr. Salih OKUR01/01/2010 01/01/2013 
17109T430Peptit Türevlerinin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre İle İncelenmesiDoç.Dr. Talat YALÇIN01/01/2010 01/07/2012 
SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1107S317Moleküler Hedefli Ajan Uygulanan Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Dirençlilik Mekanizmaları, Etkinleştirilen Sinyal İleti Yolları ve Dirençliliğin Geri Dr. Yusuf BARAN01/02/2008 01/02/2011
2107M602Jet Akışlarındaki Kararsızlıkların Kontrolü ile Isı Transferinin ArtırılmasıYrd. Doç. Dr. Ünver ÖZKOL15/02/2008 15/08/2010
3107T795Işıma Yapan Polimerik Lif Demetlerinin Elektrodokuma Metodu ile Eldesi ve Optik Özelliklerinin TanımlanmasıDoç. Dr. Mustafa M. DEMİR01/03/2008 01/03/2010
4107T709Tümleyen ve Bütünleyen Alt Modüllerin Homolojik ÖzellikleriDoç. Dr. Dilek YILMAZ      01/03/2008 01/03/2010
5107O690Floresanlı Yerinde Hibritleme (Fish) Yöntemi ile Bazı İndikatör ve Patojen Bakterilerin İzmir’de Satışa Sunulan Su, Minimum İşlem Görmüş Bazı Sebze ve Çiğ Kanatlı Etlerinde SaptanmasıDr. Ayşe Handan BAYSAL    01/03/2008  01/03/2010
6107M628Çapraz-Kama Haddeleme Prosesinin Teknik Özelliklerinin Türk ve Belarus Endüstrileri İçin DetaylandırılmasıProf. Dr. Mustafa GÜDEN        15/06/2008  15/06/2010
7107A015SAVM031Doç. Dr. Metin TANOĞLU        15/06/2008  15/06/2010
8108T238Özgün Josephson Eklemlerinden Yüksek Güçlü Terahertz IşımasıDoç. Dr. Lütfi ÖZYÜZER        01/07/2008 01/07/2009
9108T547Atom Ve Molekül Dinamiğinin Yarıklasik Başlangıç Değer (SC-IVR) Gösterimi İle HesabıYrd. Doç. Dr. Celal HARABATI        01/10/2008 01/10/2010
10108O591Üzüm Çekirdeği Özütü İçeren Fonksiyonel Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi Ve Çeşitli Gıdalara UygulanmasıYrd. Doç. Dr. Figen KOREL       01/10/2008 01/10/2009
11108T181İnsan p53 Tümör Süpressör Gen Aktivitesinin Redoks RegülasyonuYrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇ           01/08/2008 01/02/2011
12108K271Trafik Kazalarının Önlenmesinde Dinamik Veri Yönetimi İle Erken Uyarı Sistemi: İzmir’In Kaza-Yoğun Caddelerinde Pilot ÇalışmaYrd. Doç. Dr. Yavuz DUVARCI      01/10/2008  01/04/2011
13108T376Ultrasonik Nebulizasyon Metodu ile Sulu Çözeltilerden Oluşturulan Metal Aerosollerin Lazer Oluşturmalı Plazma Spektroskopisi ile AnaliziDoç. Dr. Şerife YALÇIN     01/11/2008 01/11/2011
14108T614Oksomolibden Bileşiklerinin Çeşitlfenilendiamin Ve Bazı Naftalendiamin Türevleriyle ReaksiyonlarıProf. Dr. H. Işıl SÖZÜER   15/10/2008  15/10/2009
15108M353Biyoaktif Maddelerin Kontrollu Salımı İçin Kompozit Veya Karışımlardan Oluşan Aktif Yenilebilir Gıda Ambalaj Malzemeleri GeliştirilmesiProf. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU  01/11/2008 01/11/2011
16108M335Mermer Anıt Yüzeylerinin Polimer Nanokompozit Filmler Ile KorunmasıDoç. Dr. Funda TIHMINLIOĞLU01/12/2008  01/12/2010
17108O478Susam (Sesamum Indicum L.)’Da Genomik Ve Metabolomik KarakterizasyonDoç. Dr. Sami DOĞANLAR  01/12/2008 01/12/2011
18108T631Termal Kararlı Mikrobiyal Enzimlerinin Keşfi Ve Biyokimyasal KarakterizasyonuYrd. Doç. Dr. Gülşah MOHAMED   01/12/2008  01/12/2009
SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1106T417Proteomik Yaklaşım: Bakteriyel Isı Şoku Proteini GroEL’e Cevaben T Lenfosit Sitokin Profillerinin ÇıkarılmasıYrd.Doç.Dr. AYTEN NALBANT          01/01/2007  01/01/2009
2106M353Patlama ve Balistik Tehditlere Karşı Koruyucu Çok Katmanlı Malzeme Sistemlerinin Yüksek Deformasyon Hızlarında Mekanik ve Nümerik Test Metotlarının Geliştirilmesi ve OptimizasyonuYrd.Doç.Dr. Alper TAŞDEMİRCİ  01/02/2007  01/02/2010
3106Y309 Moment Aktaran Mevcut Çelik Çerçeve Kiriş-Kolon Bileşimlerinin Deprem Davranışlarının Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemeler Kullanılarak GeliştirilmesiYrd.Doç.Dr. Özgür EĞİLMEZ 15/02/2007 15/02/2010
4107T475Genomik Profilleme Yöntemiyle T Lenfositlerinde Apoptozu Düzenleyen mikroRNA’ların TanımlanmasıYrd. Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL 01/10/2007 01/10/2010
5107T117 Üstün Dielektrik Özelliklere Sahip İnce HfO2 Filmlerin Büyütmeye Eş Zamanlı Spektroskopik Elipsometrik Saçtırma Yöntemi İle Üretimi Ve KarakterizasyonuDr. Gülnur Aygün ÖZYÜZER01/07/2007  01/07/2010
6107T569Kararlı Fotonik Kristal Optik Fiber ve Çizgisel Kusurlu Dalga Kılavuzu TasarımıYrd. Doç. Dr. Hüseyin S. SÖZÜER01/10/2007 01/10/2009
7107T235Oryantasyon Değiştiren Ek Boyutlu Uzayların Boşluk Enerji Yoğunluğu ve Kaluza-Klein Modları Üzerindeki EtkileriProf.Dr. Recai ERDEM 01/11/2007 01/11/2009
8107T037Yakın Enfraruj Spektrometresi ile Zeytinyağı Tağşişinin Kolay ve Hızlı Tespiti İçin Genetik Algoritmalara Dayalı Kemometrik Metodlar GeliştirilmesiDoç.Dr. Durmuş ÖZDEMİR    01/07/2007 01/07/2009
9107M353Değişken Sönümleme Katsayılı Amortisörlerin Deprem Simülasyonu ile Üç Katlı bir Yapıya Olan Etkisinin DeğerlendirilmesiYrd. Doç. Dr. Gürsoy TURAN  01/12/2007 01/12/2009
10107E024Klasik Türk Müziği Kayıtlarının Otomatik Olarak Notaya Dökülmesi ve Otomatik Makam TanımaYrd.Doç.Dr. Barış BOZKURT 01/08/2007 01/08/2010
11107M307Kateşol-O-metiltransferaz (KOMT) Enzim Aktivitesinin Bitkilerden Elde Edilen Bazı Alkaloitler ve Fenollerle EngellenmesiDoç. Dr. Oğuz BAYRAKTAR01/11/2007 01/11/2009
SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1104Y323Tahtalı Havzasında Hidrodinamik Çevrimin Modellenmesi ve Düşeyde Akım Profilinin Sıcaklılkla İlişkilendirilmesiYrd.Doç.Dr. ŞEBNEM ELÇİ 01/01/2006 01/10/2007
2104M365Nanokompozit Malzemelerin Polimer Ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirlmesi ve KarakterizasyonuDoç.Dr. METİN TANOĞLU01/01/2006  01/10/2007
3105T109Magnetron Sputtering Yöntemiyle Büyütülen manyetik Tünel Eklemleri’nin Yapısal, Elektronik ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesiYrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN TARI  01/01/2006 01/01/2009
4105M368Üstüniletken Magnezyum Borür Tellerinin Yüksek Akım ve Yüksek Manyetik Alan Uygulamaları için GeliştirilmesiYrd.Doç.Dr. SALİH OKUR   01/03/2006 01/03/2008
5105T462Yüksek Saflıkta Karbon Nanotüp Üretilmesi ve Elektriksel, Mekanik ve Yapısal KarakterizasyonuYrd.Doç.Dr. YUSUF SELAMET 01/05/2006  01/04/2009
6105T134Lazer Oluşturmalı Plazma Spektroskopisi (LIPS) İle İyon Ekilmiş Yüzeylerin 3-Boyutlu KarakterizasyonuYrd.Doç.Dr. ŞERİFE YALÇIN   01/01/2006  01/01/2008
7105T384Tek kullanımlık MALDI targetlerin geliştirilmesiYrd.Doç.Dr. TALAT YALÇIN  01/05/2006  01/05/2008
8105T4295-Substitüentli alfa-beta-Doymamış Laktonların Sentezlenmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesiYrd.Doç.Dr. ALİ ÇAĞIR    01/05/2006  01/05/2009
9105M366Uçucu Kül ve Doğal Zeolitin Beraber Kullanılarak Borun Atık Sulardan UzaklaştırılmasıDoç.Dr. HÜRRİYET POLAT    01/03/2006  01/03/2008
10105M358Nano Boyutta Çinko Borat Üretimi ve Endüstriyel UygulamalarıProf.Dr. DEVRİM BALKÖSE  01/03/2006 01/03/2008
11105Y263İlköğretim Okullarında Bina-İçi Çevresel Kalitenin DeğerlendirilmesiYrd.Doç.Dr. SAİT SOFUOĞLU    15/11/2006  15/11/2009
12106T053Üstüniletkenlerdeki Josephson Girdap Akısının Terahertz IşımasıDoç.Dr LÜTFİ ÖZYÜZER     01/07/2006 01/07/2008
13106T111Kitin ve Kitosan Biyosorbentlerinin Pembe Karides (Parapenaeus Longirostris) Kabuk Atıklarından Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Karşılaştırmalı Zehirli Metal Adsorpsiyon ÇalışmalarıDoç.Dr. HÜRRİYET POLAT   01/07/2006  01/07/2008
14106T385Paladyum ve Rodyum Katalizli Tandem Karbonilatif Kenetlenme TepkimeleriProf.Dr. Levent ARTOK      01/09/2006 01/09/2008
15106T447Hidrodinamik’te Doğrusal Olmayan Vorteks-Silindir Etkileşim ModelleriProf.Dr. Oğuz YILMAZ     01/09/2006  01/09/2008
16106E100Oyuklu Osilatörün Mikrodalga Bandında Tasarımı, Simülasyonu, Gerçeklenmesi ve Endüstriye Yönelik Uygulamaları: 1) Hassas Mesafe Ölçümü, 2) Dielektrik Malzemelerin Dielektrik Sabiti ÖlçümüDr. Sevinç AYDINLIK BECHTELER  01/09/2006  01/09/2009
17106M186Otomobil Endüstrisi İçin Mukavemeti Yüksek Seramik Katkılı Kapalı Hücre Alüminyum Köpük Metallerin Geliştirilmesi ve Yeni Ezilme Kutu Tasarımında KullanımıDoç.Dr. Mustafa GÜDEN01/09/2006  01/03/2009
181060170  Ulusal Kavun (Cucumis melo) Kolleksiyonlardaki Genetik Çeşitliliğin BelirlenmesiDoç.Dr. ANNE FRARY   01/06/2006 01/06/2009
SIRA NOPROJE NOPROJE ADIPROJE YÖNETİCİSİTARİHİ
1104T224Solanaceae’de Kıyaslamalı Genom Analizleri: Model Sistem Olarak Patlıcan (Solanum melongena L.)Yrd.Doç.Dr. Sami DOĞANLAR      01/04/2005  01/04/2010
2104T144Embriyo Gelişimi Sırasında MikroRNA Ekspresyonu: MikroRNA’lar tarafından Translasyonal RegulasyonYrd.Doç.Dr. Bünyamin AKGÜL    01/04/2005  01/04/2010
3104T213Borun Biyolojik Etki Mekanizması: Bor Metabolizmasında Rol Oynayan Genlerinin TesbitiYrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇ                01/04/2005 01/04/2010
4104T503Büyük Hadron Çarpıştırıcısında Kara Madde Parçacığının AranmasıProf.. Dr. DURMUŞ ALİ DEMİR      01/06/2005  01/06/2007
5104T341Çevresel Örneklerdeki Ağır Metallerin Biyosorpsiyon Yöntemiyle Ön Deriştirilmesi ve Atomik Spektrometri ile TayiniDoç. Dr. AHMET EROĞLU01/05/2005 01/05/2007
6104T130Zaman Skalasında Ölçüm ve Olasılık HesaplarıYrd.Doç.Dr. Ünal UFUKTEPE    01/04/2005 01/04/2007
7104I102Tarihi Yapıların Değişimlerinin Belgelenmesi ve Bulguların Arşivlenmesi İçin Fotogrametrik Bir Yöntem AraştırılmasıYrd.Doç.Dr. Mine TURAN15/04/2005 15/08/2006
8104M564Tarihi Yapılarda Mermer Yüzeylerinin Bıo-Bozunur Polimer ile KorunmasıYrd.Doç.Dr. HASAN BÖKE01/07/2005 01/07/2007
9104I107Modal Deney Yöntemi İle Betonarme Yapılarda Taşıyıcı Çerçeve-Bölme Duvar Etkileşiminin İncelenmesiYrd.Doç.Dr. Cemalettin DÖNMEZ  01/04/2005  01/01/2010
10104O543Gıdalarda Doğal Antimikrobiyallerin Kullanıldığı Biyoaktif Koruma Sistemlerinin GeliştirilmesiYrd. Doç.  Dr.F.Banu ÖZEN  01/04/2005  01/04/2009
11104O333Ekonomik Değeri Yüksek Zeytinlerden Üretilen Türk Zeytinyağlarının Sınıflandırılması ve Zeytinyağlarında Tağşişin BelirlenmesiYrd.Doç.Dr. FİGEN TOKATLI 01/06/2005  01/06/2007
12104O270Süt Ürünlerimizden İzole Edilen Mikroorganizmalardan Laktaz Enzimi Üretimi, Saflaştırılması ve İmmobilizasyonuProf. Dr. ŞEBNEM HARSA  01/06/2005  01/06/2008
13104M386Laktik Asit Bakterileri, Lisozim ve Laktoperoksidaz Kullanılarak Antimikrobiyal Özellik Taşıyan Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi, Plastik Ambalaj Materyallerine ve Çeşitli Gıdalara UygulanmasıYrd.Doç.Dr. FİGEN KOREL01/07/2005 01/07/2007
14104M122Bomba İmha Robotu Tasarımı ve Prototip İmalatıYrd.Doç.Dr. Emin Faruk KEÇECİ 15/04/2005  15/04/2007
15104M301Türkiye’de Gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Projelerinin Temiz Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi: Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi-İzmir ve Kızıldere Jeotermal Santrali-DenizliDoç. Dr. Gülden G. GÖKÇEN     01/04/2005 01/04/2007
16104O210Sıvı Yumurta Ürünlerinin Ultra Viole (UV) Işık İle DezenfeksiyonuYrd.Doç.Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK01/05/2005  01/05/2007
17104M403Frit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon TestiDoç.Dr. SEDAT AKKURT  01/07/2005  01/07/2007
18104E161Zaman-Frekans Aralığında, Bağımsız Bileşen Analizi ve Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Ses İşaretlerinin Gözü Kapalı Ayrıştırılmasının ve Tanımlanmasının Sayısal İşaret İşlemcilerle, Gerçek Zamanda Gerç…Prof. Dr. F. ACAR SAVACI 01/08/2005 01/08/2008
X