A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Faaliyet Raporu
İYTE, bir devlet üniversitesidir ve ağırlıklı olarak, kamusal kaynakları kullanmaktadır. Kamu kaynakları ise kalkınma plan ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sağlanmalıdır. Bu kaynakların kullanılmasında mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme esastır.

Kamu kaynağının elde edilmesi ile kullanılmasına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi, kamu kaynaklarının hukuka uygun, etkin ve verimli kullanımı için gerekli önlemlerin alınması; kamu idareleri faaliyetlerinin stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Aşağıda verilen linkte İYTE faaliyet raporları yer almaktadır.

2017 Yılı Faaliyet Raporu - PDF
2016 Yılı Faaliyet Raporu - PDF
2015 Yılı Faaliyet Raporu - PDF
2014 Yılı Faaliyet Raporu - PDF
2013 Yılı Faaliyet Raporu - PDF
2012 Yılı Faaliyet Raporu - PDF
2011Yılı Faaliyet Raporu - PDF
2010 Yılı Faaliyet Raporu - PDF
2009 Yılı Faaliyet Raporu - PDF
2008 Yılı Faaliyet Raporu - PDF
2007 Yılı Faaliyet Raporu - PDF
2006 Yılı Faaliyet Raporu - PDF 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 10.04.2018 11:42
İçerik Sorumlusu : Genel Sekreterlik  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?