A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Enstitümüz İç Kontrol Sistemi Hizmet Envanterleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince yürütülen kurum iç kontrol sistemi çalışmaları kapsamında, İYTE İç Kontrol Sistemi Programı oluşturulmuş,   Enstitümüz idari ve akademik birimlerinde yürütülen  hizmetlere  ilişkin; hizmet alt birimi, yasal dayanak, iş akış şeması vb. bilgileri içeren “Hizmet Envanterleri” birimlerimizin web sitelerinde yayınlanmıştır.

Enstitümüz hizmet yararlanıcılarının, yürütülen hizmete ilişkin en kısa sürede ve sağlıklı bilgiye ulaşması amacıyla bilgilerinize sunulur.

İYTE İç Kontrol Koordinatörlüğü 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 08.11.2018 15:42
İçerik Sorumlusu : İYTE MWO  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?