Nasıl Kayıt Olurum

Gerekli Belgeler

Şahsen başvurarak kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının bizzat veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılması mümkün değildir. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları olanaklı değildir.

Aşağıda kayıt için gerekli belgelerin listesini bulabilirsiniz. 

Kayıt için gerekli belgeler

Fotoğraflı kimlik belgesi
Lise diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi

Not: Liseden tek ders/bütünleme sınavlarına katılacak olması nedeniyle mezun olamayanların geçici kaydı yapılacak olup geçici kaydı yapılanlardan 29 Aralık 2017 tarihine kadar mezun olduklarını belgelendiremeyenlerin kaydı silinecektir.