A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
TÜBİTAK Projeleri

 
  1 109T430 Peptit Türevlerinin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmlarının Kütle Spektirometre İle İncelenmesi  Doç.Dr.
Talat YALÇIN
01.01.2010
01.07.2012
  2 109T327 Sulu Ortamlarda Bulunan Zehirli Elementlerin Tayini İçin Bir Hidrür Oluşturmalı Lazer Plazma Spektroskopisinin, (Hg-Libs), Tasarım, Kurulum ve Optimizasyon çalışmaları Doç.Dr.
Şerife YALÇIN
15.11.2009
15.05.2012
  3 109S215 Hormona Dirençli Prostat Kanseri Hücrelerinde Dosetaksel'in Tetiklediği Apoptozisde Seramid Genlerinin ve Ürünlerinin Rolleri Doç.Dr.
Yusuf BARAN
01.11.2009
01.11.2010
  4 109T534 Metal Kataliz İnce Filmlerin Ölçülü İndirgenmesi İle Karbon Nanotüp Büyümesinin Kontrolü Yrd.Doç.Dr.
Yusuf SELAMET
01.08.2010
  5 109T040 Kitosan Bazlı Biyo-Uyumlu Emülgatör Üretimi Karekterizasyonu ve Yağ Dispersiyon Kinetiğine Olan Etkisinin İncelenmesi Prof.Dr.
Mehmet POLAT
01.08.2010
  6 109M028 Helicobacter Pylori?Nin Eradikasyonunda Etkili Uçucu Yağların Ve.Veya Klaritromisinin kitosan Bazlı Mikrokürelerden Kontrollü Salimi Prof.Dr.
Funda TIHMINLIOĞLU
01.08.2010
  7 108T985 Alkinil Gruplu Doymamış Bileşiklerin Karbonilatif Tepkimeleri Prof.Dr.
Levent ARTOK 
01.03.2010
  8 108T798 Metal Ve Organometallerin Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (Spme) Ve Katı Faz Ekstraksiyon (Spe) Yöntemleriyle Türlendirilmesi Ve Kromatografik/Atomik Spektrometrik Tekniklerle Tayini Prof.Dr.
Ahmet EROĞLU 
01.04.2011
  9 108T783 Biyodizel Karişimlarinin Kalite Tayini İçin Yeni Ve Hizli Kemometrik Ve Spektroskopik çok Değişkenli Kalibrasyon Tekniklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr.
Durmuş ÖZDEMİR 
15.03.2011
  10 108T718 Kendiliğinden Organize Tekkatman Kaplama Tekniği ile ITO Yüzeyinin İyileştirilmesi ve OLED Veriminin Artırılması Doç.Dr.
Salih OKUR
01.03.2012
  11 108T664 CeO2 Nanoparçacıklarının Hidrotermal Metotla Sentezi Doç.Dr.
Mehtap EANES 
15.01.2010
  12 108T631 Termal Kararlı Mikrobiyal Enzimlerinin Keşfi Ve Biyokimyasal Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr.
Gülşah MOHAMED
01.12.2009
  13 108T614 Oksomolibden Bileşiklerinin çeşitlfenilendiamin Ve Bazı Naftalendiamin Türevleriyle Reaksiyonları Prof.Dr.
H. Işıl SÖZÜER
15.10.2009
  14 108T547 Atom Ve Molekül Dinamiğinin Yarıklasik Başlangıç Değer (SC-IVR) Gösterimi İle Hesabı Yrd. Doç. Dr.
Celal HARABATI
01.10.2010
  15 108T523 Mayada Bor Dirençliliği Sağlayan Genlerin Bitki Homologlarının Fonksiyonel Analizi Yrd. Doç. Dr.
çağlar KARAKAYA
15.03.2011
  16 108T446 Silika ve Yarı-İletken Nanoparçacıkların Epitel ve Makrofaj Hücreleriyle Etkileşmelerinde Nanoparçacık Büyüklüğü ve Yüzey Yükünün Rolü ve Hücrenin Biyolojik Yanıtı Prof.Dr.
Serdar ÖZçELİK 
15.01.2011
  17 108T376 Ultrasonik Nebulizasyon Metodu ile Sulu çözeltilerden Oluşturulan Metal Aerosollerin Lazer Oluşturmalı Plazma Spektroskopisi ile Analizi Doç. Dr.
Şerife YALçIN
01.11.2011
  18 108T238 Özgün Josephson Eklemlerinden Yüksek Güçlü Terahertz Işıması Doç. Dr.
Lütfi ÖZYÜZER
01.07.2009
  19 108T181 İnsan p53 Tümör Süpressör Gen Aktivitesinin Redoks Regülasyonu Doç. Dr.
Ahmet KOç 
01.02.2011
  20 108O591 Üzüm çekirdeği Özütü İçeren Fonksiyonel Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi Ve çeşitli Gıdalara Uygulanması Doç.Dr.
Figen KOREL
01.10.2009
  21 108O478 Susam (Sesamum Indicum L.)'Da Genomik Ve Metabolomik Karakterizasyon Doç. Dr.
Sami DOĞANLAR
01.12.2011
  22 108M622 Titreşim Ölçümlerine Dayanan Hasar Azaltıcı Kontrol Ve Ömür Uzatma Simülatörü Doç. Dr.
Serhan ÖZDEMİR
15.02.2010
  23 108M353 Biyoaktif Maddelerin Kontrollu Salımı İçin Kompozit Veya Karışımlardan Oluşan Aktif Yenilebilir Gıda Ambalaj Malzemeleri Geliştirilmesi Prof.Dr.
Ahmet YEMENİCİOĞLU
01.11.2011
  24 108M335 Mermer Anıt Yüzeylerinin Polimer Nanokompozit Filmler Ile Korunması Prof.Dr.
Funda TIHMINLIOĞLU 
01.12.2010
  25 108K271 Trafik Kazalarının Önlenmesinde Dinamik Veri Yönetimi İle Erken Uyarı Sistemi: İzmir'In Kaza-Yoğun Caddelerinde Pilot çalışma Yrd. Doç. Dr.
Yavuz DUVARCI 
01.04.2011
  26 108E249 Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması Doç. Dr.
Bilge KARAçALI
01.02.2011
  27 107A015 Patlama Etkisine Karşı Koruyucu Zırh Geliştirmesi  Prof.Dr.
Metin TANOĞLU 
2008-2010 
  28 107T795 Işıma Yapan Polimerik Lif Demetlerinin Elektrodokuma Metodu ile Eldesi ve Optik Özelliklerinin Tanımlanması Doç. Dr.
Mustafa M. DEMİR
01.03.2010
  29 107T709 Tümleyen ve Bütünleyen Alt Modüllerin Homolojik Özellikleri Doç. Dr.
Dilek YILMAZ

01.03.2010
  30 107T569 Kararlı Fotonik Kristal Optik Fiber ve çizgisel Kusurlu Dalga Kılavuzu Tasarımı Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin S. SÖZÜER 
01.10.2009
  31 107T475 Genomik Profilleme Yöntemiyle T Lenfositlerinde Apoptozu Düzenleyen mikroRNA'ların Tanımlanması Yrd. Doç. Dr.
Bünyamin AKGÜL
01.10.2010
  32 107T235 Oryantasyon Değiştiren Ek Boyutlu Uzayların Boşluk Enerji Yoğunluğu ve Kaluza-Klein Modları Üzerindeki Etkileri Prof.Dr.
Recai ERDEM
01.11.2009
  33 107T117  Üstün Dielektrik Özelliklere Sahip İnce HfO2 Filmlerin Büyütmeye Eş Zamanlı Spektroskopik Elipsometrik Saçtırma Yöntemi İle Üretimi Ve Karakterizasyonu Öğr.Gör. Gülnur Aygün ÖZYÜZER 01.07.2010
  34 107T037 Yakın Enfraruj Spektrometresi ile Zeytinyağı Tağşişinin Kolay ve Hızlı Tespiti İçin Genetik Algoritmalara Dayalı Kemometrik Metodlar Geliştirilmesi Doç. Dr.
Durmuş ÖZDEMİR
 
01.07.2009
  35 107S317 Moleküler Hedefli Ajan Uygulanan Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Dirençlilik Mekanizmaları, Etkinleştirilen Sinyal İleti Yolları ve Dirençliliğin Geri çevrilmesi Doç.Dr.
Yusuf BARAN
01.02.2011
  36 107O690 Floresanlı Yerinde Hibritleme (Fish) Yöntemi ile Bazı İndikatör ve Patojen Bakterilerin İzmir'de Satışa Sunulan Su, Minimum İşlem Görmüş Bazı Sebze ve çiğ Kanatlı Etlerinde Saptanması Uzm. Ayşe Handan BAYSAL 01.03.2010
  37 107M628 çapraz-Kama Haddeleme Prosesinin Teknik Özelliklerinin Türk ve Belarus Endüstrileri İçin Detaylandırılması Prof.Dr.
Mustafa GÜDEN
 
15.06.2010
  38 107M602 Jet Akışlarındaki Kararsızlıkların Kontrolü ile Isı Transferinin Artırılması Yrd. Doç. Dr.
Ünver ÖZKOL
15.08.2010
  39 107M353 Değişken Sönümleme Katsayılı Amortisörlerin Deprem Simülasyonu ile Üç Katlı bir Yapıya Olan Etkisinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr.
Gürsoy TURAN
01.12.2009
  40 107M307 Kateşol-O-metiltransferaz (KOMT) Enzim Aktivitesinin Bitkilerden Elde Edilen Bazı Alkaloitler ve Fenollerle Engellenmesi Doç. Dr.
Oğuz BAYRAKTAR
01.11.2009
  41 107E024 Klasik Türk Müziği Kayıtlarının Otomatik Olarak Notaya Dökülmesi ve Otomatik Makam Tanıma Yrd. Doç. Dr.
Barış BOZKURT
01.08.2010
  42 107A015 Patlama Etkisine Karşı Zırh Geliştirilmesi Prof.Dr.
Metin TANOĞLU
15.06.2010
  43 106T447 Hidrodinamik'te Doğrusal Olmayan Vorteks-Silindir Etkileşim Modelleri Prof.Dr.
Oğuz YILMAZ
01.09.2006 01.09.2008
  44 106T417 Proteomik Yaklaşım: Bakteriyel Isı Şoku Proteini GroEL'e Cevaben T Lenfosit Sitokin Profillerinin çıkarılması Yrd. Doç. Dr.
Ayten NALBANT
01.01.2007 01.01.2009
  45 106T385 Paladyum ve Rodyum Katalizli Tandem Karbonilatif Kenetlenme Tepkimeleri Prof.Dr.
Levent ARTOK
01.09.2006 01.09.2008
  46 106T111 Kitin ve Kitosan Biyosorbentlerinin Pembe Karides (Parapenaeus Longirostris) Kabuk Atıklarından Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Karşılaştırmalı Zehirli Metal Adsorpsiyon çalışmaları Prof.Dr.
Hürriyet POLAT
01.07.2006 01.07.2008
  47 106T053 Üstüniletkenlerdeki Josephson Girdap Akısının Terahertz Işıması Doç. Dr.
Lütfi ÖZYÜZER
01.07.2006 01.07.2008
  48 106O170 Ulusal Kavun (Cucumis melo) Kolleksiyonlardaki Genetik çeşitliliğin Belirlenmesi Doç. Dr.
Anne FRARY
01.06.2006 01.06.2009
  49 106M186 Otomobil Endüstrisi İçin Mukavemeti Yüksek Seramik Katkılı Kapalı Hücre Alüminyum Köpük Metallerin Geliştirilmesi ve Yeni Ezilme Kutu Tasarımında Kullanımı Prof.Dr.
Mustafa GÜDEN
01.09.2006 01.03.2009
  50 106Y309  Moment Aktaran Mevcut çelik çerçeve Kiriş-Kolon Bileşimlerinin Deprem Davranışlarının Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemeler Kullanılarak Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr.
Özgür EĞİLMEZ
15.02.2010
  51 106T597 Nanotellerde ve Moleküler Yapılarda Spin Bağımlı İletkenlik ve Manyetik Özellikler Doç. Dr.
R. Tuğrul SENGER
01.07.2010
  52 106 M157 Kil .EPDM Esaslı Nanokompozitlerin Geliştirilmesi  Prof.Dr.
Metin TANOĞLU 
2006 - 2007 
  53 106M353 Patlama ve Balistik Tehditlere Karşı Koruyucu çok Katmanlı Malzeme Sistemlerinin Yüksek Deformasyon Hızlarında Mekanik ve Nümerik Test Metotlarının Geliştirilmesi ve Optimizasyonu Yrd. Doç. Dr.
Alper TAŞDEMİRCİ 
01.02.2010
  54 106E100 Oyuklu Osilatörün Mikrodalga Bandında Tasarımı, Simülasyonu, Gerçeklenmesi ve Endüstriye Yönelik Uygulamaları: 1) Hassas Mesafe Ölçümü, 2) Dielektrik Malzemelerin Dielektrik Sabiti Ölçümü Yrd.Doç.Dr.
Sevinç AYDINLIK BECHTELER
01.09.2009
  55 105T462  Yüksek Saflıkta Karbon Nanotüp Üretilmesi ve Elektriksel, Mekanik ve Yapısal Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr.
Yusuf SELAMET
01.05.2006 01.11.2008
  56 105T429 5-Substitüentli alfa-beta-Doymamış Laktonların Sentezlenmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr.
  Ali çAĞIR
01.05.2006 01.05.2009
  57 105T384 Tek Kullanımlık MALDI Targetlerin Geliştirilmesi: Karakterizasyonu ve Uygulamaları Doç. Dr.
Talat YALçIN
01.05.2006 01.05.2008
  58 105T109 Magnetron Sputtering Yöntemiyle Büyütülen manyetik Tünel Eklemleri'nin Yapısal, Elektronik ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr.
Süleyman TARI
01.01.2006
  01.01.2009
  59 105M368 Üstüniletken Magnezyum Borür Tellerinin Yüksek Akım ve Yüksek Manyetik alan Uygulamaları İçin Geliştirilmesi Doç.Dr.
Salih OKUR
01.03.2006 01.03.2008
  60 105M366 Uçucu Kül ve Doğal Zeolitin Beraber Kullanılarak Borun Atık Sulardan Uzaklaştırılması Prof.Dr.
Hürriyet POLAT
01.03.2006 01.03.2008
  61 105M358 Nano Boyutta çinko Borat Üretimi ve Endüstriyel Uygulamaları Prof.Dr.
Devrim BALKÖSE
01.03.2006 01.03.2008
  62 105Y263 İlköğretim Okullarında Bina-İçi çevresel Kalitenin Değerlendirilmesi Doç. Dr.
Sait SOFUOĞLU 
15.11.2009
  63 104T463 Stafilokokların Biyofilm Yapmalarında Rol Oynayan Gen ve Proteinlerin Araştırılması Doç. Dr.
Hatice GÜNEŞ
 
  64 104T341 çevresel Örneklerdeki Ağır Metallerin Biyosorpsiyon Yöntemiyle Ön Deriştirilmesi ve Atomik Spektrometri ile Tayini Prof.Dr.
Ahmet EROĞLU
01.05.2005
  01.05.2007
  65 104T130 Zaman Skalasında Ölçüm ve Olasılık Hesapları Yrd. Doç. Dr.
Ünal UFUKTEPE
01.04.2005  01.04.2007
  66 104O543 Gıdalarda Doğal Antimikrobiyallerin Kullanıldığı Biyoaktif Koruma Sistemlerinin Geliştirilmesi Doç. Dr.
Banu ÖZEN
01.04.2005  01.04.2009
  67 104O270 Süt Ürünlerimizden İzole Edilen Mikroorganizmalardan Laktaz Enzimi Üretimi, Saflaştırılması ve İmmobilizasyonu Prof.Dr.
Şebnem HARSA
01.06.2005  01.06.2008
  68 104M403 Frit fırını refrakterlerinin izotermal korozyon testi Prof.Dr.
Sedat Akkurt
01.07.2007
  69 104M365 Nanokompozit Malzemelerin Polimer ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu  Prof.Dr.
Metin TANOĞLU
2005- 2007
  70 104M301 Türkiye'de Gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Projelerinin Temiz Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi: Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi-İzmir ve Kızıldere Jeotermal Santrali-Denizli Doç. Dr.
Gülden GÖKçEN
01.04.2005
01.12.2007
  71 104M122 Bomba İmha Robotu Tasarımı ve Prototip İmalatı Yrd.Doç.Dr.
Faruk KEçECİ
15.04.2005
15.04.2007
  72 104E161 Zaman-Frekans Aralığında, Bağımsız Bileşen Analizi ve Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Ses İşaretlerinin Gözü Kapalı Ayrıştırılmasının ve Tanımlanmasının Sayısal İşaret İşlemcilerle, Gerçek Zamanda Gerç Prof.Dr.
Acar SAVACI
01.08.2005 01.08.2008
  73 104T224 Solanaceae'de Kıyaslamalı Genom Analizleri: Model Sistem Olarak Patlıcan (Solanum melongena L.) Doç.Dr.
Sami DOĞANLAR
01.04.2010
  74 104T213 Borun Biyolojik Etki Mekanizması: Bor Metabolizmasında Rol Oynayan Genlerinin Tesbiti Doç.Dr.
Ahmet KOç
01.04.2010
  75 104T144 Embriyo Gelişimi Sırasında MikroRNA Ekspresyonu: MikroRNA'lar tarafından Translasyonal Regulasyon Yrd.Doç.Dr.
Bünyamin AKGÜL
01.04.2010
  76 104I107 Modal Deney Yöntemi İle Betonarme Yapılarda Taşıyıcı çerçeve-Bölme Duvar Etkileşiminin İncelenmesi Yrd.Doç.Dr.
Cemalettin DÖNMEZ
01.01.2010
  77 103M048 Karbon Nanotüp - Poliester Nanokompozit Malzemelerin Geliştirilmesi Prof.Dr.
Metin TANOĞLU 
2004-2007
  78   Seramik Matriks Kompozitlerin Düşük Sıcaklıklarda Polimer Pyroliz Yöntemi İle Üretimi ve Karakterizasyonu  Prof.Dr.
Metin TANOĞLU 
2002-2004
  79   Jet Akışlarındaki Kararsızlıkların Kontrolü İle Isı Transferinin Arttırılması  Yrd.Doç.Dr.
Ünver ÖZKOL
2008-2008
 
Son Güncelleme : Doğan Evecen 24.04.2014 16:03
İçerik Sorumlusu : Prof. Dr. Sedat Akkurt  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO İzmir Üniversiteleri İYTE'de Ne Nerede?