Kesin Başvuru İçin Gerekli Belge ve Bilgiler
A.Kesin Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1) İnternet üzerinden yapılmış ön kayıt başvurusu sonucunda elde edilen Başvuru Formunun, fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış çıktısı (2 programa başvurulması durumunda 2 adet.)

2) 1 adet vesikalık fotoğraf 

3) Not döküm belgesi (transkript.) (Şahsen yapılacak başvurularda belgenin aslı ve başvurulan program sayısı kadar fotokopisi, posta ile yapılacak başvurularda ise belgenin başvurulacak program sayısı kadar aslı veya onaylı örneği gerekmektedir.)


Henüz mezun olmamış adaylar, bulundukları dönemden bir önceki dönem sonuna kadar olan notlarını içeren not döküm belgelerini,  başvuruları sırasında kullanabilirler.

Doktora programları için başvuracak adayların, lisans not döküm belgeleri de gerekmektedir.

4) Alınabilmesi durumunda, bölümden kaçıncı sırada mezun olunduğunu gösteren resmi onaylı yazı (2 programa başvurulması durumunda 2 adet.) 

5) Mühendislik İşletmeciliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na ALES belgesi olmadan başvuran adaylar için, 1250 iş günü iş tecrübesi olanların SGK'dan belgelendirmesi gerekmektedir.

6)  ALES sonuç belgesi (3 yıldan eski olmayan) (Başvurulan program sayısı kadar örneği gerekmektedir.)


Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar için 3 yıldan eski olmamak koşulu ile ALES sayısal puanı en az 60 (ALES puanı yerine GRE ile başvuracak adaylar için, 3 yıldan eski olmamak koşulu ile GRE sayısal puanı en az 151,

(Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda 1250 iş günü iş tecrübesi olanların SGK'dan belgelendirilmesi durumunda ALES koşulu aranmamaktadır.
Mimari Restorasyon Yüksek lisans (Tezsiz)ve Matematik Yüksek lisans (Tezsiz)Programı'nda ise ALES koşulu aranmamaktadır.)


Doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile başvuran adaylar için 3 yıldan eski olmamak koşulu ile ALES sayısal puanı en az 60 (ALES puanı yerine GRE ile başvuracak adaylar için, 3 yıldan eski olmamak koşulu ile GRE sayısal puanı en az 151,

Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuran adaylar için 3 yıldan eski olmamak koşulu ile ALES sayısal puanı en az 80 (ALES puanı yerine GRE ile başvuracak adaylar için, 3 yıldan eski olmamak koşulu ile GRE sayısal puanı en az 156 olmalıdır.

7) TOEFL, IELTS, YDS, e-YDS, KPDS veya ÜDS sonuç belgesi (3 yıldan eski olmayan) (Belgenin aslı ve başvurulan program sayısı kadar örneği gerekmektedir) 

Doktora Programlarına Başvuru İçin
3 yıldan eski olmayan ulusal (YDS, e-YDS, KPDS,ÜDS'den en az 55) veya uluslararası (TOEFL'dan en az 66(IBT) veya 184(CBT)* veya 514(PBT)* , IELTS* (akademik) en az 4,5) standartta bir İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmak.Belirtilen bu sınavlardan herhangi birinden geçerli puana sahip olmayan adayların başvuruları kabul edilemeyecektir.
ve ayrıca;
 
Yabancı Dil Muafiyeti İçin


Yüksek öğretim kurumlarının % 100 İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun olduğu tarihten itibaren üç akademik yıl içinde başvurmuş olanlar.

En az son üç yılında ortaöğretimini İngilizce'nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlamış olmak,

3 yıldan eski olmayan ulusal (YDS, e-YDS, KPDS,ÜDS'den en az 70) veya uluslararası (TOEFL'dan en az 84(IBT) veya 221(CBT)* veya 561(PBT)*, IELTS* (akademik)en az 6) standartta bir İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmak gerekmektedir.

ÖSYM tarafından 14 Şubat 2014 tarihinde yeniden güncellenen yabancı dil eşdeğerlilik tablosundan IELTS, TOEFL(CBT)ve TOEFL(PBT)sınavları kaldırılmıştır.Ancak 14 Şubat 2014 tarihinden önce başvurmak kaydıyla güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içinde yapılan sınavlar için daha önce yürürlükte olan eşdeğerlilik tabloları geçerlidir.

Söz konusu sınavlardan 14 Şubat 2014 tarihinden önce alınmış sonuçları için alındıkları tarihleri kapsayan yabancı dil eşdeğerlilik tabloları ile değerlendirilir.

8) 2 adet referans mektubu (Aşağıdaki bağlantıdan alınacak 2 ayrı referans mektubu örneği, referans olacak kişiler tarafından doldurularak, kapalı zarf ile kesin başvuru sırasında diğer belgelerle birlikte Enstitümüze iletilecektir)

Referans Mektubu Formu için tıklayınız...

9) Neden lisansüstü eğitim yapmak istendiğini belirten kompozisyon (2 programa başvurulması durumunda 2 adet)

10) Çalışmakta olanların kurumlarından izin belgesi (2 programa başvurulması durumunda 2 adet)


B.Kesin Başvuru Için Gerekli Bilgiler

Programlar için başvurular 9 Kasım-22 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılabilir. Başvuru evraklarının eksiksiz olarak şahsen teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 22 Aralık 2015 tarihidir, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden ve başvurusu kabul edilen tüm adaylar mülakat sınavına girecektir. 


Nasıl Başvururum?
Genel Başvuru Koşulları
Kesin Başvuru İçin Gerekli Belge ve Bilgiler
Lisansüstü Öğrenci Alacak Programlar
Lisansüstü Ön Kayıt Başvurusu
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
Yabancı Dil Muafiyet Şartları ve Muafiyet Sınavı
Mülakat Tarih ve Yerleri
Yatay Geçiş
Özel Öğrencilik


Başvuru Noktası
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Matematik Bölümü Binası
35430, Gülbahçe, Urla - İzmir Tel: 232 750 6352- 6356
Faks: 232 750 63 55

*Başvurular yukarıda belirtilen adrese yapılabilecektir.
e-posta:
muhfenbe@iyte.edu.tr
web sayfası:
http://enstitu.iyte.edu.tr