A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Genel Tanıtım
Uluslararası İlişkiler Ofisi, kurulduğu günden bu yana, uluslararası alanda yüksek öğretime dair değişimleri ve ilerlemeleri izleyerek Enstitümüzü bunlardan haberli kılmayı ve gerekli bağlantıları sağlamayı amaç edinmiştir. Avrupa Birliği Eğitim Programlarına katılımı Enstitümüz'de etkin bir hale getirmiştir. En yaygın uluslararası programlardan biri olan Erasmus Programı kapsamında yapılan ikili anlaşmaların sayılarının, ülke ve kurum çeşitliliğinin artmasına ciddi ölçüde katkıda bulunmaktadır. Erasmus Programı, bir yandan öğrencilerimizin Avrupa Birliği'nde yer alan üniversitelerde kısa süreli öğrenim görmelerine, kurum ve kuruluşlarda staj çalışmaları yaparak mesleki eğitim almalarına; bir yandan da, öğretim üye ve görevlilerinin ders vermek üzere karşılıklı değişim gerçekleştirerek farklı üniversitelerde uygulanan eğitim-öğretim tekniklerini izlemelerine ve personelin (akademik ve idari) eğitim almasına imkan vermektedir. Programın sunduğu bir başka fırsat ise, yüksek öğretim kurumları dışında çalışan Avrupalı meslek sahiplerinin de öğrencilerimize eğitim vermek üzere gelebilmesidir.

Ofisimiz Erasmus Program faaliyetleri ile ayrıca, Enstitümüz'ün Avrupa Birliği çapında tanınırlılığının ve diploma değerinin artmasına katkı sağlamaktadır.
Misyonu
Uluslararası İlişkiler Ofisi;
Yurtdışı üniversitelerle anlaşmalar ve ortak çalışmalar, uluslararası araştırma ağları, öğretim ve araştırma personeli ile öğrencileri kapsayan mübadele programları da dahil olmak üzere, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ nün ait olduğu her türlü uluslararası işbirliği ve ilişkiye eşgüdüm ve hizmet sağlar,

Uluslararası alandaki yeni yön ve gelişmelerden üniversitemizi haberli kılar,

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Avrupa Birliği Hayatboyu Eğitim Programlarını Enstitümüzde uygulayarak, Enstitümüzün çağdaş dünyayla bütünleşme sürecine etkin bir şekilde katılması için destek sağlar,

29 Avrupa ülkesinin yüksek öğretimden sorumlu bakanlarının imzaladığı Bologna Deklarasyonu’nun koyduğu hedefler çerçevesinde, eğitim ve öğretimde kalitenin Avrupa üniversiteleri ile aynı düzeyde olması amacına hizmet eder.
Vizyonu
Vizyonumuz öğrencilerimizin eğitim kalitesini Avrupa boyutuna taşımak, bunun yanısıra akademik ve idari personelimizin uluslararası alanda güçlenmelerini sağlamaktır.

Ofisimiz, Erasmus Programı faaliyetlerinin ivme kazandırmasıyla, Enstitümüzün Avrupa Birliği çapında tanınırlılığının ve diploma değerinin artmasına katkı sağlamasının yanı sıra tüm dünyada cazip bir eğitim ve araştırma kurumu kimliğine kavuşturulması amacını taşır.
Yetki, Görev ve Sorumlulukları
İYTE - UİO’nin Görevleri
Avrupa Birliği Bologna sürecine ilişkin Programlar (Lifelong Learning Programs, ECTS, Diploma Supplement, Youth ve benzeri) ile ilgili tanıtım, işbirliği anlaşmaları, öğrenci ve öğretim elemanlarının değişimi gibi tüm aktivitelerde koordinasyonu sağlayarak danışmanlık yapar ve öngörüşmelerde bulunur, Enstitü’yü bu programlarla ilgili ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil eder.
Ofiste Yürütülen Programlar

Erasmus Giden Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Staj Hareketliliği

Erasmus Ders Verme Hareketliliği

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus İkili Anlaşmalar

Erasmus Dışı İkili Anlaşmalar

Bologna Süreci ve Diploma Eki

Farabi Değişim Programı
Birim Personeli
Ofis Müdürü
Prof. Dr. Mehtap Emirdağ Eanes
Erasmus Kurum Koordinatörü
90(232)750 7892 
erasmuskoordinator@iyte.edu.tr

farabi@iyte.edu.tr


Ofis Personeli
Asena Altan • Sorumlu Olduğu Konular:
 • Erasmus Giden Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
 • Erasmus İkili Anlaşmaları
 • Pazartesi
 • 09:30- 11:30 ve 13:30-16:30
 • Salı
 • 09:30- 11:30 ve 13:30-16:30
 • Çarşamba
 • 09:30- 11:30 ve 13:30-16:30
 • Perşembe
 • 09:30- 11:30 ve 13:30-16:30
 • Cuma
 • 09:30- 11:30 ve 13:30-16:30
 • Eğitim Durumu
 • Lisans :
 • Celal Bayar Üniversitesi
 • Yüksek Lisans :
 • İzmir Yüksek Teknoloji Entitüsü
Araştırma Görevlisi
90(232)750 7893


asenaaltan@iyte.edu.tr

erasmus@iyte.edu.tr

Öyküm Kırsoy Bektaş • Sorumlu Olduğu Konular:
 • Erasmus Bütçesi ve KDV Muafiyeti
 • Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği
 • Diploma Eki
 • Farabi Değişim Programı
 • UİO Web Sitesi
 • Pazartesi
 • -
 • Salı
 • 09:30- 11:30 ve 13:30-16:30
 • Çarşamba
 • 09:30- 11:30 ve 13:30-16:30
 • Perşembe
 • 09:30- 11:30 ve 13:30-16:30
 • Cuma
 • -
 • Eğitim Durumu
 • Lisans :
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Yüksek Lisans :
 • İzmir Yüksek Teknoloji Entitüsü
Araştırma Görevlisi
90(232)750 7894


oykumkirsoy@iyte.edu.tr

internationaloffice@iyte.edu.tr

Özge Topçuoğlu • Sorumlu Olduğu Konular:
 • Erasmus Staj Hareketliliği (Giden ve Gelen Öğr.)
 • Erasmus Ders Verme Hareketliliği
 • Erasmus Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
 • Erasmus Dışı Kısa Süreli Gelen Öğrenciler
 • Erasmus Dışı İkili Anlaşmalar
 • Leonardo da Vinci Programı
 • Pazartesi
 • 13:30-16:00
 • Salı
 • 13:30-16:00
 • Çarşamba
 • 13:30-16:00
 • Perşembe
 • 13:30-16:00
 • Cuma
 • 13:30-16:00
 • Eğitim Durumu
 • Lisans :
 • Ege Üniversitesi
 • Yüksek Lisans :
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Görevlisi
90(232)750 7891
ozgetopcuoglu@iyte.edu.tr

leonardo@iyte.edu.tr
UİO Kurucu Müdürü
Doç. Dr. Deniz Şengel

2004 senesinde Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin kurulmasına öncülük eden ve 2004-2005 senelerinde Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nü üstlenen Sayın Deniz ŞENGEL’i saygıyla anıyoruz.  Uluslararası İlişkiler Ofisi
İzmir Yüksek Teknoloji Entitüsü Kütüphane Binası
Urla 35430 İZMİR
90(232)750 78 95
http://uio.iyte.edu.tr/ 
 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 03.09.2018 16:11
İçerik Sorumlusu : Prof. Dr. Mehtap Emirdağ Eanes  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?