İYTE En Başarılı Üniversiteler Arasında

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Times Higher Education (THE) University Impact Rankings 2019 (2019 Times Yükseköğretim Etki Sıralaması) Sıralamasında 201-300 bandında yer aldı. İYTE, Dünya Genel Sıralama tablosunda dünyadaki en iyi üniversitelerden birisi oldu.

Londra merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) tarafından yapılan genel sıralamada 76 ülkeden 450 farklı üniversitenin verileri değerlendirildi ve sıralamaya Türkiye’den 19 üniversite dâhil edildi. İYTE bu sıralamada devlet üniversiteleri arasında ilk beşte yer aldı.

Dünyanın en kapsamlı ve prestijli sıralama sistemlerinden birisi olarak kabul edilen THE, “Impact Ranking” (Etki Sıralaması) adı altında yeni bir sıralama sistemi geliştirdi. Bu yıl ilk kez yapılan sıralama, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri projesi kapsamında üniversitelerin toplumsal, çevre ve sosyal gelişme konularında, bulundukları topluma olan etkilerini ölçmek amacıyla düzenlendi. Üniversiteler eğitim kurumu olma misyonlarının dışında, 10 ana başlık altında incelendi. Araştırma, sosyal yardım ve yönetim özelliklerinin öne çıktığı ve İYTE’nin 201-300 bandında yer alarak, sıralamada en yüksek puanla derecelendirmeye girdiği dört sürdürülebilir kalkınma ana başlığı şöyle:

  • Cinsiyet Eşitliği,
  • Ekonomik Büyüme,
  • Sanayi-Yenilik ve Altyapı,
  • Sosyal Yardım ve Yönetim,
X