A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
İYTE - MAM
İYTE - MAM
Malzeme Araştırma Merkezi (İYTE-MAM), Aralık 2001'de Rektörlüğe bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Amacı, ülkemizin mevcut hammadde kaynaklarının değerlendirilmesi ve yüksek teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi için, İYTE bünyesinde gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda ve disiplinlerarası araştırmalarda kullanılacak merkezi laboratuvar olanaklarını sağlamaktır.

Belirtilen amacı doğrultusunda, ortaklaşa kullanılan ve kullanılması planlanan laboratuar ekipmanları, daha etkin kullanılmak üzere Merkezde, aynı çatı altında bir araya getirilmiştir. Sadece İYTE'de yapılan yüksek lisans, doktora tez çalışmaları ve diğer araştırmalardan değil, diğer üniversitelerden gelen analiz talepleri de karşılanmaktadır. Ayrıca, endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygulama projelerine destek verilmekte, özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunulmakta; seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmekte; ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği sağlanmaktadır. Bölge sanayicileri de Merkezi, proses kontrol, ARGE, ÜRGE sorun çözme amacıyla kullanmaktadır.

Merkezde araştırma altyapısını oluşturan cihazlar şunlardır: Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM-EDX, ESEM), X-Işını Kırınımı (XRD), Taramalı Uç Mikroskobu (SPM-AFM/STM), Mekanik Test Cihazı (MTC), Termal Analiz Sistemi (DTA/TGA), Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı (BET), X-ışınları Flouresans Spektroskobisi (XRF), Tane Boyutu Ölçüm Cihazı (Sedigarf) ve Dilatometre.

http://mam.iyte.edu.tr/
MAM Online Randevu Sistemi
 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 26.09.2017 14:55
İçerik Sorumlusu : Yard. Doç. Dr. Özgenç Ebil  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?