A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Teknopark İzmir
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin amacı; ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ekonomik değere dönüştürmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı sağlamak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı oluşturmaktır.

Toplam, 218.4 hektarlık ana bölge ve 6.4 hektarlık ek bölgeden oluşmaktadır. 04.08.2004 tarihinde alt yapısı mevcut ve üzerinde İYTE tarafından kullanımına tahsis edilen üç binada faaliyete başlamıştır. Bölgemizde,  bugün  itibari ile toplam ofis alanı 3550 m2'ye, firma sayısı  70'e ve bu firmalarda çalışan AR-GE ve yazılım geliştirme personeli sayısı  ise, 282'ye ulaşmıştır. 218.4 hektarlık ana bölgenin de hizmete açılması ile İzmir, Ege bölgesi ve Ülke ekonomisine katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünleri ile katkı sağlayacak bir teknoloji kentine kavuşmuş olacaktır.


Bölgede faaliyet gösteren firmalar ile üniversiteler arasında oluşan işbirlikleri sonucu üniversite öğretim elemanları projelerde yer almakta, ayrıca yaptıkları araştırmaları ürüne dönüştürebilmek amacı ile teknoloji geliştirme bölgesi yasasının sağladığı avantaj ve üniversite yetkili organlarının onayı ile bölgede kendi şirketlerini kurabilmektedir. Üniversite öğrencileri ise, yarı zamanlı iş ve staj imkanı bulmaktadır.

http://teknoparkizmir.com.tr
 
Son Güncelleme : Evrim Yakut 30.11.2015 17:05
İçerik Sorumlusu : Aylin Kaynak  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO İzmir Üniversiteleri İYTE'de Ne Nerede?