A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Matematik
Fen Fakültesi - Matematik Bölümü
Matematik Bölümünün amacı, matematiksel bilgiyi üretmek, aktarmak ve bu bilgiyi birey ve toplumun hayatına tatbik etmektir.  Bölüm, "bilimsel düşünce"ye vurgu ile, öğrencinin entelektüel merakını, yaratıcılığını, matematik alanında teknoloji kullanma becerisini ve doğru, mantıklı, bağımsız, sezgisel ve eleştirel düşünme yetisini geliştirir.

Bölümün akademik kadrosu, konularında uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunan öğretim elemanlarından oluşur.

Program hem teorik hem de hesaplamalı matematik alanında lisans öğrencileri yetiştirir. Diğer lisans programlarından farklı olarak Analitik Mekanik, Dinamik Sistemler, Sayısal Yöntemler ve Bilgisayar uygulamalarına ağırlık vermekte, öğrencilere oldukça yüksek düzeyde bilgisayar bilgi ve becerisi sunmakta; disiplinlerarası çalışmaları desteklemektedir. Matematik lisans programı, bu özellikleriyle, Türkiye'de tek örnektir.

Bölüm, öğrencilerimizi, bilimsel araştırmalarda, ekonomide, sanayide, eğitimde, iş hayatında ihtiyaç duyulan matematik bilgisi ve düşünce sistemini özümsemiş bireyler olarak mezun eder. Mezunlarımız akademik kurumların yanında, üst düzey eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan diğer kuruluşlarda da iş bulabilirler.

Matematik Lisansüstü Programları öncelikli olarak öğrencileri matematik alanında araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkıda bulunabilecek düzeye getirmeyi amaç edinmiştir. Matematik Yüksek Lisans Programına Matematik, Matematik Eğitimi, Mühendislik ve Fen Fakültelerinin tüm dallarında lisans derecesine sahip olanlar, başvurabilirler. Teorik ve uygulamalı matematik alanlarından, cebir, matematiksel fizik, sayısal analiz, mantık ve olasılık alt dallarından birini seçebilirler.

http://math.iyte.edu.tr/Prof. Dr. Engin Büyükaşık
Bölüm Başkanı V.
90(232)750 7762 
enginbuyukasik@iyte.edu.tr

 

 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 15.05.2017 11:07
İçerik Sorumlusu : Prof. Dr. Engin BÜYÜKAŞIK  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?