Rektörün Mesajı

Sevgili Öğrencimiz,

Önemli ve sürekli gelişen bir eğitim/araştırma kurumu olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü (İYTE) kazandığınız için sizleri tüm içtenliğimle kutluyor ve başarılar diliyorum.

Sizlerin de İYTE'yi seçerken göz önünde bulundurduğunuza emin olduğum kriterlere göre İYTE, sahip olduğu yetkin akademik kadrosu, uluslararası normlar esas alınarak belirlenen eğitim programı, öğrenci odaklı ve proje merkezli eğitim yöntemleri nedeniyle ülkemizin en iyi eğitim/araştırma kurumlarından birisidir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde amacımız, temel bilimlerin ekonomik çıktısını ticari ürüne çevirecek bir inovasyon ekosistemi kurmak ve bu sistemin öğrenciler tarafından yönetilmesini sağlamaktır. Bu amaçla Teknopark İzmir çatısı altında inşa ettiğimiz İnovasyon Merkezi, girişimcilik, inovasyon konularında hevesli, yaratıcı gençlere destek vermektedir. Ülkemizin gelişmişlik düzeyini yükseltebilmesi için katma değeri yüksek ürün üretmesi, teknoloji transfer etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla aramıza yeni katılan öğrencilerimizin inovatif düşünmelerini, ulusal ve uluslararası alanda ileri teknolojiye sahip Ar-Ge firmalarının bir arada bulunduğu İYTE Teknopark İzmir'de yapılan çalışmaları takip etmelerini, eğitimlere katılmalarını ve fikirlerini ürüne dönüştürmelerini bekliyoruz.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi Sıralamasında son üç yılda devlet üniversiteleri arasında 4. sırada yer alan İYTE, istihdam yaratan inovatif bilim insanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Stratejimizi, uluslararası düzeyde marka bir üniversite olma yolunda belirledik ve 2016 yılında açıklanan 2016-2017 Dünya Üniversite Sıralamasında yer aldık. İYTE, Londra merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) tarafından yapılan sıralamada Türkiye'den listeye giren 18 üniversiteden birisidir.

Üretilen bilginin pazar değeri olan, kamu yararı gözeten ve bilimsel platformda saygınlık uyandıracak çalışmaların yapılması için uğraş vermekteyiz. Bu doğrultuda Enstitümüz, özellikle nanoteknoloji, biyoteknoloji ve malzeme gibi stratejik alanlara yönlenmiş eğitim ve araştırmalarıyla, ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilimsel gelişmelerde önemli adımlar atmıştır. Sürekli ve yenilenebilir enerji alanında yürütülen çalışmaların yanı sıra savunma sanayi için ekipmanlar geliştirilmekte ve bu alanda ülkemizi güçlendirecek yazılımlar hazırlanmaktadır. Sağlık alanında, tamamen yerli kaynaklarla üretilecek, acısız tanı, erken teşhis ile tedavisi zor olan hastalıkları çok erken safhada fark ederek iyileşmeyi mümkün kılacak teknolojiler tasarlanmaktadır. Öğretim üyelerimiz tarafından yönetilen bu projelerin üretim safhalarında yer alan öğrencilerimiz, aldıkları teorik bilgiyi uygulamalı olarak öğrenme şansı bulmaktadır.

Uluslararası hakemli dergilerde makale üretiminde üst sıralarda yer alan başarılı öğretim üyelerinin yanı sıra öğrencilerimiz geliştirdikleri projelerle uluslararası ve ulusal düzeydeki prestijli yarışmalarda birinciliklere imza atmaktadır. Projeleri kabul gören öğrencilerimiz, sektörün öncü firmaları tarafından desteklenmekte, henüz mezun olmadan kendi şirketlerini kurabilmektedir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 174 üniversitede yapılan "Üniversite Memnuniyet Araştırması" sonuçlarına göre A+ alarak devlet üniversiteleri arasında birinci olma başarısını bu yıl da tekrarladı. Yüz sekiz devlet ve 56 vakıf üniversitesinde eğitim gören 13.694 öğrenciyle yapılan anket çalışması sonucunda İYTE, devlet üniversiteleri arasında birinci, vakıf üniversitelerinin de dahil edildiği sıralamada ise 2. sırada yer aldı. Sizlere de iyi bir eğitim hayatı geçirmenizi diliyor ve bir akademisyen olarak üniversite hayatınızı sadece akademik eğitimle sınırlı tutmamanızı, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmanızı öneriyorum. Deniz kıyısında konumlanan İYTE, yarı olimpik yüzme havuzu, modern spor tesisleri ve aktif öğrenci topluluklarıyla renkli bir kampüs yaşantısı sunmaktadır. Tüm bu olanakların, harcadığınız çabayla eşdeğer olacağını hatırlatır ve İYTE'de eğitim hayatınız süresince tüm görüş ve önerileriniz için Rektörlük kapısının size daima açık olduğunu belirtmek isterim. Tekrar kutluyor ve başarılar diliyorum.


Prof. Dr. Mustafa GÜDEN 
Rektör