Kalite Güvence Sistemi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, "kalite eksenli" yönetişim kurgusu ile bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık sunmaktadır. Kalite eksenli yönetişim kurgusunun omurgasını oluşturan temel ilkeler,

  1. İç ve dış paydaşların memnuniyetinin sağlanması,
  2. Çevik ve süreç odaklı işlemler yönetimi,
  3. Sürekli iyileştirme ve mükemmelleştirme süreçlerinin geliştirilmesi,
  4. Kurumsal kaynakların değer odaklı kullanılması,
  5. Çok paydaşlı başarım değerlendirmesidir.

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu.

Kılavuz İçin Tıklayınız.

Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu.

Kılavuz İçin Tıklayınız.

İYTE Kalite Güvencesi Yönergesi

Yönerge için Tıklayınız.

İYTE Danışma Kurulları Yönergesi

Yönerge için Tıklayınız.

Enstitü Senatosu’nun 08.12.2020 tarih ve 37/1 sayılı Kararı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kalite Koordinatörlüğü kurulmuş ve 01.02.2021 tarih ve 4/1 sayılı Kararı ile seçilmiş üyeler görevlendirilmiştir.

İYTE Kalite Koordinatörü

Prof. Dr. Serdar KALE

İYTE Kalite Komisyonu
Doğal Üyeler
Rektör/Başkan
Rektör Yardımcısı/Başkan (Rektörün bulunmadığı durumlarda)
Genel Sekreter
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Öğrenci Temsilcisi
Seçilmiş Üyeler
Prof. Dr. Serdar KALE- Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Alper BABA- Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Gamze TANOĞLU – Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Esma Volga BULMUŞ ZAREIE – Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Volkan SEYRANTEPE – Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fehmi DOĞAN – Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa M. DEMİR – Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehtap EANES – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. İpek AKPINAR AKSUGÜR – Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörü
Prof. Dr. Mehmet POLAT- Öğretim Üyesi/TAM Direktörü
Prof. Dr. Metin TANOĞLU – Öğretim Üyesi/Teknopark İzmir A.Ş. Genel Müdürü
Prof. Dr. Sacide ALTINKAYA – Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Sinem BEZİRCİLİOĞLU – Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Ozan UŞTUK – İYTE Toplumsal Sorumluluk Proje Koordinatörü
Öğr. Gör. Nuriye AĞAR DEMİR- Genel Kültür Dersleri Bölümü
Dr. Sinan YILMAZ – TTO Yöneticisi

X