A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
TÜBİTAK Projeleri
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 116F152 Düzensiz grafen kuantum noktaların elektronik, manyetik, optik ve taşınım özellikleri Doç.Dr. Alev Devrim GÜÇLÜ  05/01/2017
05/01/2020
2 116M205 Birlikte Çökertme Yöntemiyle Katkılanmış Bor Karbürün Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Muhammet Fatih TOKSOY                01/03/2017  01/03/2019
3 116M298 Kanser Hücelerinin İşaretleme Yöntemi Kullanmaksızın Manyetik Levitasyon Prensibi İle Mikroakışkan Çip Üzerinden Ayrıştırılması Yrd.Doç. Hüseyim Cumhur TEKİN                             15/02/2017       15/02/2020
4 116F115 Grafen Kaplı Metal Malzemelerin Isıl İletiminin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi Yrd.Doç. Kasım TOPRAK          01/03/2017    01/09/2019
5 116F188 Kuantum Anahtar Dağıtımı İçin Nanofotonik Işık Kaynakları Doç.Dr. Serkan ATEŞ   01/03/2017    01/03/2020
6 116Z547 Konformasyon Değişikliğine Hassas Politiyofen Türevi Polielektrolit Sentezi ve Mikroakışkan DNA Metilasyon Tarama Platformu Geliştirilmesi. Yrd.Doç.Dr. Ümit Hakan YILDIZ       01/03/2017      01/09/2019
7 116Z337 Yeni nesil mitokondriye yönlendirilmiş Bis-Ftalosiyanin fotosensitizerlerin hücre ölümü üzerindeki rolünün ışık etkisi altında nicel ve nitel olarak belirlenmesi Prof.Dr. Serdar ÖZÇELİK   04/01/2017
10/01/2019
8 116M035 Türbülansın askıdaki katı maddenin çökelme hızına etkisinin deneysel olarak araştırılması Prof.Dr. Şebnem ELÇİ    15/03/2017
15/03/2018
9 116M096 Kontrollü antibiyotik salımı yapan kitosan/silika bazlı kompozit doku iskelelerinin geliştirilmesi ve sert doku mühendisliği için kullanım potansiyelinin araştırılması Prof.Dr. Funda TIHMINLIOĞLU  04/01/2017
04/01/2019
10 116Z463 Güney batı Anadoluda yayılış gösteren onosma türlerinden sitotoksik bileşiklerin elde edilmesi, Dna topoizomeraz enzimleri üzrindeki etkilerinin araştırılması Prof.Dr.Erdal BEDİR     15/04/2017
15/10/2019
11 116F206 Genel Dispersiyona Sahip Doğrusal Olmayan Integrallenebilen Sistemler ve Dinamik Kuantum Simetrileri Prof.Dr. Oktay PASHAEV 01.04.2017
01/04/2019
12 116F299 İnhomojen Geçirgen Kaplamalı Akustik Cismin Uzak Alan Örüntüsünden Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Olha IVANYSHYN YAMAN 01.04.2017
01/04/2019

 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 15.06.2017 13:33
İçerik Sorumlusu : Araştırmalar Direktörlüğü  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO İzmir Üniversiteleri İYTE'de Ne Nerede?