Kalite Güvence Sistemi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, "kalite eksenli" yönetişim kurgusu ile bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık sunmaktadır. Kalite eksenli yönetişim kurgusunun omurgasını oluşturan temel ilkeler,

  1. İç ve dış paydaşların memnuniyetinin sağlanması,
  2. Çevik ve süreç odaklı işlemler yönetimi,
  3. Sürekli iyileştirme ve mükemmelleştirme süreçlerinin geliştirilmesi,
  4. Kurumsal kaynakların değer odaklı kullanılması,
  5. Çok paydaşlı başarım değerlendirmesidir.

Enstitü Senatosu'nun 15.08.2017 tarih ve 17/1 sayılı Kararı ile Kalite Komisyon Üyeleri görevlendirilmiştir.

İYTE Kalite Güvence Koordinatörü
Prof. Dr. Serdar KALE

İYTE Kalite Güvence Sistemi Koordinatör Birimi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İYTE Kalite Komisyonu

Doğal Üyeler
Rektör/Başkan
Rektör Yardımcısı/Başkan (Rektörün bulunmadığı durumlarda)
Genel Sekreter
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Öğrenci Temsilcisi

Seçilmiş Üyeler
Fakülte Dekanları
MFBE Müdürü
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Araştırmalar Direktörü
UİO Müdürü
İYTE Stratejik Plan Koordinatörü
AVİLAR Merkez Müdürü

Öngörülen Diğer Üyeler

Birim Görevlileri

X