A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Temel İlk Yardım Eğitimi Verildi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ilkyardım eğitimi verildi.

İYTE İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin koordinatörlüğünde, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde verilen eğitime Enstitünün farklı birimlerinden görevlendirilen 20 kişilik aday ilk yardımcı ekibi katıldı.  İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ambulans komuta merkezinde  üç gün süren eğitimde temel ilk yardım uygulamaları anlatıldı.“Temel İlkyardım Eğitimi” kapsamında genel ilkyardım bilgileri; hasta-yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi; temel yaşam desteği; kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta- yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.İl Sağlık Müdürlüğünün Narlıdere Ek Hizmet binasında 11-13 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen eğitimler sonunda her aday sınava tabi tutuldu. İYTE’den katılan ekibin tamamı sınavda başarılı olarak ilkyardımcı sertifikası almaya hak kazandı.
 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 17.09.2018 16:44
İçerik Sorumlusu : İYTE MWO  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?