A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
TÜBİTAK Projeleri
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 117Z585 Drosophila melanogaster Mantar Mikrobiyotası'na Etki Eden Genetik Faktörlerin ve Mantar Mikrobiyotasının Metabolizmaya Olan Etkilerinin Yeni Nesil Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi Doç. Efe SEZGİN               Gıda Mühendisliği Bölümü   
2 117F296 Kozmolojide Bose-Einstein Yoğuşmasının Oluşması ve Çökmesi ve Karanlık Madde Kara Delikleri Prof.Dr. Recai ERDEM  Fizik Bölümü
3 117F480 Mechanic: İki-Boyutlu Malzeme Tabanlı Kompozitlerde Yük ve Isıl Taşınımının Modellenmesi Doç.Dr.Haldun SEVİNÇLİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
4 113Y533 Acı ve Kirlenmiş Suların Arıtımına Yönelik Yüksek Performanslı Nano-Mikrofiltrasyon Araçlarının Geliştirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Dr. Çekdar Vakıf AHMETOĞLU                         Makine Mühendisliği Bölümü
5 117E747 Yürüme Verisi ve Konum Mahremiyeti Doç.Dr.Berkant USTAOĞLU Matematik Bölümü
6 117Z841 Biyomalzeme Olarak Sentetik Serisin Üretimi ve Yumuşak Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Enjekte Edilebilir Hidrojellerinin Hazırlanması Dr.Öğr.Üyesi Nur Başak SÜRMELİ Biyomühendislik Bölümü
7 217M442 Hibrit Fiberli Beton Panellerin Patlama Yükü Altında Yapısal Davranışları Dr.Öğr.Üyesi Selçuk SAATÇİ İnşaat Mühendisliği Bölümü
8 217M451 Yüzer Rüzgar Türbini Salınım Dinamiği ve Performansının Deniz Dalgaları ve Aşırı Rüzgar Hızları Altında İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Ünver ÖZKOL Makine Mühendisliği Bölümü
9 217M460 Nano Yüzey Yapıları Kullanarak Islanma ve Akış Kontrolü Dr.Öğr.Üyesi Murat BARIŞIK                  Makine Mühendisliği Bölümü
10 117F372 Rydberg Atomlarında Üç-Foton Uyarımlı Elektromanyetik Olarak İndüklenmiş Şeffaflık/Soğurma Doç.Dr.Sevilay SEVİNÇLİ Fotonik Bölümü
11 117F449 Dördüncü Mertebeden Doğrusal Olmayan Schrödinger Denklemlerinin Sınırı Olan Bölgelerde Homojen Olmayan Sınır Koşulları Altında Analizi ve Kontrol Teorisi Doç.Dr.Türker ÖZSARI Matematik Bölümü
12 217M272 Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi ile Hidrojen Üretimi için Şeker Pancarı Atık Sularının Değerlendirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Aslı  YÜKSEL ÖZŞEN Kimya Mühendisliği Bölümü
13 217M366 Duvara Entegre Faz Değişim Malzemeli Isı Geri Kazanım Sistemi Tasarımı; Havalandırma ve Isıl Performansının Deneysel ve Sayısal Değerlendirilmesi Prof.Dr.Tahsin BAŞARAN Mimarlık Bölümü
14 217M931 Bifonksiyonel Katalizör ile Selilozun Sorbitole Seçici Katalitik Hidrotermal Elektrolizi Dr.Öğr.Üyesi Aslı  YÜKSEL ÖZŞEN Kimya Mühendisliği Bölümü
15 117E784 Hayali ve Gerçek Motor Fonksiyonlarda Beyin Bölgeleri Arasındaki Uyumlu Davranışı Veri Odaklı Çözümleyen Yeni Bir Beyin-Bilgisayar Arayüzü Yaklaşımı Prof.Dr.Bilge KARAÇALI Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
16 217S518 Yonga Üstü Laboratuvar Platformunda Otomatize Elisa Protokolleri Kullanarak Kreatinin Kantitatif Analizi Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Cumhur TEKİN Biyomühendislik Bölümü
17 117E884 Çevik Yazılım Ürün Hatları İçin Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi Geliştirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Tuğkan TUĞLULAR Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

18 117F243 Orta Dalga Kızılötesi Fotonik Bölümü Cihaz: Solunum İle Oluşan Uçucu Organik Bileşiklerim Tayini İçin Maliyet - Etkin Taşınabilir Nefes Analizörü Doç.Dr.Ümit Hakan YILDIZ Kimya Bölümü
19 PATKA 2018  PATKA 2018 TÜBİTAK (İHA) 2018 Yılı İnsansız Hava Araçları Yarışları Organizasyonu-Takım Destekleri Dr.Öğr.Üyesi Ünver ÖZKOL Makine Mühendisliği Bölümü
20 217E092 Gizli Parmak İzlerinin Sentetik Üretimi Dr.Öğr.Üyesi Nesli ERDOĞMUŞ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
21 217Z234 Apoptozun Düzenlenmesinde Rol Oynayan m6A RNA Modifikasyonlarının Araştırılmazı Doç.Dr.Bünyamin AKGÜL Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
22 118Y254 Atmosferik Kalıcı Organik Kirletici Seviyelerine Türkiye'nin Güneyindeki Savaş Bölgesinin Etkisi  Prof.Dr.Sait Cemil SOFUOĞLU Çevre Mühendisliği Bölümü
23 118F083 SU(2)-değişmez Hund etkileşimi içeren Çok-orbitalli Anderson Modeli ile kuantum Monte Carlo çalışması Prof.Dr.Nejat BULUT Fizik Bölümü
24 217Z280 1002-Fullerenlere Alternatif Yeni Asetil Köprülü Perilendiimidlerin Sentezi ve Akseptör Özelliklerinin Fotofiziksel Süreçlerle Araştırılması Prof.Dr.Canan VARLIKLI Fotonik Bölümü
25 118O372 Kuru İncir İşleme Atıkları,Yan Ürünleri ve Hurdalarından Pektin Üretimim:Pektin Ekstraksiyonun Optimizasyonu ve Moleküler,Fonksiyonel ve Sağlık Üzerindeki Etkilerinin Karekterizasyonu Prof.Dr.Ahmet YEMENİCİOĞLU Gıda Mühendisliği Bölümü
26 118Z172 Türk Eriğinde (Prunus cerasifera) Moleküler Genetik Analizler Prof.Dr.Anne FRARY Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
27 117F495 Altıgen bor nitrür kusur merkezlerinden elde edilen tek fotonlar ile kuantum kriptoloji Doç.Dr.Serkan ATEŞ Fizik Bölümü
28 118O555 Peynir Altı Suyu (Pas) Proteini-Hemiselüloz Kompleksine Lactobacillus Pentosus'un Mikroenkapsülasyonu ve Sofralık Zeytine Empregnasyonu Prof.Dr.Hayriye Şebnem HARSA Gıda Mühendisliği Bölümü
29 216M219 Sualtında Manipülasyon Için İnsansız Robot Mürekkepbalığı Doç.Dr.Tolga AYAV Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
30 118Z552 Geliştirilmesi Ve Tasarımı Doç.Dr.Yaşar AKDOĞAN Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
31 118Z344 Lizin ve Polietilenglikol yapılı Gadolinyum fonksiyonlandırılmış yeni nesil paramanyetik ajanların sentezi,karakterizasyonu ve manyetik levitasyon yöntemiyle hücre kültüründe kullanılması Dr.Öğr.Üyesi Ahu Arslan YILDIZ Biyomühendislik Bölümü
32 118M192 Kurşun İçermeyen Ferro/Piezoelektrik BaTi03, BaO.8Sr0.2Ti1-xZrxO3 TiO3 seramiklerinin Yönlendirilmiş Olarak Üretilmesi ve Elektrokalorik Özelliklerinin Elektrokalorik Soğutucu Uygulaması İçin Yönlendirme İle Geliştirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Umut ADEM Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
33 118Z418 Floresan altın iyon algılayıcıları: tasarım, sentez ve görüntüleme Doç.Dr.Mustafa EMRULLAHOĞLU Kimya Bölümü
34 118M710 Mezaforlu Silika Partiküllerin Yüzey Elektrik Yüklerinin ve Elektrostatik Kuvvet Etkileşimlerinin Karakterizasyonu Dr.Öğr.Üyesi Murat BARIŞIK Makine Mühendisliği Bölümü                
35 118F119 Altıgen bor nitrür temelli tek-foton kaynaklarının grafen ve Fotonik Bölümü mikro kavitelerle etkileşimi Doç.Dr.Serkan ATEŞ Fizik Bölümü
36 118Z341 Su/iyonik sıvı mikroemülsiyonları içerisinde ilaç yüklü albümin nanoparçacıkların sentezi, karakterizasyonu, kanser hücreleri ile olan etkileşimi, ve ilaç takibinin EPR spektroskopisi ile çalışılması Doç.Dr.Yaşar AKDOĞAN Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
37 118O378 Kurkumin ve beta-karotenin ince bağırsak karma misellerinde çözünme mekanizmaları ve bu olaya etki eden faktörlerin moleküler dinamiksimülasyonlar ile incelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Beste BAYRAMOĞLU Gıda Mühendisliği Bölümü

 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 27.11.2018 14:51
İçerik Sorumlusu : Araştırmalar Direktörlüğü  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?