2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı Yerleşkeye Dönüş Eylem Planı

2021 -2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yerleşkemizde yürütülecek tüm faaliyetler, Yüksek Öğretim Kurulu’nun Küresel Salgında Eğitim Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’’ ve “Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberiesas alınarak planlanacak, yürütülecek ve izlenecektir.

YERLEŞKEYE ERİŞİM

Yerleşkemize giriş yapmak isteyen tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin ve yerleşkemizdeki tüm paydaşlarımızın Hayat Eve Sığar (HES) platformu üzerinden aşılanma durumu, geçirilmiş hastalık, PCR test sonucu ve risk durumları sorgulanacaktır.

Bu sorgulama işlemi, kurumumuzun bilişim altyapısı üzerinden her gün ve 2 saat aralıklarla tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ve yerleşkemizdeki tüm paydaşlarımız için gerçekleştirilecektir. Böylece riskli veya COVİD-19 pozitif olan tüm paydaşlarımız, anında uyarılarak yerleşkeye erişimleri engellenecek ve bu sayede güvenli bir ortam sağlanacaktır.

Sorgulama sürecinde yerleşkeye giriş yapacak öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ve yerleşkedeki tüm paydaşlarımızın (kantin, restoran ve inşaatlarda çalışanlar, Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi çalışanları, vb) HES platformunda “Risksiz” olarak tanımlanmaları gerekecektir.

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

HES platformunda “Risksiz” olarak tanımlanan öğrencilerimiz ve akademik personelimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yüz yüze yürütülecek derslere katılabileceklerdir.

Ders Yöntemi

Yabancı dil hazırlık, lisans ve lisansüstü programlarda yer alan derslerin %40’a kadarı çevrimiçi ve geri kalan dersler ise yüz yüze yürütülecektir. Yüz yüze yürütülmesine karar verilen derslerin de %40’a kadarı ilgili Bölüm Kurulu’nun önerisi ve İYTE Senatosu’nun onayı ile çevrimiçi olarak yapılabilecektir.

Ders Programı

Uygulamalı (laboratuvar, stüdyo vb) derslerin oturum sayıları arttırılarak, sayısı azaltılmış öğrenci grupları ile bu dersler yürütülecektir.

Tüm dersler, 40 dakika ders ve 20 dakika ders arası olacak şekilde işlenecek ve tüm ders aralarında derslikler havalandırılacaktır.

Mekânsal Düzenleme

Yüz yüze yürütülecek tüm eğitim öğretim faaliyetleri için ayrılacak tüm mekanlarda (derslik, laboratuvar, stüdyo vd.) güvenli fiziksel mesafeyi sağlayacak yerleşim düzenlemesi yapılacaktır.

Tüm eğitim öğretim faaliyetleri, Yabancı Dil Hazırlık, Lisans ve Lisansüstü programlarımızın özellikleri, mekânsal koşulları ve eğitim ortamları dikkate alınarak düzenlenecek ve düzenlemelere ilişkin detaylı bilgi, ilgili birimlerin internet sayfalarından paylaşılacaktır.

SOSYAL ve ORTAK KULLANIM MEKÂNLARI

Sosyal ve ortak kullanım mekanlarından (spor tesisleri, kafeterya, kantin ve benzeri) yararlanacak olanların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak kullanılması sağlanacak ve söz konusu mekanlarda seyreltilmiş yerleşim düzenlemesi yapılacaktır.

YURTLAR

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 tedbirleri kapsamında hazırladığıCOVİD19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi çerçevesinde, Yerleşkemizdeki yurtların yönetimleri tarafından gerekli tüm önlemler alınacaktır.

AŞI PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Yerleşkemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli olarak yürütülebilmesi için tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin aşılama programına dahil olmaları teşvik edilecek ve aşıya ulaşımları kolaylaştırılacaktır.

İZLEME, BİLDİRİM ve EYLEM

Dönem boyunca HES platformu üzerinden yerleşkedeki tüm olası vakalar anlık olarak takip edilerek ve ilgili birimler tarafından gerekli sağlık önlemleri alınarak, olası riskler en az seviyeye indirilecektir.

Yerleşke içerisinde pozitif vaka veya riskli bir durumun saptanması halinde, temaslılar ve yakın temaslılar tespit edilerek ilgili sağlık birimleri bilgilendirilecek ve ilgili tüm önlemler alınacaktır.

X