Kalite Güvence Sistemi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, "kalite eksenli" yönetişim kurgusu ile bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık sunmaktadır. Kalite eksenli yönetişim kurgusunun omurgasını oluşturan temel ilkeler,

  1. İç ve dış paydaşların memnuniyetinin sağlanması,
  2. Çevik ve süreç odaklı işlemler yönetimi,
  3. Sürekli iyileştirme ve mükemmelleştirme süreçlerinin geliştirilmesi,
  4. Kurumsal kaynakların değer odaklı kullanılması,
  5. Çok paydaşlı başarım değerlendirmesidir.

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu.

Kılavuz İçin Tıklayınız.

Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu.

Kılavuz İçin Tıklayınız.

İYTE Kalite Komisyonu Yönergesi

Yönerge için Tıklayınız.

İYTE Danışma Kurulları Yönergesi

Yönerge için Tıklayınız.

Enstitü Senatosu’nun 28.07.2020 tarih ve 23/3 sayılı Kararı ile Kalite Komisyon Üyeleri görevlendirilmiştir.

İYTE Kalite Güvence Koordinatörü

Prof. Dr. Serdar KALE

İYTE Kalite Güvence Sistemi Koordinatör Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İYTE Kalite Komisyonu

Doğal Üyeler

Rektör/Başkan

Rektör Yardımcısı/Başkan (Rektörün bulunmadığı durumlarda)

Genel Sekreter

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Öğrenci Temsilcisi

Seçilmiş Üyeler

Prof. Dr. Alper BABA- Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Gamze TANOĞLU – Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Volga BULMUŞ – Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Volkan SEYRANTEPE – Fen Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Fehmi DOĞAN – Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa M. DEMİR – Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehtap EANES – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Sinem BEZİRCİLİOĞLU – Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Dr. Sinan YILMAZ – TTO Yöneticisi

Prof. Dr. İpek AKPINAR AKSUGÜR – Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Ozan UŞTUK – İYTE Toplumsal Sorumluluk Proje Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet POLAT- Öğretim Üyesi/TAM Direktörü

Prof. Dr. Metin TANOĞLU – Öğretim Üyesi/Teknopark İzmir A.Ş. Genel Müdürü

Prof. Dr. Sacide ALTINKAYA – Öğretim Üyesi

Öğr. Gör.  Şeniz BALCI - Kariyer Destek Merkezi 

X