A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
100/2000 Bursu Kapsamında Doktora Programı Öğrencisi Alımı

100/2000 YÖK Doktora Bursları Kapsamında Aşağıda Belirtilen Doktora Programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İçin Burslu Öğrenci Alınacaktır;

YÖK’ün 100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında aşağıda belirtilen doktora programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci başvuruları kabul edilmektedir. Programlara kabul edilen öğrencilerden yüksek lisans derecesi ile doktoraya devam edenler için 4 yıl, lisans derecesi ile doktoraya devam edenler için 5 yıl süreyle 12 ay aylık 1550 TL. burs imkanı tanınmaktadır. Bu bursu almaya hak kazanan doktora öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam eder.

Başvuru Kabul Eden Doktora Programları Kontenjan Alan
Biyomühendislik (DEÜ Ortak) 5* Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği
Kimya Mühendisliği 5* Hidrojen ve Yakıt Pilleri
Makina Mühendisliği 5* İnsan - Bilgisayar Etkileşimi
*Başvuran adayların değerlendirilmesi sonucunda ilgili her bir programa en fazla 5 aday kayıt hakkı kazanabilecektir.

Programlara Başvuru Tarihleri:
17 -23 Şubat 2017 (Başvurular Müh.ve Fen Bil.Ens. yapılacaktır.)
Mülakat Tarihi: 27 Şubat 2017 
Mülakat Saati: 11.00

Mülakat Yerleri

Biyomühendislik  (DEÜ Ortak): Fen Fakültesi A Blok Oda No.107 
Kimya Mühendisliği: Kimya Mühendisliği Binası Toplantı Odası
Makina Mühendisliği: Makina Mühendisliği Binası Toplantı Odası
                         
Kabul Sonuçları İlan Tarihi: 28 Şubat 2017

Kabul Edilen Adayların Kayıt Tarihi: 01 Mart 2017 (Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.)

Başvuracak Adaylarda Aranan Genel Şartlar;

 1. TC vatandaşı olmak,
 2. Herhangi bir işte çalışmıyor olmak,
 3. Halen bir doktora programında kayıtlı olan adaylar için; henüz tez aşamasına geçmemiş olmak,
 4. Yüksek Lisans derecesiyle başvuran adaylar için; üç yıldan eski olmayan ALES 60 Sayısal Puanına veya yine üç yıldan eski olmayan GRE 151 Sayısal Puanına sahip olmak,
 5. Lisans derecesiyle başvuran adaylar için; üç yıldan eski olmayan ALES 80 Sayısal Puanına veya yine üç yıldan eski olmayan GRE 156 Sayısal Puanına sahip olmak,
 6. Lisans derecesiyle başvuran adaylar için; en az 3.00(100’lük sistemde 80) mezuniyet ortalamasına sahip olmak,
 7. 5 yıldan eski olmayan ulusal (YDS, e-YDS, KPDS,ÜDS’den en az 70) veya 2 yıldan eski olmayan uluslararası (TOEFL’dan en az 84 (IBT)) İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmak,

  veya

  5 yıldan eski olmayan ulusal (YDS, e-YDS, KPDS,ÜDS’den en az 55) veya 2 yıldan eski olmayan uluslararası (TOEFL’dan en az 66 (IBT)) İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmak ve aşağıda belirtilen İngilizce muafiyet şartlarını sağlamış olmak,

  % 100 İngilizce eğitim veren bir doktora programına halen devam eden ve ders aşamasında olan öğrencilerden doktoraya yukarıda belirtilen dil sınavı belgesi ile kabul almış öğrencilerin başvurularında,  dil belgesi şartı aranmaz. 

İngilizce muafiyet şartları;

 • Yüksek öğretim kurumlarının %100 İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun olduğu tarihten itibaren üç akademik yıl içinde başvurmuş olmak,
 • En az son 3 yılında ortaöğretimini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlamış olmak,
 • Sınav tarihinden itibaren son üç yıl içinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu’nun düzenlediği İngilizce Seviye Belirleme sınavında başarılı olmak ve bu durumu belgelemek,

Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartlar;

(Bir doktora programına halen devam eden ve ders aşamasında olan öğrencilerden, aşağıdaki özel şartlar aranmaz)

Biyomühendislik Doktora Programı
Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik veya Kimya-Biyoloji Mühendisliği bölümlerinden lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmak.

Kimya Mühendisliği Doktora Programı
Kimya Mühendisliği bölümlerinden lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmak.

Makina Mühendisliği Doktora Programı
Makina, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik ve Haberlesme, Mekatronik, Bilgisayar Mühendisligi Bölümü ya da Makina, Elektronik Fakültesinden lisans mezunu olmak ve yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler;

 1. Programa başvuru dilekçesi (Dilekçe Örneği)
 2. 2 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi
 4. Lisans derecesi ile başvurularda lisans diplomasının aslı ve fotokopisi ya da mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
 5. Yüksek lisans derecesi ile başvurularda lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı ve fotokopisi ya da mezuniyet belgelerinin aslı ve fotokopisi
 6. Yabancı bir üniversiteden mezun ise YÖK onaylı diploma denklik belgesi
 7. ALES (3 yıl) veya GRE (3 yıl) belgesi
 8. Onaylı not döküm belgesi (Bitirdiği programlara ve doktora programına devam durumunda bu programa ilişkin not döküm belgesi)
 9. İngilizce sınav belgesi (YDS/e-YDS, ÜDS, KPDS 5 yıl, TOEFL (İBT) 2 yıl)
 10. Halen doktora programına devam adaylar için; öğrenci belgesi
 11. Halen doktora programına devam adaylar için; disiplin suçu olmadığına ilişkin belge ( Halen kayıtlı olduğu kurumdan alınmalıdır.)

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler

Başvuru evraklarının eksiksiz olarak aşağıdaki belirtilen iletişim bilgilerindeki adresimize şahsen teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü Binası 35430 Gülbahçe, Urla/İzmir olup, evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 23 Şubat 2017’dir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru evraklarını zamanında, eksiksiz ve doğru teslim eden tüm adaylar ilan edilen yer ve zamanda mülakat sınavına girecektir.

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
Sınav jürilerince yapılan değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilecektir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Bilgiler
Tüm öğrenci adaylarının bizzat veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılması mümkün değildir. Kayıt için istenen belgelerin fotokopisi kabul edilmez ve belgeleri eksik olanların kaydı yapılmaz. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları olanaklı değildir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belge

 • Askerlik şubesinden askerlik durumunu gösterir onaylı belge 

İletişim Bilgileri
Adres: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü Binası 35430 Gülbahçe, Urla/İzmir
Tel:(232) 7506352 Musa KARTALTEPE (Öğrenci İşleri Şefi)
e-Posta Adresi: muhfenbe@iyte.edu.tr

 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 20.02.2017 17:08
İçerik Sorumlusu : İYTE MWO  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO İzmir Üniversiteleri İYTE'de Ne Nerede?