A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Tarihçe
İYTE'nin Yapılanmasında "İlk"ler

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün kuruluşuyla ilgili kanun teklifi, İzmir Milletvekilleri Rıfat Serdaroğlu ve Işın Çelebi tarafından hazırlanmış, 17.06.1992 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, Ek Madde 27 olarak teklif edilmiştir. Enstitünün kuruluş teklifi, Komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda 03.07.1992 tarihinde kabul edilerek 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Böylece, 3837 sayılı Kanun'la, "Fen Fakültesi", "Mühendislik Fakültesi", "Mimarlık Fakültesi" ile "Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü"nden oluşan Enstitümüz kurulmuştur.

Cumhurbaşkanlığınca ilk kurucu rektör olarak (Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi) Prof.Dr. Erdal Saygın atanmış, karar 10.11.1992 tarih ve 21401 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmiştir. Kurucu Rektör Prof.Dr. Saygın, 11.11.1992 tarihinde göreve başlamıştır.

Enstitümüz ilk olarak 16.11.1992 yılında İzmir'in Basmane semtinde bulunan Petkim'e ait binada çalışmalarına başlamıştır. 09.12.1994 tarihinden itibaren bu binanın 3,5 katı kiralanmak suretiyle 2.525 m2'ye ulaşmıştır. Daha sonra tüm bina Enstitümüze tahsis edilmiştir. Ancak, fakültelerin kuruluş çalışmaları ile birlikte mevcut bina yeterli olmamış, Enstitü'ye, büyük bölümü hazineye ait olan, kampüs alanı tahsis edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu'nun 17.02.1993 tarih ve 93.06.244 sayılı kararı ile tahsis edilen alanın, 1.003.164 m2'lik bölümünün şahıs arazisi olduğuna, şahıslara ait bu arazilerden davalı ve itirazlı 21 parsel hariç "Kamu Yararına'' dair kamulaştırılması kararı alınmıştır.

Yükseköğretim Kurulu 11.03.1993 tarihinde, Enstitü'nün geçici Yönetim Kurulunun Rektör Prof.Dr. Erdal Saygın Başkanlığında, Prof.Dr. Semra Ülkü, Prof.Dr. Tamerkan Özgen ve Prof.Dr. Sıtkı Aytaç'tan oluşmasına karar vermiştir.

Fakültelerin bünyesinde anabilim dalları kurulması, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.06.1994 tarih ve 94.20.1050 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinler arası eğitim verecek anabilim dallarının açılması 27.06.1994 tarihli Yükseköğretim Kurulu yazısı ile uygun görülmüştür. Hemen ardından, 30.06.1994 tarihinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Prof.Dr. Akın Süel atanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 12.09.1994 tarihli ve 94.20.1050 sayılı yazısı ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde ilk kez, "Bilgisayar Yazılımı" ve "Şehir Tasarımı" yüksek lisans programlarının açılması ve eğitimin İngilizce yapılmasına karar verilmiştir.

Enstitümüz Senatosunun 23.09.1994 tarihli ve 94.29.1551 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulunun kararıyla Prof.Dr. Akın Süel, Prof.Dr. Semra Ülkü, Prof.Dr. Tamerkan Özgen, Prof.Dr. Halis Püskülcü ve Prof.Dr. Sıtkı Aytaç'ın katılımıyla oluşturulması uygun görülmüş ve ilk toplantı 30.10.1994 tarihinde yapılmıştır.

Prof.Dr. Erdal Saygın Enstitümüz Rektörlüğüne 03.11.1994 tarihinde 4 yıl için yeniden atanmıştır.

Urla'daki kampüsümüze ilk binamızın temeli, 17.11.1994 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel tarafından atılmıştır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca, 03.02.1995 tarihinde Enstitümüz Yabancı Diller Bölümü'nün kurulmasına karar verilmiştir.


Cumhuriyet Bulvarında bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'na ait bina 14.03.1995 tarihli protokol ile kiralanmış ve onarılmış; "Akademik Birimler" binası olarak faaliyete başlamıştır.

16.06.1995 tarihinde Fen Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Tamerkan Özgen, Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Akın Süel atanmışlardır. 20.06.1995 tarihinde de Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevi Rektör Prof.Dr. Erdal Saygın tarafından tedviren üstlenilmiştir.

Enstitü Senatosunun seçilmiş üyeler ile ilk toplantısı, 30.07.1996 tarihinde yapılmıştır.
Prof.Dr. Semra Ülkü, 02.07.1996 tarihinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığına atanmıştır.


Enstitü Yönetim Kurulunun seçilmiş üyeler ile ilk toplantısı, 23.08.1996 tarihinde yapılmıştır.

Enstitümüzün ilk Fahri Doktora Unvanı, 14.10.1997 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'e verilmiştir.

Fakültelere ilk lisans öğrencisi alınması, hazırlık sınıfında İngilizce öğretilmesi ve öğretimin İngilizce yapılması 31.03.1998 tarihli Yükseköğretim Kurulunun Yürütme Kurulu Toplantısında karara bağlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 20.06.2000 tarihli kararı ile  Genel Kültür Dersleri Bölümü kurulmuştur.

Malzeme Araştırma Merkezi, 26.12.2001 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun kararı ile kurulmuştur.

Sürekli Eğitim Merkezi, 08.11.2001 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun kararı ile kurulmuştur.

Mühendislik İşletmeciliği yüksek lisans programı 2002 yılı güz döneminde açılmıştır.

Enstitümüz, 2002 yılında ilk lisans mezunlarını vermiştir.

İYTE-SEM Yönetim Kurulu 12.02.2002 tarihinde yaptığı ilk toplantıyla resmen kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Kimya Bölümü ve Makine Mühendisliği doktora programları 2003 güz dönemi itibariyle açılmıştır.

2003-2004 eğitim-öğretim yılında da Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimine başlanmıştır.

Kampüsümüz sınırları içerisinde oluşturulan “İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi” 2004 şubat ayı içerisinde firma başvurularını almaya başlamıştır.

Çevre Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,  2004 yılında faaliyete geçen Çevre Araştırma Laboratuvarları Aralık/2007 tarihinde öncelikle; çevresel projelere araştırma ve  analiz altyapı desteği sağlamak üzere merkez olarak yapılandırılmıştır.

Akademik ve İdari Personelimiz için Ekim 2005 de uygulamaya konan “40 Yaş Üstü Sağlık Taraması’’ kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri açısından kapsamlı bir uygulamadır.

2005 yılında kurulan Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi ile 2008 yılında  kurulan Endüstriyel İlişkiler Birimi kuruluş amaçlarına uygun olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

2007 Yılı Yatırım Programı ile kuruluş çalışmalarına başlanılan Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma Merkezi Laboratuvarı 2008 yılında kısmen hizmet vermeye başlamış, 16.3.2009 tarihinde resmi açılışı gerçekleşmiştir.


Rüzgar enerjisinden yararlanmak amacıyla gerekli ölçümler yapılmış ve Kampüste Rüzgar Santrali kurulmasına yönelik yeterli potansiyelin bulunduğu saptanmıştır. 2009 yılı itibariyle enerji üretim lisansına sahip firma ve Enstitümüz iştirakiyle RES-İYTE Elektrik Üretim A.Ş. kurulmuştur.

2005 yılında TEMA ile Kampüste bulunan yabani sakız ağaçlarının ıslahını içeren bir sözleşme imzalanmış, 2008 Aralık ayında uygulanmaya başlanılmıştır.

2008 yılında kısmen hizmete giren Merkezi Araştırma Laboratuvarı  resmi olarak Mart/2009 tarihinde açılmıştır.

Alternatif kullanımların araştırılması ve termal  kaynağın değerlendirilmesi amaçlanarak, 2005 yılında Enstitümüz bünyesinde  Jeotermal Enerji Merkezi kurulmuştur. Merkezde 2008 yılından itibaren enerji etüd hizmetleri verilmeye başlanmıştır. 2009 yılında Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Enstitü arasında imzalanan bir protokol ile “Enerji Verimliliği Merkezi” kurulması kararlaştırılmış, Merkez 2010 yılında “Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Merkezi” adıyla açılmıştır.

Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi, DPT tarafından 2009-2010 yıllarında desteklenen proje desteği ile kurulmuştur.

Yeni Kütle Spektrometre Merkezi, DPT tarafından 2008-2009 yıllarında sağlanan destekle kurulmuştur. Ağırlıklı olarak ilaç firmaları ve  tıp fakültelerine hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans ve Doktora programları Ekim 2011’den itibaren eğitime başlamıştır.

Mimari Restorasyon Bölümü Doktora programı Ekim 2011’den itibaren eğitime başlamıştır.


Kuruluşundan Bugüne İYTE Rektörleri

(1992-1998)

(1998-2006)

(2006-2010)

(2010-)

 


 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 15.05.2017 11:22
İçerik Sorumlusu : Genel Sekreterlik  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?